© 2023 by Coach.Corp. Proudly created with Wix.com

Leasing Şirketleri

 

LEASING ŞİRKETLERİNİN GENEL NİTELİKLERİ

HALEN FAALİYETTE BULUNAN LEASING ŞİRKETLERİ

TOKKDER ÜYESİ OTO KİRALAMA ŞİRKETLERİ

 

 

LEASING ŞİRKETLERİNİN GENEL NİTELİKLERİ

 

Finansal Kiralama Şirketleri

 

3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu çerçevesinde Ülkemizde ilk leasing şirketi 1988 yılında kurulmuş ve takiben çok sayıda ve  özellikle Bankalar tarafından kurulan leasing şirketleri faaliyete geçmiştir. Finansal Kiralama şirketlerinin kuruluşuna izin verilmesi ve faaliyetlerinin denetlenmesi ile ilgili hususlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yürütülmektedir.

 

Finansal Kiralama şirketlerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) "İzin" almak kaydı ile Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine uygun olarak “Kiralayan” sıfatı ile faaliyette bulunabilecekleri Aralık 2012 ayında yürürlüğe giren 6361 Sayılı yeni Kanun ile hükme bağlanmıştır. Leasing şirketleri ile ilgili olarak ayrıntıltı bilgiler internet sitesinden (www.bddk.org.tr) bilgi sağlanabilmektedir.

 

Finansal Kiralama Şirketlerinin Stratejisi

 

Finansal Kiralama işlemini yürütmek üzere bir Finansal Kiralama şirketi kurulurken ve şirket stratejileri belirlenirken Sermayedar ortakların amaç ve beklentileri, Piyasa koşulları ve gelecek ile ilgili tahminler,  Şirkete sağlanan mali olanaklar dikkate alınarak uygulamalara esas teşkil emek üzere aşağıda özetlenen ana konular ve ulaşılacak hedefler saptanmaktadır.        

 

Amaç           

 

Finansal Kiralama şirketinin kurulmasının en önemli amacı, sermayedar ortakların bu yatırım ile ilgili kar beklentilerinin gerçekleştirilmesidir.

 

Bu beklentiler, sermayedar ortakların nitelikleri ile yakından ilgili bulunmaktadır. Örneğin, bir üretim şirketinin ürettiği yatırım mallarının satışını daha cazip bir duruma getirerek satışları artırmak amacı ile Finansal Kiralama şirketi kurması mümkündür. Özellikle büyük tutarlı olan yatırım malların vadeli olarak satışının yapılması satış hacmini büyütecek ve üretimde sürekliliği sağlayacaktır. Vadeli satış işleminin üretim firması yerine finans konusunda uzman kişilerin yöneteceği bir Finansal Kiralama şirketi tarafından yürütülmesi ve bu faaliyetten oluşacak karın bünyede kalması son derece mantıklı ve sonuç almada etkili bulunmaktadır. 

 

Öte yandan, Bankaların Finansal Kiralama şirketi kurmalarındaki amaç ise daha farklıdır. Bankalar bu şirketler aracılığı ile mevcut müşterilerinin yatırımları ile ilgili orta ve uzun vadeli kredi taleplerini etkili ve verimli bir biçimde yerine getirebilirler. Finansal Kiralama işlemi, finansman sağlaması niteliği ile esasen bankacılık uygulamasıdır. Bu özelliğinin yanında Finansal Kiralama şirketinin kredi tutarını müşterisine nakit olarak vermemesi ve doğrudan kredinin kullanılma amacı olan malın verilmesi, kredinin kullanım yeri açısından bankaya tam bir güven sağlamaktadır. Bunun yanında kredi konusu mal Finansal Kiralama şirketinin mülkiyetinde bulunduğundan, teminat açısından da daha iyi durumda olmaktadır. Finansal Kiralama işleminin niteliği gereğince, malın sigorta ettirilmesi, ithalat işlemleri, nakit hareketleri gibi konuların da banka bünyesinde yürütülmesi, bankaların bu tür şirketleri kurmalarında etkili olmaktadır.                

 

Piyasa ve Sektör Seçimi         

 

Şirketin kuruluş amacı doğrultusunda işlemlerin belli konularda yürütülmesi veya belli piyasalarda ve sektörlerde işlem yapılması veya yapılmaması kararlaştırılabilir. Kendi üretimi olan bir yatırım malının vadeli satışlarının finansmanı amacı ile kurulan bir Finansal Kiralama şirketinin tüm konularda işlem yapması doğru bir starteji olmayabilir. Öte yandan, genel olarak tüm piyasalarda işlem yapmak amacı ile kurulan bir şirketin yönetimi, genel ekonomik koşullarda oluşan değişimler paralelinde bazı zamanlarda bazı piyasalarda işlem yapılmamasını kararlaştırabilir. Piyasalar ile ilgili olarak yapılacak tercih, Finansal Kiralama şirketinin uygulamalarının yönlendirilmesinde etkili olacak önemli bir strateji unsurudur.            

 

Müşteri Seçimi                 

 

İşlem yapılacak müşterilerin genel profillerinin Finansal Kiralama şirketinin amacı ve çalışacağı piyasa ile uyumlu olmasına özen gösterilmesi, yapılacak işlemlerin güvenilirliği açısından gerekli bir unsur olmaktadır.       

 

İşlem Türleri ve Limitleri

 

Finansal Kiralama Kanununda, şirketlerin gerçekleştirebilecekleri azami işlemler için “Kurul, maruz kalınan risklerin tespiti, tahlili, izlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla şirketlerin faaliyetleri ile özkaynakları arasında sınırlamalar ve standart oranlar belirlemek suretiyle gerekli düzenlemeleri yapmaya ve bunlar hakkında her türlü tedbiri almaya yetkilidir.” hükmü yer almaktadır. Buna göre işlem sınırlamaları BDDK tarafından belirlenecektir.        

 

Şirketin yönetimi esas itibariyle yönetim kurulu tarafından yürütülmektedir. Yönetim kurulu daha etkili işlem yapılabilmesi için bazı yetkilerini şirket yönetimine devredebilir. Bu anlamda leasing şirketinin yönetim kurulu, işlem bazında kredi verme, yürütme ve fon temini gibi konularda Kurul tarafından belirlenen sınırlamalar dahilinde olmak üzere işlem limitleri belirleyebilir.  

Şirket yönetimi ayrıca yapılacak leasing işlemi türlerini de belirleyebilir. Örneğin 6361 Sayılı yeni Kanun Leasing şirketlerine "Faaliyet Kiralaması" yapabilmelerine izin vermektedir. Ancak şirket yönetimi bu tür işlemlerin yapılmamasını kararlaştırabilir.

 

Finansal Kiralama Şirketinin Hedefleri        

 

Şirket yönetimi, tanımlayacağı strateji çerçevesinde, öncelikle genel Finansal Kiralama piyasasında ulaşacağı konumu belirler.Daha sonra, belirlenen bu konuma ulaşılabilmesi için gereken ciro ve karlılık hedeflerini yıllık bütçeler halinde hazırlar. Bütçeler, Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. 

 

Bütçelenen Gelir Tablosu ve Bilanço rakamları, her ay gerçekleşen rakamlarla karşılaştırılır ve sapmaları incelenir. Sapmaların niteliklerine göre faaliyet konularında düzeltmeler yapılır. Ancak, sapmaların yapılan tahminlerdeki aşırı isabetsizliklerden kaynaklandığı anlaşılırsa, tahminler yenilenerek bütçe revize edilir ve yeni hedefler belirlenir.

 

Şirket Türü

 

Ülkemizde Finansal Kiralama işlemleri, 6361 sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu çerçevesinde yürütülmektedir. Söz konusu Kanun ve bu Kanuna gereğince yayınlanan tebliğ ve yönetmeliklere göre, Finansal Kiralama işlemleri ancak bu işlemi yapmak üzere kurulacak anonim şirketler tarafından yürütülebilmektedir. Buna göre, örneğin bankaların kendi bünyelerinde oluşturacakları bir bölüm veya müdürlük ile Finansal Kiralama işlemi yapmaları mümkün değildir.

Ancak, Katılım Bankaları ile Kalkınma ve Yatırım Bankaları için istisna getirilmiştir. Bu kuruluşlar ayrıca bir anonim şirket kurmadan kendi bünyelerinde organize olarak Finansal Kiralama işlemi yapabilmektedirler.

 

Finansal Kiralama şirketi kurulması veya yurt dışındaki bir Finansal Kiralama veya leasing şirketinin Türkiye’de şube açması BDDK’nun iznine tabidir.

 

Yasal Konum

Finansal Kiralama işlemleri ve bu işlemlerin yürütülmesi amacı ile kurulacak şirketler ve diğer kuruluşlar ile ilgili yasal düzenlemeler halen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yürütülmektedir.

 

Muhasebe uygulamaları açısından Türkiye Muhasebe Standartları Kurumu (TMSK) tarafından yayınlanan standartlar (TMS 17) uygulanmaktadır.

 

HALEN FAALİYETTE BULUNAN LEASING ŞİRKETLERİ

                                                                                                                                                    SAYFA BAŞI

                                                                                         

BDDK ( www.bddk.gov.tr ) tarafından faaliyet izni "Lisans" verilen Leasing şirketlerinin iletişim bilgileri aşağıda bulunmaktadır:

 

1  A&T FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.  ÖRNEK MAHALLESİ LİBADİYE CADDESİ NO:135 ATAŞEHİR/İSTANBUL  (216) 445 57 01  (216) 445 57 07 

2  AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.  SABANCI CENTER KULE:2 KAT:8-9 34330 4.LEVENT / İSTANBUL  (212) 386 96 00  (212) 386 96 09 

3  ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.  19 MAYIS CADDESİ GOLDEN PLAZA NO:3 KAT :5 34360 ŞİŞLİ/İSTANBUL  (212) 231 34 34  (212) 231 50 12  

4  ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.  MERKEZ MAH. BİRAHANE SOK. NO:26 KAT:2 BOMONTİ 34380 ŞİŞLİ/İSTANBUL  (212) 368 78 20  (212) 233 02 36 

5  ARI   FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.  DİKİLİTAŞ MAHALLESİ, YENİ DOĞAN SOKAK, SİNPAŞ PLAZA NO:36, BEŞİKTAŞ/İSTANBUL  (212) 310 27 21  (212) 227 99 68

6  BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.  GAYRETTEPE MAHALLESİ YENER SOKAK NO:1 KAT:2 33349 BEŞİKTAŞ İSTANBUL  (212) 318 42 50  (212) 318 42 30 

7  BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.  ESENTEPE MAHALLESİ BÜYÜKDERE CAD. NO:195 KAT:7 TELPA PLAZA 34394 ŞİŞLİ/İSTANBUL  (212) 324 31 31  (212) 284 23 33 

8  DE LAGE LANDEN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.  KUŞTEPE MAH. MECİDİYEKÖY YOLU CAD. NO:12 TRUMP TOWERS OFİS KULELERİ, K:27 NO: 2702/A ŞİŞLİ - İSTANBUL  (212) 370 98 00  (212) 347 85 60 

9  DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.  GÜLBAHAR MAH. SALİH TOZAN CAD. NO:18 KARAMANCILAR İŞ MERKEZİ A BLOK KAT:3 MECİDİYEKÖY/ŞİŞLİ İSTANBUL  (212) 370 18 00  (212) 336 33 93 

10  ENKA FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.  ATA ÇARŞI 4 KAT:3 D:38-39 ATAŞEHİR -İSTANBUL  (216) 455 10 00  (216) 455 20 27

11 FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.  NİSBETİYE CAD. AK MERKEZ B KULESİ KAT:10 ETİLER,BEŞİKTAŞ/İSTANBUL  (212) 349 11 11  (212) 350 60 00 

12  GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.  ESKİ BÜYÜKDERE CAD. AYAZAĞA KÖY YOLU NO:23 34396 MASLAK/İSTANBUL  (212) 365 30 00  (212) 365 30 01 

13  HALİÇ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.  BÜYÜKDERE CAD. ONUR İŞ MERKEZİ NO:112 KAT:3 34394 ESENTEPE-ŞİŞLİ/İSTANBUL  (212) 356 50 05  (212) 272 90 73 

14  HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.  BÜYÜKDERE CADDESİ NO:78 AKABE İŞ MERKEZİ KAT:8 D:23-24 MECİDİYEKÖY/İSTANBUL  (212) 314 84 84  (212) 314 84 49

15 ING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.  ESKİ BÜYÜKDERE CAD. OYCAN PLAZA NO:15 K:1-A MASLAK ŞİŞLİ İSTANBUL  (212) 367 90 70  (212) 367 90 77 

16  İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.  İŞ KULELERİ KULE 1 KAT:6 34330 4. LEVENT/İSTANBUL   (212) 350 74 00  (212) 350 74 99

17  MERCEDES-BENZ FİNANSAL KİRALAMA TÜRK A.Ş.   TEM OTOYOLU HADIMKÖY ÇIKIŞI MERCEDES CADDESİ ESENYURT/ İSTANBUL  (212) 866 65 65  (212) 866 45 89 - 867 45 96 

18 PERVİN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Kısıklı Mahallesi Çeşme Çıkmazı Sokak No:6/1 Üsküdar - İSTANBUL(216) 576 50 57(216) 576 23 51

19 SİEMENS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.  19 MAYIS CAD. DR.İSMET ÖZTÜRK SOK. ŞİŞLİ PLAZA OFİS BLOKLARI E BLOK KAT:B1 34360 ŞİŞLİ/İSTANBUL  (212) 251 02 07  (212) 252 02 50 

20  ŞEKER  FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.  ÖMER AVNİ MAHALLESİ İNÖNÜ CADDESİ TÜMŞAH HAN NO:36 KAT:4 34427 GÜMÜŞSUYU BEYOĞLU/İSTANBUL  (212) 362 34 00 - 34  (212) 362 34 55 - 66 

21  VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.  BÜYÜKDERE CAD. GAZETECİLER SİTESİ MATBUAT SOKAK NO:13 ESENTEPE-ŞİŞLİ/İSTANBUL  (212) 337 67 67  (212) 337 67 99 

22 VFS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.  VOLVO İŞ MERKEZİ KAYIŞDAĞI CADDESİ ENGİN SOKAK NO:9 KAT:5 34752 İÇERENKÖY-ATAŞEHİR/İSTANBUL  (216) 655 75 00  (216) 469 29 70 

23  YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.BÜYÜKDERE CAD. YAPI KREDİ PLAZA A BLOK LEVENT/İSTANBUL(212) 339 90 00(212) 340 26 27

24  YATIRIM FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.BÜYÜKDERE CAD. NUROL PLAZA A BLOK NO:255 K:15 NO:114-115 SARIYER-MASLAK- İSTANBUL(212) 328 18 58(212) 328 18 81

25  ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.MECİDİYEKÖY MAHALLESİ BÜYÜKDERE CADDESİ NO: 83 34387 ŞİŞLİ/İSTANBUL(212) 459 88 00(212) 588 55 05

                                    

                                                                                                                                                        SAYFA BAŞI

 
 

TOKKDER ÜYESİ OTO KİRALAMA ŞİRKETLERİ

 

Oto Kiralama tüketicisini koruma bilinci içerisinde, araç kiralama faaliyetinde bulunan kuruluşların sosyal sorumluluklarını ve aralarındaki dayanışmayı geliştirmek, araç kiralama sistemi ve standartlarını belirlemek, geliştirmek ve bu şekilde ülke ekonomisine katkıda bulunmak üzere kurulmuş olan Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneğinin üyesi olan Oto Kiralama Şirketlerine Derneğin internet sitesinden ve aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 

http://tokkder.org/uyelik/uyeler

                                                                                                                                                        SAYFA BAŞI

 
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now