E-KİTAP

 

Finansal Kiralama-Leasing işleminin teknik yapısı, bu yapıyı etkileyen unsurlar ve bu unsurların etkileri ve sonuçlanının çeşitli yönleri ile ele alındığı “Finansal Kiralama-Leasing İşleminin Teknik Özellikleri” ile ilgili tüm konular bir kitap formunda derlenmiş ve “eKitap” oluşturulmuştur.

 

E-Kitap, site içeriğinde yer alan tüm konuları  ve ilaveten site içeriğinde bulunmayan bazı önemli konuları ayrıntılı olarak ve örneklerle  kapsamaktadır.

 

E-Kitapta yer alan konular, aşağıdaki konu dizininde belirtimektedir.

 

E-Kitap, kitap olarak bastırılmamıştır ve bilgisayar ortamında hazırlanmıştır. Bu nedenle, içerdiği konuların incelenebilmesi için bilgisayarınıza indirilmesi gerekmektedir.

 

PDF formatında hazırlanan  Finansal Kiralama-Leasing İşleminin Teknik Özellikleri isimli E-Kitap'ı, Türkiye İş Bankası Erenköy/İstanbul Şubesinde Hasan Ulukanlı adına açılmış bulunan 1018 0497560 numaralı TL hesabına "Banka Havalesi" veya "EFT" ile 40 TL göndererek temin edebilirsiniz.

(IBAN: TR620006400000110180497560)

 

Havale veya EFT dekontunun info@leasingportali.com    adresine e-mail eki olarak iletilmesini takiben bedeli ödenen  E-Kitap bildireceğiniz e-mail adresinize posta eki olarak gönderilecektir.

 
E-KİTAP KONU DİZİNİ

A) LEASING,  FİNANSAL KİRALAMA,  DİĞER UYGULAMALAR   
B) FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİ (KİRALAYAN)     
B.1) Finansal Kiralama Şirketleri        
B.2) Finansal Kiralama Şirketi Stratejisi       
B.2.1) Amaç           
B.2.2) Piyasa Seçimi         
B.2.3)  Müşteri Seçimi         
B.2.4) İşlem Limitleri         
B.3) Finansal Kiralama Şirketinin Hedefleri      
B.4) Şirket Türü          
B.5) Yasal Konum          
B.6) Finansal Kiralama Şirketleri        
C) FİNANSAL KİRALAMA İŞ AKIŞI VE ŞİRKET ORGANİZASYONU  
C.1) Finansal Kiralama İşlemi İş Akışı       
C.2) Finansal Kiralama Şirketi ve Şirket Organizasyonu    
D) PAZARLAMA  (AKTİF PAZARLAMA)      
D.1) Pazarlama Faaliyeti         
D.1.1) Hedef Müşteri Seçimi        
D.1.2) Müşteri İle Temas         
D.2) Finansal Kiralama İşlemi İle İlgili Teknik Bilgiler     
D.2.1) Piyasa Bilgileri         
D.2.2) Firma Bilgileri         
D.2.3) Mal (Kiralanan)  Bilgileri        
D.2.4) Teknik Konular         
D.2.4.1) Finansal Kiralama İşleminin Yapısı      
D.2.4.2) Nakit Akışı İle İlgili Temel Bilgiler      
D.2.4.3) Finansal Kiralama Kiralarının Belirlenmesi     
D.2.4.3.1) Kiralamanın Başlangıcı        
D.2.4.3.2) Kiralanan İçin Ödenen Tutarın (Finansal Kiralama İşlemine Esas Tutar =
FKET) Belirlenmesi          
D.2.4.3.3) Fon Kaynakları ve Finansal Kiralama İşlemine Uyumu   
D.2.4.3.3.1) Tutar Dengesi         
D.2.4.3.3.2) Maliyet-Gelir Oranları Dengesi      
D.2.4.3.3.3) Ödeme Dönemleri Dengesi       
D.2.4.3.3.4) Maliyet ve Gelir Değişim (Sabit/Değişken) Dengesi   
D.2.4.3.3.5) Para Cinsi (Parite ) Dengesi      
D.2.4.3.3.6) Vade Dengesi         
D.2.4.3.4) Fon Kaynağı Maliyetinin Belirlenmesi     
D.2.4.3.5) Finansal Kiralama İşlemine Uygulanacak Gelir Oranının Bulunması 
D.2.4.3.6) Finansal Kiralama Süresinin Özellikleri     
D.2.4.3.7) Finansal Kiralama İşleminde Kiraların Nitelikleri     
D.2.4.3.7.1) Kira Ödeme Dönemlerine ve Anapara İtfasına Göre   
D.2.4.3.7.2) Kira Başlangıç Zamanına  Göre,      
D.2.4.3.7.3) Gelir Oranının Değişkenlik Niteliğine Göre    
D.2.4.3.8) Finansal Kiralama İşleminde Kiraların Hesaplanması   
D.2.4.3.8.1) Eşit Ödemeli Kiralar (Dönem Başı Kiralar, Dönem Sonu Kiralar) 
D.2.4.3.8.2) Bazı Dönemlerde Ödemesiz, Bazı Dönemlerde Eşit Ödemeli Kiralar 
D.2.4.3.8.3) Her Dönemde Değişik Tutarda Ödemeli Kiralar    
D.2.4.3.8.4) Dönem Sonunda Toplu (Balon) Ödemeli Kiralar    
D.2.4.3.8.5) Kalıntı Değeri Bulunan Kiralar      
D.2.4.3.8.6) Dönem Başı Kiralar        
D.2.4.3.8.7) Dönem Sonu Kiralar        
D.2.4.3.8.8) Sabit Kiralar                                       
D.2.4.3.8.9) Değişken Kiralar        
D.2.4.3.9) Finansal Kiralama İşlemi Gelir Oranının Bulunması   
D.2.4.4) Kira Ödeme Planı ve Kira Dönemi Başlangıcı (KDB)   
D.2.4.5) Finansal Kiralama Teklifi        
D.2.4.6) Kredi Bilgileri         
D.2.4.6.1) Müşteriden (Kiracıdan) Sağlanacak Belgeler    
D.2.4.6.1.1) Son 3 Yıllık ve Son 3 Aylık Dönem Bilanço ve Gelir Tabloları  
D.2.4.6.1.2) Diğer Belgeler        
D.2.4.6.2) Hazırlanacak Raporlar        
D.2.4.6.2.1) Kiracıdan Temel Bilgiler Raporu İçin Sağlanacak Asgari Bilgiler 
D.2.4.6.2.2) Kiracıdan Kredi Değerlendirme Raporu İçin Sağlanacak Asgari Bilgiler 
D.2.4.6.2.3) Kiracıdan Referans Raporu İçin Sağlanacak Asgari Bilgiler  
D.2.4.6.3) Düzenlenecek Diğer Kredi Belgeleri     
E) KREDİ İSTİHBARAT         
E.1) Kredi Değerlendirme          
E.1.1) Kiracı Mali Durum Projeksiyonu       
E.1.2) Kredi Değerlendirme Sonucu       
E.2) Kredi Limiti Tahsisi         
E.3) Ek Teminatlar          
F) PAZARLAMA (TAMAMLAMA İŞLEMLERİ)      
F.1) Ek Teminatların Tamamlanması       
F.2) Finansal Kiralama Sözleşmesi       
F.3) Kredinin Kullandırılması         
F.4) Dokümantasyon         
F.5) Müşteri İlişkileri         
G) OPERASYON          
G.1) Finansal Kiralama Dosyası        
G.2) Satıcıya Ödeme         
G.2.1) Yurt İçi Alımlar         
G.2.2) Yurt Dışı Alımlar         
G.3) Gümrükleme İşlemleri        
G.4) Kiralananın Kiracıya Teslimi        
G.5) Sigorta           
G.6) Teşvik İşlemleri         
G.7) Kiraların İzlenmesi         
G.7.1) Kiraların Tahsilatını İzleme       
G.7.2) Kira Gecikmeleri, Gecikme (Temerrüt) Cezası     
G.7.3) İdari Takip (Yakın Takip)        
G.7.4) Kira Ödeme Planı Değişiklikleri       
G.7.4.1) Kira Ödeme Süresinin Uzatılması      
G.7.4.2) Uygulanan Gelir Oranının Değiştirilmesi     
G.7.4.3) Ödeme Planına Ödemesiz Dönem Eklenmesi    
G.7.4.4) Finansal Kiralama Kiralarının Ödemesiz Dönemden Sonra Artan Kiralar
Olarak Değiştirilmesi          
G.8) Kiralananın (Malın) İzlenmesi       
G.8.1) Malın Kontrolü         
G.8.2) Malın Garanti, Bakım ve Onarımını İzleme     
G.8.3) Mal İle İlgili Vergileri İzleme       
G.8.4) Malın Kiracısına Devri        
G.9) Sözleşme İle İlgili Diğer Konuların İzlenmesi     
G.9.1) Kiracının Dönemsel Mali Raporlarının Alınması    
G.9.2) Satınalma Hakkını İzleme        
G.9.3) Kiracı, Satıcı ve Resmi Kurumlarla Yazışmalar, Sorun Giderme   
G.10) Raporlama          
G.11) Sözleşme Sonundaki işler         
G.11.1) Kiralanan Malın Geri Alınması       
G.11.2) Kiralananın Kiracıya Satılması       
G.12) Arşiv          
H) MUHASEBE           
H.1) Muhasebe Kayıt Özellikleri        
H.2) Reeskont ve Kur Farkı İşlemleri       
H.3) Katma Değer Vergisi (KDV) İle İlgili Özel Durumlar    
H.4) Kira Faturaları ve Diğer Faturalar İle İlgili Özel Durumlar   
H.4.1) Kira Faturası          
H.4.1.1) Yürürlükteki Sözleşmelere Ait Kira Faturaları     
H.4.1.2) Sözleşmenin Feshinde Kira Faturalarının Durumu    
H.4.2) Peşinat Faturası         
H.4.3) Gider Karşılığı Tahsilat Faturaları      
H.4.4) Gecikme Cezası Faturaları       
H.4.5) Satış Faturaları         
I) FON YÖNETİMİ          
I.1) Nakit Durumu Analizi         
I.2) KDV İle İlgili Özel Durum        
I.3) Fon Temini          
I.3.1) Öz Kaynaklar          
I.3.2) Dış Kaynaklar          
I.3.2.1) Ortak Tevdiatı         
I.3.2.2) Sigorta Şirketleri ve Emekli Sandıkları Kredileri    
I.3.2.3) Tahvil İhracı          
I.3.2.4) Finansman Bonoları İhracı       
I.3.2.4.1) Tahvil İhracı ve Finansman Bonosu İşlemlerinin Karşılaştırılması 
I.3.2.5) Finansal Kiralama Alacaklarının Temlik Edilmesi    
I.3.2.5.1) İşlem Bazında Temlik        
I.3.2.5.2) Portföy Bazında Temlik        
I.3.2.6) Finansal Kiralama Alacaklarının İskonto Edilerek Satışı (Securitization)  
I.3.2.6.1) Finansal Kiralama İşleminin Diğer Finansal Kiralama
Kuruluşuna Devredilmesi         
I.3.2.6.2) Factoring Şirketleri İle İşlem Yapılması     
I.3.2.7) Sendikasyon Kredileri        
I.3.2.8) Satıcı Kredileri         
I.3.2.9) Katılım Bankaları (Özel Finans Kurumları İşlemleri)    
I.3.2.10) Borsada Hisse Satışı (Halka Arz)      
J ) MALİ KONTROL (İÇ DENETİM), RİSK YÖNETİMİ     
J.1) İç Kontrol Sisteminin kurulması       
J.2) Şirket Bütçesinin Hazırlanması       
J.3) Şirketin Mali ve Vergisel Durumunun İzlenmesi     
J.3.1) Mali Kontrol ve Bilanço Analizleri       
J.3.2.) Bütçe Kontrolü         
J.3.3) İşlemlerin Kontrolü         
J.3.3.1) İşlem Sırasında Kontrol        
J.3.3.1.1) İş Akışının Gözlenmesi        
J.3.3.1.2) Oranlar, Ödemeler, Sorumluluklar,      
J.3.3.2) İşlem Sonrasında Kontrol       
J.4) Karlılık Analizleri         
J.5) Vergiler İle İlgili İnceleme        
J.6) Risk Yönetimi          
K) HUKUKSAL İŞLEMLER        
L) LEASING VE BİLGİ İŞLEM        
L.1 Temel Konular          
L.1.1) Finansal Kiralama Veritabanı (Database)     
L.1.1.1) Finansal Kiralama Veritabanı Yapısında Bulunması Gereken Asgari Bilgiler 
L.1.1.2) Finansal Kiralama Veritabanı (Database) Yapısı İle İlgili Değerlendirmeler 
L.1.1.2.1) Kalan Kiralar, Kalan Anapara, Kalan Gelir Tutarları   
L.1.1.2.2) Finansal Kiralama Portföyünün Niteliklerinin Belirlenmesi
ve Değerlendirilmesi         
L.1.1.2.2.1) Finansal Kiralama Portföyünün Ortalama Vadesi   
L.1.1.2.2.2) Finansal Kiralama Portföyünün Ortalama Gelir Oranı   
L.1.1.2.2.3) Finansal Kiralama Portföyünün Para Cinsine Göre Dağılımı  
L.1.1.2.2.4) Sabit/Değişken Oranlı İşlemler      
L.1.1.2.2.5) Finansal Kiralama Portföyünün Sektörel Dağılımı   
L.1.1.2.2.6) Finansal Kiralama Portföyünün Coğrafi Dağılımı    
L.1.1.2.2.7) Finansal Kiralama Portföyünün Kiralanan (Mal Cinsi) Bazında Dağılımı 
L.1.2) Fon Kaynağı (Kredi) Veritabanı (Database)     
L.1.2.1) Kredi Database Yapısında Bulunması Gereken Asgari Bilgiler  
L.1.2.2) Kredi Database Yapısı İle İlgili Değerlendirmeler    
L.1.2.2.1) Kullanım Koşulları        
L.1.2.2.2) Teminatlar         
L.1.2.2.3) Kalan Ödemeler (Taksitler), Kalan Anapara, Kalan Faiz Tutarları 
L.1.2.2.4) Kredi Portföyünün Niteliklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi 
L.1.2.2.4.1) Kredi Portföyünün Ortalama Vadesi     
L.1.2.2.4.2) Kredi Portföyünün Ortalama Maliyet Oranı    
L.1.2.2.4.3) Kredi Portföyünün Para Cinsine Göre Dağılımı    
L.1.2.2.4.4) Sabit/Değişken Oranlı İşlemler      
L.1.2.2.4.5) Kredi Portföyünün Kaynak Dağılımı     
L.1.3) Finansal Kiralama ve Kredi Database Bilgilerinin Karşılaştırılması  
L.1.3.1) Kalan Anapara; Kalan Kiralar/Ödemeler Tutarlarının Karşılaştırılması 
L.1.3.2) Finansal Kiralama ve Kredi Portföylerinin Ortalama
Vadelerinin Karşılaştırılması        
L.1.3.3) Finansal Kiralama ve Kredi Portföylerinin Ortalama Gelir/Maliyet
Oranları Karşılaştırılması         
L.1.3.4) Finansal Kiralama ve Kredi Portföylerinin Para Cinsine Göre
Dağılımlarının Karşılaştırılması        
L.1.3.5) Finansal Kiralama ve Kredi Portföylerinin Sabit ve Değişken
Oranlı Olmalarına Göre  Dağılımlarının Karşılaştırılması   
L.1.4) Müşteri Veri Tabanı         
L.1.5) Kiralanan (Yatırım Malı) Veri Tabanı      
L.1.6) Sigorta Veri Tabanı         
L.1.7) Teşvik Veri Tabanı         
L.2 Birimler İle İlgili İşlemler ve Düzenlenecek Raporlar    

L.2.1) Pazarlama Birimi İle İlgili İşlemler ve Raporlar     
L.2.1.1) Müşteri Numarası         
L.2.1.2) Sözleşme Numarası        
L.2.1.3) Pazarlama Birimi Raporları       
L.2.2) Kredi İstihbarat Birimi İle İlgili İşlemler ve Düzenlenecek Raporlar  
L.2.3) Operasyon Birimi İle İlgili İşlemler ve Düzenlenecek Raporlar  
L.2.3.1) İşlem Aşamaları Raporu        
L.2.3.2) Kira Faturalarının Tahsil Durumunun İzlenmesi    
L.2.3.3) Kira Tasilatı İle İlgili Örnek Yöntemler      
L.2.3.3.1) Kira Tahsilinin Banka Hesaplarına Havalesi ve EFT Yöntemi  
L.2.3.3.1.1) Bankadan Havale veya EFT Yapılması     
L.2.3.3.1.2) Kiracının Ofisindeki Bilgisayardan Havale veya EFT Yapılması 
L.2.3.3.2) Kira Tahsilinin Banka Hesaplarına Otomatik Alacak Kaydı  
L.2.3.3.3) Kira Tahsilinin ATM Makinelerinden Yatırlması     
L.2.3.3.4) Her Kira İçin Senet/çek Alınması      
L.2.3.3.5) Şirket Veznesinde Nakit Alınması      
L.2.3.4) Kira Gecikmelerinin İzlenmesi       
L.2.3.5) Kira Gecikmeleri Raporu        
L.2.3.6) Takipteki Alacaklar Raporu       
L.2.3.7) Kira  Ödeme Planı Değişiklikleri Raporu     
L.2.3.8) Yatırım Malının (Kiranan) İzlenme Raporu     
L.2.3.9) Gecikme Cezası, Gider Karşılığı, Peşinat Kirası  Faturalarının Tahsil Durumu 
L.2.3.10) Sigorta Prim Tahsil Durumu       
L.2.3.11) Sigorta İşlemleri İzleme Raporu      
L.2.3.12) Teşvik Konularının Takibi       
L.2.3.13) Teşvik İşlemleri İzleme Raporu      
L.2.4) Muhasebe Birimi İle İlgili İşlemler ve Düzenlenecek Raporlar   
L.2.5) Fon Yönetimi Birimi İle İlgili İşlemler ve Düzenlenecek Raporlar  
L.2.6) Mali Kontrol Birimi İle İlgili İşlemler ve Düzenlenecek Raporlar  
L.2.7) Hukuk Birimi İle İlgili İşlemler ve Düzenlenecek Raporlar   
L.2.8) Mevzuat İzleme         
L.3) Yönetim Raporları         
L.3.1) Gerçekleştirilen Finansal Kiralama İşlemlerinin  Öngörülen Tutar
İle Karşılaştırılması          
L.3.2) Finansal Kiralama ve Fon Kaynakları Portföy Uyumu Tablosu    
L.3.3) Teminat Mektuplarının Bankalara Göre Dağılımı    
L.3.4) Grup Şirketleri Riskleri        
L.3.5) Büyük Riskler         
L.3.6) Finansal Kiralama İşlemlerinin Teminat Durumu    
L.3.7) Dönemsel Faaliyet Özeti        
L.3.8) Beklenen Yeni İşler         
L.3.9) Kira Gecikmeleri         
L.3.10) Takipteki Alacaklar         
L.3.11) Personel Durumu         
L.3.12) Diğer Raporlar         
M) LEASING (FİNANSAL KİRALAMA)  İLE İLGİLİ ÖZEL İŞLEMLER  
M.1) Finansal Kiralama İle İlgili Uygulama Özellikleri     
M.1.1)  Faaliyet Kiralaması (Operational Leasing)     
M.1.1.1)  Faaliyet Kiralaması İle İlgili Teknik Özellikler    
M.1.1.2) Faaliyet Kiralaması İle İlgili Muhasebe Özellikleri    
M.1.2) Satıp Geri Kiralama İşlemi- (Sale And Lease Back)             
M.1.2.1)  Satıp Geri Kiralama İle İlgili Yasal Durum      
M.1.2.2)  Satıp Geri Kiralama İle İlgili Teknik Özellikler    
M.1.3) Önden Yüksek Kira Ödemeli Finansal Kiralama  İşlemleri   
M.1.4)  Satışa Yardımcı Finansal Kiralama  İşlemleri - Sales-Aid Leasing 
M.1.5)  Alt Finansal Kiralama  (Leasing) İşlemleri - Sub Leasing   
M.1.6)  Yurt Dışından Finansal Kiralama  İşlemleri – Cross-Border Leasing 
M.1.6.1)  Yurt Dışından Finansal Kiralama  İşlemleri İle İlgili Yasal Durum  
M.1.6.2)  Yurt Dışından Finansal Kiralama İşlemleri İle İlgili Teknik Özellikler 
M.1.7)  Yurt Dışına Finansal Kiralama İşlemleri – Cross-Border Leasing  
M.1.7.1)  Yurt Dışına Finansal Kiralama İşlemleri İle İlgili Yasal Durum  
M.1.7.2)  Yurt Dışına Finansal Kiralama İşlemleri İle İlgili Teknik Özellikler 
M.1.8) Müştereken Finansal Kiralama İşlemleri (Leasing Sendikasyonu)-
Syndicated Leasing         
M.1.8.1) Müştereken Finansal Kiralama İşlemleri (Leasing Sendikasyonu) İle
İlgili Yasal Durum          
M.1.8.2) Müştereken Finansal Kiralama İşlemleri (Leasing Sendikasyonu) İle
İlgili Teknik Özellikler         
M.1.8.2.1) Sendikasyon Yöneticisi Şirket Açısınan Leasing İşlemi   
M.1.8.2.2) Sendikasyon Ortağı Şirketler Açısınan Leasing İşlemi   
M.2) Kiralanan Mal İle İlgili Uygulamalar       
M.2.1) Taşıt Araçları Finanasal Kiralama İşlemleri     
M.2.1.1) Kara Taşıt Araçları İle İlgili Konular      
M.2.1.1.1) Finansal Kiralama Şirketinin ödediği KDV Tutarının Finansal
Kiralama İşlemine Esas Tutar Belirlenmesine Etkisi     
M.2.1.1.2) Vergi ve Giderlerin Finansal Kiralama Şirketi Tarafından
Üstlenildiği Otomobil Kiralama İşlemleri (Faaliyet Kiralaması)   
M.2.1.1.3) Vergi ve Giderlerin Finansal Kiralama Şirketi Tarafından Ödendikçe
Kalan Kiraların Yeniden Belirlendiği Otomobil Finansal Kiralama İşlemleri  
M.2.1.1.4) Kara Taşıt Araçlarının Peşin Alım/Leasing Karşılaştırılması  
M.2.1.2) Hava Taşıtları Finansal Kiralama İşlemleri     
M.2.1.3) Deniz Taşıtları Finansal Kiralama İşlemleri     
M.2.2) Gayrımenkul Finansal Kiralama İşlemleri     
M.3) Özel Uygulamalar         
M.3.1) Teşvikli Yatırımlarla İlgili Leasing işlemlerinin Kiralarının Belirlenmesi 
N) KİRACI (YATIRIMCI) AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA KARARI    
N.1) Mevcut Durumun Tespiti        
N.1.1) Başlangıç Bilançosu        
N.1.2) Mevcut Durum Verilerinden Yararlanılarak Hazırlık Tablosu Düzenlenmesi 
N.2) Firma Faaliyetinin Gelecek 5 Yıllık Dönemdeki Seyrinin Tahmini  
N.2.1) Gelecek İle İlgili Verilerin ve Tahminlerin Belirlenmesi    
N.2.1.1) Değişken Unsurların Tahmini       
N.2.1.2) Alınan/Üretilen Birim ve Birim Maliyetinin Gelecek 5 Yıllık Tahmini 
N.2.1.3) Satılan Birim ve Birim Satış Fiyatının Gelecek 5 Yıllık Tahmini  
N.2.1.4) Alış ve Satışların Değerlendirilmesi      
N.2.1.5) Kapasite ve Kapasite Kullanımı Tahmini     
N.2.1.6) 5 Yıllık Dönem Kredi Geri Ödemeleri      
N.2.1.7) Faaliyet Giderlerinin Tahmini       
N.2.1.8) Faaliyet Giderlerinin Tahmini       
N.2.2) Gelecek 5 Yıllık Döneme Ait Nakit Akışı, Bilanço ve Kar/Zarar
Tablolarının Hazırlanması         
N.2.2.1) Nakit Akışı Tablosu        
N.2.2.2) Bilanço ve Kar-Zarar Tabloları       
N.3) Yatırım Kararının Alınması        
N.3.1) Yatırım Sonrası Beklenen Faaliyet Gelişmeleri     
N.3.1.1) Yatırımdan Beklenen Alınan/Üretilen Birim ve Birim Maliyetinin
Gelecek 5 Yıllık Tahmini         
N.3.1.2) Yatırım Sonrasında Beklenen Satılan Birim ve Birim Satış Fiyatının
Gelecek 5 Yıllık Tahmini         
N.3.1.3) Yatırım Sonrası Faaliyet Geliri      
N.3.1.4) Yatırım Sonrasında Bulunan Faaliyet Gelirinin İşlem Para Cinsi
ve Ağırlıklarının Değiştirilmesi İle Optimum Seviyeye Çıkarılması   
N.3.1.5) Yatırım Sonrasında Faaliyet Giderinin Yeniden Tahmin Edilmesi  
N.3.1.6) Yatırım Malının Amortisman Tablosu      
N.3.2) Yatırımın Finansmanı İçin Seçeneklerin Değerlendirilmesi   
N.3.2.1) Hazır Değerlerin (Öz Kaynak) Kullanılması     
N.3.2.2) Kısa Vadeli TL Banka Kredisi       
N.3.2.3) Orta Vadeli TL Yatırım Kredisi       
N.3.2.4) Orta Vadeli Döviz Yatırım Kredisi      
N.3.2.5) Orta Vadeli Döviz Satıcı Kredisi      
N.3.2.6) Orta Vadeli TL Finansal Kiralama (Leasing)     
N.3.2.7) Orta Vadeli Döviz  Finansal Kiralama (Leasing)    
N.3.3) Finansman Seçeneklerinin Değerlendirilmesi ve Yatırımın Finansmanı
İçin Karar Verilmesi          
N.3.3.1) Katma Değer Vergisi Etkisi       
N.3.3.2) Son Değerlendirme ve Finansman Yönteminin Belirlenmesi  

                                                                                                                               SAYFA BAŞI

 
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now