Faaliyet Kiralamasında Kalıntı Değer

 

Faaliyet Kiralaması işlemlerinde kira tutarlarının hesaplanması sırasında dikkate alınması gereken unsurlar aşağıdaki gibidir. Bu hususların mümkün olduğunca doğru olarak saptanması, belirlenen kira tutarından beklenen gelir tutarının elde edilmesine imkân verecektir.

 

Bu unsurlarda yapılacak önemli hatalar beklenen gelir tutarı üzerinde aynı derecede etkili olacak ve istenmeyen sonuçlar elde edilecektir.

 

İşlem Tarihi

İşlem Para Cinsi 

Satın Alma Bedeli

Satın Alma Bedeli TL Karşılığı

İşlem Gelir Oranı

Yıllık Amortisman Oranı

Yıllık Enflasyon Oranı

İşlem Tarihi Döviz Kurları

Dönem Sonu Tahmini Döviz Kurları

Dönem Sonu Döviz Kuru Artış Oranı

Kira Dönemi (Ay)

Tahmini Satış Süresi (Ay)

Dönem Sonu Tahmini Rayiç Bedeli "Kalıntı Değer" (*)

(*) Bu tutar o malın üretici/satıcısı ile görüşülerek piyasa tahmini olarak yazılacaktır. Ayrıca, Kiraların sona erdiği dönem ile tahmini satış dönemi arasındaki süre için işlemin gelir oranı kullanılarak ek bir gelir tahakkuk ettirilmesi gerekmektedir.

 

Excel ortamında hazırlanan FAALİYET KİRALAMASI İŞLEMİNDE KALINTI DEĞERİN BULUNMASI çalışma programında firmanın belirleyeceği bu değerlere göre faaliyet kiralaması işleminin yapısı oluşturulmaktadır.

Oluşturulan Faaliyet Kiralaması işleminin yukarıdaki listede bulunan unsurlar ait rakamlar kullanıcı tarafından ayrıca tahmin edilerek değiştirildiğinde, program ulaşılacak yeni kiraları ve gelir oranlarını hesaplamaktadır.

 

Başlangıçta öngörülen rakamlar ve tahmini satış dönemi için hesaplanan ek gelir tutarı, değiştirilen (Gerçekleşmesi Tahmin Edilen) rakamları kullanarak bulunan sonuçlar ile karşılaştırıldığında, başlangıçta yapılan öngörülerin ne kadar isabetli olduğu konusunda bir fikir verecektir. Diğer bir ifade ile program kullanılarak unsurlarda yapılacak her değişikliğin beklenen geliri ne derecede etkilediğini görmek mümkün olacaktır.

 

Dönem sonunda kiralanan malın tahmin edilen dönemde fakat farklı bir değerle veya farklı bir dönemde satılmasının tahmin edilmesi durumunda da bu işlem için uygulanan gelir oranının nasıl değişikliğe uğrayacağı program ile izlenebilmektedir.

 

Görüldüğü gibi, Faaliyet Kiralaması işleminde beklenen gelir oranının elde edilmesini doğrudan etkileyen en önemli 2 unsur;

 

  • Dönem sonundaki satış bedelinin, işlemin kira tutarının belirlenmesinde kullanılan kalıntı değere göre farklı olması ve

  • Dönem sonundaki satış süresinin, işlemin kira tutarının belirlenmesinde kullanılan dönem sayısına göre farklı olmasıdır.

 

Gelir oranında meydana gelen farklılık “Kalıntı Değerin” isabetli olarak tahmin edilmesinin ne derecede önemli olduğunu göstermektedir.

 

Faaliyet Kiralaması işleminde hangi kalıntı değerin ve hangi satış süresinin en uygun olduğunun belirlenmesinde yardımcı olmak üzere hazırlanan programı 100 TL ücret karşılığında temin edebilirsiniz.

 

Programı, Türkiye İş Bankası Erenköy/İstanbul Şubesinde Hasan Ulukanlı adına açılmış bulunan 1018 0497560 numaralı TL hesabına yukarıda belirtilen tutarı, "Banka Havalesi" veya "EFT" ile göndererek temin edebilirsiniz.

(IBAN: TR620006400000110180497560)

 

Havale veya EFT dekontunun  info@leasingportali.com     adresine iletilmesini takiben bedeli gönderilen program bilgisayarınıza e-posta ekinde gönderilmektedir.

 

Söz konusu Programın satın alınması halinde ihtiyaç duyulacak ek açıklamalar için ayrıca ücret talep edilmeyecektir.

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now