© 2023 by Coach.Corp. Proudly created with Wix.com

ORTA VADELİ PROGRAMIN REVİZYONUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

January 12, 2016

Ekim 2015’te 2016-2018 dönemine ilişkin olarak açıklanan Orta Vadeli Program (OVP), 11 Ocak 2016 tarihinde güncellenmiştir. Başbakan Yardımcısı Sn. Mehmet Şimşek, programın tanıtıldığı toplantıda tahminlerin güncellenmesinde özellikle yurt içinde sağlanan siyasi istik

rarın etkili olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca, 64. Hükümetin Eylem Planı ile uyumlu bir şekilde 
• 10. Kalkınma Planı kapsamında yer alan 25 öncelikli dönüşüm programının açıklanan takvim çerçevesinde takip edileceği ve 
• öncelikli dönüşüm programları kapsamında hazırlanmış ve bir kısmı uygulamaya konulmuş Eylem planlarında yer alan 1248 adet eylemin gerçekleştirilmesi sürecinde yasal düzenlemelerin hızlandırılacağı 
bir çerçeve temel alınmıştır.
OVP hazırlanırken program dönemi boyunca küresel ekonominin gündemini ise; 
• gelişmekte olan ülkelerdeki yavaşlamanın ve düşük küresel ticaret hacminin,
• düşük emtia fiyatlarının ve emtia ihraç eden ülkelerdeki talep düşüklüğünün,
• gelişmiş ülke para politikaları arasındaki ayrışmanın,
• gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarında yavaşlamanın ve
• jeopolitik gerginlikler ile siyasi belirsizliklerin
oluşturacağı dikkate alınmıştır.

 

Devamı ......

 

 

Please reload

Featured Posts

OECD Ülkelerinde 2009’dan Sonraki En Büyük GSYH Düşüş

May 27, 2020

1/8
Please reload

Recent Posts

April 23, 2020

Please reload

Search By Tags
Please reload