© 2023 by Coach.Corp. Proudly created with Wix.com

Leasing işlem hacmi 64 milyar lira olacak

March 27, 2017

Deloitte tarafından yayımlanan rapora göre, önemli bir ivme yakalayan

leasing sektöründeki işlem hacminin 2018'e kadar 64 milyar liraya ulaşması öngörülüyor.

 

Leasing sektörünün 2013’ten itibaren yakaladığı ivmenin sürmesi ve 2018 yılında yaklaşık 64 milyar TL’lik bir aktif büyüklüğüne ulaşması beklenmektedir. Net kira alacakları bakımından ise yaklaşık 41 milyar TL’lik bir büyüklük beklenmektedir. 2015-2018 arasında sınırlı bir ekonomik büyüme performansı yakalanacağı düşünüldüğünde, sektördeki işlem hacmindeki bu artış beklentisi olumludur. Tablo 5’de de görüleceği üzere, sektörün yıllık ortalama (nominal) büyüme hızının %20’nin biraz altında olacağı öngörüsü, özellikle makine-teçhizat ve taşınmaz mallarda işlem hacminin 2014-2018 arasında yaklaşık 2 katına çıkacağının tahmin edilmesi, sektörün önümüzdeki yıllarda 2007 öncesinde yakaladığı ivmeyi tekrar kazanacağını düşündürmektedir.

 

 


 
 

Please reload

Featured Posts

OECD Ülkelerinde 2009’dan Sonraki En Büyük GSYH Düşüş

May 27, 2020

1/8
Please reload

Recent Posts

April 23, 2020

Please reload

Search By Tags
Please reload