© 2023 by Coach.Corp. Proudly created with Wix.com

Taşınmazların finansal kiralama ve finansman şirketlerine devrinde KDV istisnası

February 6, 2018

 
Bankaların dışında finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu olanlar ile kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) söz konusu kuruluşlara devir ve teslimleri ile bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketleri tarafından devir ve teslimi KDV'den istisna tutulacak. Bu istisnanın uygulanabilmesi için iştirak hisseleri ile taşınmazların iki yıl aktifte bulundurulması gerekmeyecek.

İstisna sadece bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine olan borca karşılık, bu kuruluşlara yapılacak devir ve teslimler ile söz konusu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketleri tarafından devir ve tesliminde uygulanacak. Borca karşılık banka, finansal kiralama ve finansman şirketleri dışında üçüncü kişilere yapılan satışlar, istisna kapsamında değerlendirilmeyecek. 

Finansal kiralama ve finansman şirketlerinin 1 Ocak 2018'den önce, borçlarına karşılık borçlu ve kefillerden aldıkları taşınmaz ve iştirak hisselerinin anılan tarihten sonraki devir ve teslimleri de istisna kapsamında olacak. İstisna, satış yoluyla gerçekleştirilen devir ve teslimlere uygulanacak. Bağış, hibe şeklindeki devir ve teslimler istisna kapsamı dışında tutulacak.

Öte yandan, söz konusu istisna uygulamasında, borçlu olanlar, kefiller ile finansal kiralama ve finansman şirketlerinin, taşınmaz ve iştirak hisselerini ticaretini yapmak amacıyla aktiflerinde bulundurup bulundurmadıkları dikkate alınmayacak.

 

 

31.01.2018 TARİHLİ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 17)

 

 

 

Please reload

Featured Posts

OECD Ülkelerinde 2009’dan Sonraki En Büyük GSYH Düşüş

May 27, 2020

1/8
Please reload

Recent Posts

April 23, 2020

Please reload

Search By Tags
Please reload