13 Aralık 2012 tarihinde yayınlanan yeni Finansal Kiralama Kanunu ile uygulama esasları düzenlenen Finansal Kiralama işleminin en karakteristik özelliği kira dönemi sonunda işlemin anaparasının tamamen ödenmiş olması ve malın mülkiyetinin Kiracıya devredilmesidir. Söz konusu Kanunda Finansal Kiralama işlemi,

 

"Bir finansal kiralama sözleşmesine dayalı olmak koşuluyla, bu Kanun veya ilgili mevzuatı uyarınca yetkilendirilen kiralayan tarafından finansman sağlamaya yönelik olarak bir malın mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi; kiracıya kira süresi sonunda malın rayiç bedelinden düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınması; kiralama süresinin malın ekonomik ömrünün yüzde sekseninden daha büyük bir bölümünü kapsaması veya finansal kiralama sözleşmesine göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamının malın rayiç bedelinin yüzde doksanından daha büyük bir değeri oluşturması hâllerinden herhangi birini sağlayan kiralama işlemi"

 

olarak tanımlanmıştır.

 

Özünde çok basit gibi görünen bu işlemin, hemen her türlü mal alımı için ortaya çıkabilecek peşin-vadeli, imalat süresi olan-olmayan, bir defada teslim-kısmi ve çoklu teslim vb. gibi her türlü değişken unsurlara son derece uyum gösterebilme özelliği bulunmaktadır.

 

Ayrıca, Kiralayan Şirket, Kiracı, Tedarikçi taraflar yanında taşıma, sigorta, banka hizmetleri bir finansal kiralama işleminde yer almakta ve her işlem diğer işlemlerden tamamen ayrı yapısal ve yasal nitelik taşımaktadır.

 

Bu nedenle işlemin tarafları zaman zaman istenmeyen durumlar ile karşılaşabilmektedir. Karşılaşılan sorunlar ile ilgili olarak internet sitemize gönderilen sorular ve tarafımızdan önerilen cevap ve çözüm önerileri konularına göre ayrılarak aşağıdaki başlıklar altında ziyaretçilerimizin bilgilerine sunulmaktadır. Verilen cevap ve çözüm önerilerinde, halen geçerli olan yasal ortam çerçevesinde düzeltmeler yapılmıştır.

 

Soru veya sorunlarınız ile ilgili aşağıdaki konu başlıklarından en yakın olanının üzerine tıklanması halinde, o konudaki soru ve cevapları inceleyebilirsiniz. İlgili konuda yer alan soru ve cevaplar tam olarak uyuşmuyor ise size özel soru veya sorununuzu "İletişim" sayfasından bize iletebilirsiniz.

 

Öte yandan, Portalımıza yapılan başvurular mevzuat ve uygulama açılarından incelenmekte ve mümkün olan en doğru çözümün belirlenerek en kısa sürede başvuru sahibine iletilmesine çalışılmaktadır. Sorulan konuların niteliklerine bağlı olarak yapılan çalışmalar ve harcanan zaman dikkate alınmakta ve her çalışmaya özel bir ücret belirlenerek soru sahiplerinden talep edilmektedir.

 

Bu konuda ayrıntılı bilgi  http://hulukanli.wix.com/leasingportali#!leasing-projenz-brlkte-yapalim/c1a6u  bağlantısında bulunmaktadır.

 

Ayrıca leasing işleminin bazı teknik nitelikleri hakkında bilgisayar ortamında ”e-Kitap”  hazırlanmıştır.

Bu kitabı http://hulukanli.wix.com/leasingportali#!e-ktap/c15op  bağlantısından temin edebilirsiniz.

 

KONU BAŞLIKLARI

 

 

Finansal Kiralama sayılan işlemler

Finansal Kiralama Kurallarına tabi olmadan kiralama yapılması

Bireysel olarak şahıslara leasing yapılabilir mi?

Banka borcu bulunan şahıslara leasing yapılabilir mi?

Eski Kanuna tabi sözleşme konusu malın sözleşme süresi dolmadan Kiracısına devri

Faaliyet Kiralaması (Operasyonel Leasing)

Gayrı menkul Leasing işlemi ile ilgili konular

Gemi ve tekne leasing işlemi ile ilgili konular

Geri Alım sözleşmesi ile ilgili konular

Henüz imal edilmemiş bir mal finansal kiralamaya konu olabilir mi?

İflas erteleme kararı alındığında kiralanan satılabilir mi?

Kira borçlarını ödeyen kefillerin durumu

Kira ödeme planının hazırlanması

Kira ödeme planının değiştirilmesi

Kiralanan malın kefil tarafından götürülmesi

Kirası ödenemeyen leasing işleminde teminat ve kefillerin durumu

Kirası ödenemeyen leasing konusu malın durumu

Kirası ödenemeyen leasing konusu malın Leasing Şirketi tarafından satılması

Kirası ödenemeyen leasing konusu malın Kiracı tarafından satılması

Leasing iş hacmi bilgileri

Leasing işlemi için teminat istenmesi

Leasing işlemi taraflarca iptal edilebilir mi?

Leasing işleminin başka bir kiracıya devri

Leasing işleminin feshinden sonra Leasing Şirketinin kalan alacaklarını devretmesi

Leasing işleminin feshi ve sonuçları

Leasing işleminin kiralarının hesaplanması

Leasing işleminin kur farkı

Leasing işleminin maliyeti

Leasing işleminin para cinsi

Leasing konusu malın arızalanması

Leasing konusu malın başka bir kiracıya kiralanması

Leasing konusu malın KDV oranı ve KDV uygulaması

Leasing konusu malın sigortası

Leasing konusu malın teslim edilememesi

Leasing konusu malın yurt dışına çıkışı

Leasing konusu mallar

Leasing sözleşme süresi dolmadan kiraların ödenmesi

Leasing süresi dolmamış malın üçüncü kişiye satılması

Leasing süresi dolmamış malın üçüncü kişiye kiralanması

Leasing sözleşmesinde kefaletten ayrılma

Leasing süresi dolan malın kiracıya devri

Leasing süresi dolan malın yeniden kiralanması

Leasing şirketlerinin kararında etkili olan hususlar

Satın alma hakkı ile ilgili konular

Satıp Geri Kiralama işlemi ile ilgili konular

Satıp Geri Kiralama işleminde Leasing Şirketi (Kiralayan) Değişikliği

Teşvikli işlemler ile ilgili konular

Yeni kurulan/kurulacak şirkete leasing yapılabilir mi?

Yurt dışına veya Yurt dışından yapılacak leasing işlemleri

 

 

Sıkça Sorulan Sorular

Kiracı Sorunları ve Çözüm Önerileri

 

Finansal Kiralama sayılan işlemler

 

6361 Sayılı Kanunun 3-ç maddesine göre bir işlemin “Finansal Kiralama” sayılması, Bir “Finansal Kiralama” sözleşmesine dayalı olması koşuluyla,

 • Bu Kanun veya ilgili mevzuatı uyarınca “Yetkilendirilen Kiralayan” tarafından finansman sağlamaya yönelik olarak bir malın mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi;

 • Kiracıya kira süresi sonunda malın rayiç bedelinden düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınması;

 • Kiralama süresinin malın ekonomik ömrünün yüzde sekseninden daha büyük bir bölümünü kapsaması veya finansal kiralama sözleşmesine göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamının malın rayiç bedelinin yüzde doksanından daha büyük bir değeri oluşturması

hallerinden herhangi birini sağlayan bir kiralama işlemi olmasına bağlıdır.

Buna göre bir “Finansal Kiralama” sözleşmesine dayanmayan ve mülkiyeti bu Kanun veya ilgili mevzuatı uyarınca “Yetkilendirilen Kiralayan” üzerinde olmayan bir kiralama sözleşmesi “Finansal Kiralama” sayılmamakta, dolayısı ile 6361 sayılı kanuna tabi olmamakta ve genel hükümlere göre işlem yapılmaktadır. Finansal kiralama dışında kalan bu tür işlemler aynı kanunun 3-b maddesine göre “Faaliyet kiralaması” olarak tanımlanmaktadır.

 

Finansal Kiralama kurallarına tabi olmadan kiralama yapılması

2005'TEN BERİ "FİNANSAL KİRALAMA" TEKNİK BİLGİSİNE ULAŞMANIZA YARDIMCI OLAN "Leasing Portalı" ŞİMDİ DE DEĞERİ 5.000-200.000 TL ARASINDAKİ MAKİNE, EKİPMAN VE BENZER CİHAZLARI FİNANSAL KİRALAMA KURALLARINA TABİ OLMADAN "DOĞRUDAN" KİRALAYABİLMENİZ İÇİN TALEPLERİNİZİ İŞLEMİ YÜRÜTECEK OLAN ULUSLARARASI "UZMAN" ŞİRKETE "ÜCRETSİZ" OLARAK İLETİYOR.

                                                     

BİLGİ İÇİN >>>>>

 
BÜRO MAKİNELERİ.jpg

Bireysel olarak şahıslara leasing yapılabilir mi?           

                                                                                                                                                         KONU BAŞLIKLARI        

SORU:

Merhaba Ben leasing kullanarak vinç almak istiyorum yalnız şirket sahibi degilim. Yüzde 10 veya 20 peşinatla veya peşinatsız makine alabilir miyim? Alabileceğimiz vinç illa ki sıfır mı olması lazım. İkinci el olabilir mi? Bu şartlarda kullanacağım leasing in maximum vadesi ne kadar olur. Ödemelerimiz bittikten sonra leasing firması bize ne kadar bir ödeme karşılığında makinayı verir.

 

SORU:

Biz esnafız herhangi bir şirketimiz yok. Biz leasingli bankadan makinayı alabilir miyiz ve gerekli evraklar neler?

 

CEVAP:

Leasing şirketlerinin bireysel kişilere kiralama yapmaları konusunda kendi kuralları bulunmaktadır.

Şirketiniz olmasa bile teminat karşılığında leasing yapmanız mümkün olabilir.

Yapılacak işlem için peşinat istenmesi, makinenin yeni olması, işlemin vadesinin uzunluğu ve kira sonrasındaki satış bedeli gibi konular da her şirketin risk alma ile ilgili kurallarına göre değişiklik gösterebilir. Buna göre, öncelikle çalışmakta olduğunuz Banka Şubesinin aracılığı ile o Bankanın Leasing şirketine başvurmak faydalı olabilir.

Tüm leasing şirketlerinin adres ve telefonlarına da  www.fkb.org.tr   internet sitesinden ulaşabilirsiniz Buradaki şirketleri arayarak durumunuzdaki firmalarla hangi koşullarla işlem yaptıklarını sorabilirsiniz.

 

 

Banka borcu bulunan şahıslara leasing yapılabilir mi?

                                                                                                                                                      KONU BAŞLIKLARI

SORU:

Bankalara 2 dönem gecikmiş kredi kartı ve kredi borçlarım var. İş yerime leasing aracılığıyla sat kirala geri al işlemi yapabilir miyim?

 

CEVAP:

Sat ve Geri Kirala işleminin koşullarını her leasing şirketi kendi durumuna göre belirlemektedir. İş yerinizi leasing şirketine satıp geri kiralamasının hangi koşullarda yapılabileceğini ancak leasing şirketleri ile görüşerek öğrenebilirsiniz. Bahsettiğiniz ödenmemiş kredi kartı ve kredi borçlarının Bankalar arası bilgi paylaşım sistemi gereğince bankalara bildirilmiş olması halinde olumsuz etkisi olabilir.

 

Ancak, leasing şirketleri daha çok iş yerinizin değeri üzerinden karar verebilirler. Leasing şirketleri ile ilgili bilgilere www.fkb.org.tr  internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

 

 

Eski Kanuna tabi sözleşme konusu malın sözleşme süresi dolmadan Kiracısına devri

                                                                                                                                                       KONU BAŞLIKLARI

SORU:

48 Ay vadeli olarak alınmış bir cnc freze makinasının vadesinin bitimine 15 ay kala borcunun kapatılarak devir almak istedik. Leasing firması elemanın yönlendirmesiyle borcu kapattık. Leasing firması ne makinenin devrine nede kiracılık hakkının devrine yasal olanak olmadığı gerekçesiyle bize "kendi aranızda birşeyler yapın" gibi bir cevap verdi. Ancak yapılacak işlemi tanımıyor ve vadesi dolunca ilk kiracıya fatura ederiz. diyor. Yapmamız gereken nedir?

 

CEVAP:

Yazınızda belirtilen finansal kiralama sözleşmesinin, 6361 Sayılı “Yeni” Finansal Kiralama Kanunu’nun 13.12.2012 tarihinde yürürlüğe girmesinden önce imzalandığı anlaşılmaktadır. Bu durumda sözleşme 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine tabi olmaktadır.

 

Bilindiği gibi 3226 Sayılı Kanuna göre finansal kiralama sözleşmeleri en az 4 yıl süre ile geçerli olmakta ve Kiralanan malın daha önce Kiracısına devri mümkün olmamaktadır.Ancak, BDDK tarafından tüm leasing şirketlerine gönderilen “İki Yıldan Az Olmamak Üzere Dört Yıldan Kısa Süreli Finansal Kiralama Sözleşmesi Düzenlenebilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesine Leasing Şirketlerine Tebliğ ekinde yer alan mallar ile ilgili sözleşmelerin 2 yıldan az olmamak üzere 4 yıldan kısa süreli olarak imzalamalarına izin verilmiş bulunmaktadır.

 

http://www.bddk.gov.tr/WebSitesi/turkce/Mevzuat/FinansalK_Faktoring_Finansman_Kanunu/115121673finansal_kiralama_sozlesmesi_usul_ve_esaslar.pdf

 

 

Buna göre, imzalamış olduğunuz sözleşme konusu malın bu esaslar ekindeki listede yer alması halinde, ilgili leasing şirketinin borcu tamamen ödenmiş olan sözleşmenizi sona erdirip kiralanan malı Kiracısına devretmesinde bir sakınca bulunmadığı görüşündeyiz.

 

Faaliyet Kiralaması (Operasyonel Leasing)

                                                                                                                                                     KONU BAŞLIKLARI

SORU:

Bir tesis kuracağız. Gerekli olan tüm cihaz makinaları operasyonel kiralama şeklinde leasing ile bir leasing şirketi vasıtasıyla alsak; 2 veya 4 sene taksitleri ödesek, sonra bu cihazları makinaları leasing şirketine geri versek olur mu? Yani filo kiralama şirketlerinin işletmelere araç kiralama yaptığı gibi düşünüyorum. Burada maksat şudur: Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Ortalama 4 senede tüm cihazların makinaların yenileri ve daha mükemmel olanları üretiliyor. O cihazları satın almaktansa kiralayalım ve daha iyisi piyasaya çıkınca eskisini bırakıp yenisini tekrar bu şekilde alalım. Böyle bir şey hukuken ve usulen mümkün müdür?

 

CEVAP:

Yazınızda belirtilen işlem yasal olarak mümkündür. Ancak Leasing şirketleri bu tür işlem yapmak için yeterli düzeyde hazır olmayabilirler. Leasing şirketleri kiraladıkları mal ile sonradan ilgilenmek yerine mal bedelinin tamamını tahsil ettikleri finansal kiralama işlemini tercih etmektedirler. Bu tercihlerinde en önemli husus geri aldıkları malı “yaptıkları işlemden Kar ederek” değerlendirmek zorunda olmalarıdır. Bu da bu güne kadar pek ilgilenmedikleri bir konu olmaktadır.

Fakat yine de büyük Bankalara ait leasing şirketleri ile görüşmenizde fayda olabilir.

 

 

Gayrı menkul Leasing işlemi ile ilgili konular

                                                                                                                                                         KONU BAŞLIKLARI 

SORU:

Katılım Bankaları, Özel ve Banka Leasing Şirketleri dışında kalan bankalar, mortgage yasası kapsamında leasing yoluyla gayrimenkul finansmanı kullandırabiliyorlar mı?

 

 

CEVAP:

30.12.2012 Tarihinde yürürlüğe giren 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 57 inci Maddesini 2 nci paragrafında;

 

 (2) Konut finansmanı kuruluşları, konut finansmanı kapsamında doğrudan tüketiciye kredi kullandıran ya da finansal kiralama yapan bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından konut finansmanı faaliyetinde bulunması uygun görülen finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketleridir.

 

Hükmü yer almaktadır. Buna göre sadece Bankalar, Finansal Kiralama Şirketleri ve Finansman Şirketleri Konut Kredisi verebilmektedir. Ancak 13.12.2012 Tarihli ve 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu gereğince, sadece Finansal Kiralama şirketleri “Leasing” yoluyla konut finansmanı kullandırabilirler.

 

Konut finansmanı yapmak isteyen Finansal Kiralama şirketlerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından konut finansmanı faaliyetinde bulunmasına izin verilmesi ve sermayelerinin en az 20 Milyon TL olması gerekmektedir.

 

SORU:

Bireysel olarak konut için finansal kiralama yapılabilirmi?

 

Banka konut kredilerinde ekspertiz değerinin sadece %75 tutarında kredi veriyor. Leasing yolu ile bunun tamamını karşılayabilir miyim?

 

CEVAP:

Finansal Kiralama (Leasing) şirketleri daha ziyade yatırım mallarının kiralanmasını yapmayı tercih etmektedirler. Konut kiralanması konusuna çok az sayıda şirket ilgi gösterebilir. Bireysel şahıslara kiralama yapan şirketlerini,  yeni faaliyete geçmiş olan Finansal Kurumlar Birliği Genel Sekreterliği ( www.fkb.org.tr  ) ile temasa geçerek öğrenebilirsiniz.

 

Ancak bireysel işlem yapılsa dahi Leasing Şirketlerinin de konutun durumuna göre ekspertiz değerinden önemli tutarda indirim yapmaları mümkündür. Genel olarak aynı Bankalarda olduğu gibi Leasing Şirketleri de ekspertiz değerinin %75 tutarı üzerinden kiralama yaparlar.

 

Taşınmazlar ile ilgili finansal kiralama işlemlerinde sadece ticari kuruluşlar için bazı teşvik unsurları bulunmaktadır. Bu konularda kesin bilgi konut kiralaması yapan leasing şirketlerinden sağlanabilir.

 

SORU:

Bireysel biri olarak bir ticari gayrimenkulün (dükkânın) %75 gibi bir kısmını finansal kiralama yapabilir miyim?

 

CEVAP:

Bireysel olarak finansal kiralama işleminin yapılması mümkündür. Bu konuda Leasing Şirketleri farklı uygulama yapabilirler, bu açıdan bireysel gayrimenkul kiralama işlemini yapan bir şirket ile görüşülmesi gerekir. Bu işlemi yapan şirketler de, kiralanacak dükkanın ekspertiz değerinin en az işleme konu olacak değerde olmasını bekleyeceklerdir. Bu konularda mutabakat sağlanması halinde, leasing şirketi kiralama teklifi verecektir.

 

SORU:

Bir soğuk hava deposu yaptırmak istiyorum. Bu yatırımın tamamını leasing ile yapmak istiyorum. Bunu yapabilir miyim?

 

CEVAP:

Leasing işlemi, leasing şirketlerinin belli bir malı size kiralamak üzere satın almaları şeklinde yürütülmektedir. Bu işlem, bir yapının leasing şirketi tarafından yaptırılmasını kapsamamaktadır. Bu işlemin aşağıdaki sıra ile yapılması “Teorik Olarak” mümkün olabilir.

 

 • Leasing Şirketi, Kiracının göstereceği arsayı satın alır,

 • Leasing Şirketi, kiracının inşaat projesine uygun olarak inşaat işlemini başlatır

 • İnşaat Tamamlanıncaya kadar tüm harcamaları Leasing şirketi yapar

 • İnşaatın tamamlandığı ve kullanım ruhsatının alındığı tarihte Leasing Şirketi yaptığı tüm harcamaları faizlendirilerek son maliyeti hesap eder,

 • Bu maliyet bedeli üzerinden tamamlanmış olan inşaatı kiracısına kiralar

 • Kira dönemi sonunda bina kiracısına sembolik bir bedelle satılır.

 

Görüldüğü gibi uzun bir zaman alan kapsayan inşaat dönemi boyunca harcamalar Leasing Şirketi tarafından yapılmaktadır. Ancak bu dönemin sonunda kiralara esas olacak tutar bulunacaktadır. Hiç bir leasing şirketi, kiralama başlangıç tarihi çok ileride olan ve ne kadara çıkacağı bilinmeyen bir inşaat işine girmeyi istemez. Ayrıca en basit olarak kiracının bu dönem sonundaki durumunun ne olacağı da belli değildir. Buna göre, sözü edilen depo belli bir imalatçı tarafından inşa edildikten sonra leasing şirketinin tamamlanmış olan bu yapıyı satın alarak size kiralaması daha mümkün bulunmaktadır.

 

SORU:

Ben internet cafe için leasing şirketinden yararlanmak istiyorum. İnternet cafe için bu hizmeti kullanabilir miyim?

 

CEVAP:

İnternet Cafe için leasing imkânı ancak burada kullanılacak bilgisayarlar için mümkün olabilir. Zira leasing işlemi ancak bağımsız ve alınıp satılabilen “Mallar” için mümkün olabilmektedir. Buna göre mekânın kiralanması ve iç düzeninin hazırlanması gibi konular leasing kapsamına dâhil edilemez. Ancak, tüm bu malzemeleri ve iç düzeni bulunan bir internet cafe’nin olduğu gibi bir leasing şirketi tarafından satın alınıp tamamının size kiralanması mümkün olabilir

 

 

SORU:

Arsa almak istiyoruz. Ancak bunun için yeterli kaynak ve öz kaynaklara sahip değiliz. Bildiğimiz kadarıyla bunun için leasing (finansal kiralama) kullanabiliyoruz. Hangi koşullarda kullanabiliriz? Ne kadarı için kullanabiliriz? Varsa talep edilen peşinat ne kadardır?

 

CEVAP:

Arsanın finansal kiralama konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Ancak leasing şirketleri arsa için kiralama konusunda kendi politikalarına göre işlem yapmaktadırlar. Kira tutarlarını ve peşinat tutarlarını ve istenecek teminatın cins ve tutarlarını her şirket ayrı olarak belirlemektedir.

 

 

Gemi ve tekne leasing işlemi ile ilgili konular

                                                                                                                                                         KONU BAŞLIKLARI

SORU:

Gemi leasingi ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

 

CEVAP:

Gemi leasing işlemi çok özel konuları içeren ve gemilerin teknik yapıları ile deniz hukuku konularında uzmanlık isteyen bir konu olması dolayısı ile Türkiye'deki leasing şirketleri tarafından ancak istisnai olarak ele alınmaktadır. Bu konuda yurt dışında uzmanlaşmış şirketler bulunmaktadır, ancak onlar da belli bir yaşın üzerinde bulunan gemilere finansman sağlamamaktadırlar. Bu tür işlemlerde en önemli husus leasing şirketinin kiracısına %100 güven duymasıdır. Zira belirtildiği gibi işlemin satın alma ve kiralama süresi boyunca devamlı olarak uzmanlık gerektiren bilgiye ve hâkimiyete ihtiyacı olduğu için ancak kiracının durumunun tereddütsüz güven vermesi ve diğer teminatlar ile leasing kiralarının tamamen güvence altına alınması halinde gemi leasing işleminin yapılması mümkün olabilmektedir.

 

Belirtilen nedenlerle yapmayı düşündüğünüz gemi leasing işlemi için Finansal Kurumlar Birliği ( www.fkb.org.tr ) üyesi leasing şirketlerinden özellikle Banka kuruluşu olanlar ile temas ederek daha detaylı ve gerçekçi bilgilere ulaşabilirsiniz.

 

 

 

SORU:

Bireysel bir kişi olarak 2. El bir kuru yük gemisi kiralayıp işletmeyi düşünüyorum ve yeterli sermayem olamadığı için yapamıyorum. Leasing finansal kiralama ile bu isi yapabilir miyim?

 

Gemi leasingi ile ilgili işlem nasıl yapılır ve operasyonel süreç nasıl işler?

 

Bir geminin leasinge konu edilebilmesi için yaş sınırlaması var mıdır? Varsa kaç yaşa kadar leasing yapabiliriz?

 

 

CEVAP:

Gemi leasing işlemi çok özel konuları içeren ve gemilerin teknik yapıları ile deniz hukuku konularında uzmanlık isteyen bir konu olması dolayısı ile Türkiye'deki leasing şirketleri tarafından ancak istisnai olarak ele alınmaktadır. Bu konuda yurt dışında uzmanlaşmış şirketler bulunmaktadır, ancak onlar da belli bir yaşın üzerinde bulunan gemilere finansman sağlamamaktadırlar. Bu tür işlemlerde en önemli husus leasing şirketinin kiracısına %100 güven duymasıdır. Zira bu tür bir finansal kiralama işlemi, satın alma ve kiralama süresi boyunca ileri derecede uzmanlık düzeyinde bilgi ve hâkimiyet gerektirmektedir.

 

Öncelikle geminin bir leasing şirketi tarafından kiralanmak üzere satın alınması konusunda uyması gereken koşul ve kurallar her ülkede farklılık göstermektedir. Buna göra örneğin bir Türk leasing şirketi Türkiye’de bulunan kiracısı için bir Avrupa ülkesine kayıtlı bir gemiyi satın alırken, bu işlem için Türkiye’de ve satıcı ülkede geçerli olan belirlenmiş olan tüm kuralları gözetmesi ve yerine getirmesi gereklidir. Ayrıca kiralama döneminde kiracının bu geminin “İşleteni” olması nedeniyle bu konudaki uluslararası kurallara ve ayrıca her ülkenin kendi liman kuralları ve işletim kurallarına uyulması gerekecektir. İlaveten, bu tür kuralarda yapılacak bir hata veya uygunsuzlukların, Gemi sahibi olan leasing şirketini ne derecede ilgilendirdiğinin de leasing şirketi tarafından tam ve doğru olarak bilinmesi gerekmektedir.

 

Belirtilen uzmanlık konuları ve işletim sorunları nedeniyle leasing şirketlerinin her türlü işletim konularında tam ve doğru bilgiye sahip bulunması, kiracının durumunun tereddütsüz güven vermesi ve diğer teminatlar ile leasing kiralarının tamamen güvence altına alınması halinde gemi leasing işleminin yapılması mümkün olabilmektedir

 

Yürürlükteki yasal ortamda Gemi Leasing işlemi için özel hükümler getirilmiştir. Örneğin, kiralanacak gemi için bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır. Ayrıca, yeni yürürlüğe giren 6361 sayılı Finansal Kiralama Kanununun 7. Maddesinde “(4) Bütün ortakları Türkiye’de kurulu finansal kiralama şirketi olmak kaydıyla, kuruluş ve faaliyet izni almaksızın sadece bir gemi kiralamak üzere finansal kiralama şirketi kurulabilir. Bu nitelikte kurulacak şirketler bu Kanunun sözleşmelere ilişkin hükümleri dışındaki maddelerine tabi değildir.” Hükmü yer almakta ve gemi kiralaması ile ilgili olarak başkaca düzenleyici bir hüküm bulunmamaktadır. Bu hüküm ile leasing şirketlerine bir gemi kiralaması yapabilmeleri için ayrı bir şirket kurma yetkisi verilmiştir. Böylece bir geminin kiralaması işleminin tamamen ayrı bir ortamda ve daha dikkatli olarak izlenebilmesine imkân verilmektedir.

 

Bu tür “Gemi” kiralamalarında işlem yapılacak yaş sınırlaması; geminin uluslar arası ticaret yasal ortamında belirtilen kısıtlamalar ve yapılacak ekspertiz çalışmaları sonucunda saptanan kalan kullanılabilir ekonomik ömrü dikkate alınarak leasing işlemini yapacak olan şirketler tarafından belirlenmektedir. Bu konuda yurt dışında uzmanlaşmış leasing ve ekspertiz şirketleri bulunmaktadır.

 

 Bu tür işlemlerde en önemli husus, belirtildiği gibi leasing şirketinin kiracısına %100 güven duymasıdır. Zira uluslararası gemi hukuku son derecede detaylı ve çok dikkatle izlenmesi gereken konuları içermektedir. Örnek olarak aşağıdaki iki bağlantının incelenmesinde yarar bulunmaktadır.

http://www.turkhukuksitesi.com/makale_105.htm   (Gemi leasing işleminde Gemi Alacaklısı Hakkı konulu bu makalede değinilen Finansal Kiralama Kanunu ve TTK hükümleri değiştirilmiştir. Bu nedenle burada yer alan konuların Yeni Kanunlar ile karşılaştırılması gerekir.)

http://www.gemipersoneli.com/haber/1194-turk-gemisi-alacak-yuzunden-esir-kaldi   (Burada örnek bir olay bulunmaktadır)

 

SORU:

Leasing'de Yüzer Havuz da aynı şartlara tabi midir?

 

CEVAP:

Yüzer Havuz ile ilgili konular yukarıda değinilen gemi leasing işlemi ile ilgili hususlara tabi değildir. Ancak, yüzer havuzun inşasından itibaren finansal kiralama yapılması veya hazır bir yüzer havuz alınması gibi durumlarda işlem özellikleri de farklı olabilmektedir.

 

Şayet havuz inşaatı için Finansal Kiralama yapılacak ise, inşaatın her aşamasında temin edilecek malzeme ve diğer giderler ile harcanan süre dikkate alınarak hazırlanarak taraflarca onaylanan bir “İş Planı ve Maliyet Analizi” ile belirlenecek “Yatırım Tutarı” üzerinden kiralama başlatılabilecektir.  Yeni Kanun inşaatın tamamlanmasını beklemeden anlaşılan maliyet üzerinden kiralamanın başlatılmasına izin vermektedir. Bu tür bir işlemde yapılacak işlemler ve kiralar ile diğer vergi (Özellikle KDV) konularında sözleşmede çok ayrıntılı hükümlerin bulunması gerekmektedir.

 

Hazır bir havuzun ithali veya satın alınması durumunda, işlemler daha basit olmaktadır. Ancak bu özel mal için izin ve tescil konularının ilgili kaynaklardan araştırılarak belirtilen hususlara uygun işlem yapılması gerekmektedir. Bunun dışında herhangi bir yatırım malı için yürütülen hususular aynen bu işlemde de geçerli olacaktır.

 

 

Geri Alım sözleşmesi ile ilgili konular

                                                                                                                                                         KONU BAŞLIKLARI

SORU:

Firmamız; 2007 ve 2008 yıllarında satışını yaptığımız cihazlar için 2 ayrı leasing işleminde Geri Alım Sözleşmesi imzalamıştır.

 

Alıcı firma 2009-2010 lu yıllarda iflas etmiş ve Leasing borçlarını ödememiştir. Bizde ödemediğini 2013 Mart ayında bize çekilen bir ihtar ile 10 gün içinde borçlarımızı ödememiz gerektiğini öğrendik. Fakat bize 2013 Mart ayına kadar başka hiçbir şekilde bir bildirimde bulunulmadı. Leasing şirketi “Evet ihtar gönderilmemiş ama o sizin yükümlülüğünüzdür” diyor.

 

Geri alım sözleşmesinde cihazların yerinin tespiti bizim sorumluluğumuzda. Zamanında bildirilmeyen cihazları 5 yıl sonra bulma şansımız yok. Ayrıca bildirimi yapılmayan taksitlere de ödenmediği günden itibaren temerrüt faizi uygulanmış durumda.

 

Zamanında ihtar çekilmediği için, hem cihazlarımız kayıp, hem zamanında ödenmeyen taksitlere temerrüt faizi uygulanmış, hem bu işleme resmi olarak itiraz ettiğimiz halde ilamsız takiple icra emri verilmiş ve merkez bankası kayıtlarına yansıtılmış firmamızın imajı zedelenmiş maddi ve manevi zarara uğramış bulunuyoruz. Tabi ki yasal olarak işlemlerimiz devam ediyor, konuyu nasıl değerlendirirsiniz?

 

CEVAP:

 

Yazınızdan Leasing Şirketinin ilgili sözleşmeyi feshettikten çok sonra size ihbarname gönderdiği anlaşılmaktadır. Ancak, bu durumda Leasing Şirketinin size başvurmadan önce ödenmeyen kira ve diğer alacaklarının tahsili için çeşitli girişimlerde bulunduğunu dikkate almak gerekmektedir. Normal uygulamada Leasing Şirketi geri alım sözleşmesine, kiracıdan olan alacaklarını finansal kiralama sözleşmesi çerçevesinde tahsil edemediği durumlarda başvurmaktadır. Bu da belli bir sürenin geçmesini gerektirmektedir. Kaldı ki sizin imzaladığınız sözleşmede Leasing Şirketinin finansal kiralama sözleşmesini fesih tarihinde veya bu tarihten belli bir süre içinde size başvurmasını gerektiren bir hüküm bulunmamaktadır. Diğer bir ifade ile Leasing Şirketinin size ihbarnameyi “Zamanında” göndermediğinin ileri sürülebilmesi için bu zamanın imzaladığınız geri alım sözleşmesinde belirtilmiş olması gerekmektedir.

 

İlaveten, geri alım sözleşmesinde Kiracının taksitlerini veya diğer yükümlülüklerini zamanında yapmadığını Leasing Şirketinin size bildirmesini gerektiren bir hüküm de bulunmamaktadır.

 

Geri alım sözleşmesinde cihazların yerinin tespitinin sorumluluğu ve geri alım bedeline dahil edilen zamanında ödenmeyen kira taksitlerine ödenmediği günden itibaren uygulanan temerrüt faizi konuları, imzaladığınız geri alım sözleşmesinde yer almaktadır. Bu gibi konuların işlemin başında Leasing Şirketi ile görüşülerek sizin açınızdan sorun olabilecek hususların saptanarak pazarlık konusu yapılması gerekirdi.

SORU:

Biz firma olarak leasing den matbaa makinaları kiralamıştık ve malesef ödemeleri düzenli yapamadık. Bunun neticesinde makinaları geri alım (buy back) anlaşması gereğince Satıcı firma geri aldı ve parasını leasing şirketine ödedi. Satıcı ile yaptığımız görüşmelerde bize ifade edilen bilgi kendilerinin az bir zararı olduğu fakat bunun yapılan ödemelerle kapattığı ve leasing şirketine makinaların parasının ödendiği yönündedir. Ancak leasing şirketi sözleşmeyi yaparken bizim ipotek verdiğimiz taşınmazlarımızı satışa çıkardı. Leasing şirketine ya da satıcıya hiç bir borcumuz kalmamışken leasing şirketinin ödediğimiz bütün paraları yok sayarak ve hiç bir zararı olmamasına rağmen bu satışı yapması doğru mudur? Bu konuyla ilgili ne yapabiliriz?

 

CEVAP:

Verdiğiniz bilgiler çerçevesinde Leasing Şirketi haksız bir uygulama yapmıştır. Bu nedenle, leasing işlemleri konusunda bilgi ve deneyimi bulunan bir avukat yardımı ile adı geçen şirketin dava edilerek ipoteğin paraya çevrilmesi işleminin iptali ile tüm giderlerinizin tazminini talep etmenizin mümkün olduğu düşünülmektedir.

 

SORU:

Bir firmaya leasing yolu ile mal sattık.  Kiracı olan bu firma taksitlerde sorun yaşıyormuş. Bizde “Buy-Back” olarak kefil olduk. Kiracı borcunu ödemez ise nasıl bir çıkış yolu uygulaya biliriz? Makinalar kullanılmış durum da maddi değeri de düşmüş durumdadır.

 

CEVAP:

Makinenin satıcısı olarak sizden bu makineyi alan Finansal Kiralama Şirketi ile imzalamış olduğunuz geri-alım “Buy-Back” sözleşmesinin hükümlerinde belirtilen yükümlülükleriniz bulunmaktadır. Bu sözleşme nedeniyle oluşan sorumluluklarınızın genel hukuki mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İflas erteleme kararı alındığında kiralanan satılabilir mi?

                                                                                                                                                        KONU BAŞLIKLARI

SORU:

Bir arsa leasingi kullandık ve daha sonra ticari sıkıntılardan dolayı iflas erteleme kararı aldık.

Leasing borcumuzu komple kapatsak arsa satışını 3.bir şahsa yapabilir miyiz? Leasing arsa tapusu boşa çıktığında haciz konulmasın diye.

 

CEVAP:

Leasing ile kiralanan arsanın üçüncü şahsa satılabilmesi için Leasing Şirketi ile imzalamış olduğunuz Finansal Kiralama Sözleşmesinin sona ermiş olması gerekmektedir. Bilindiği gibi söz konusu arsa finansal kiralama sözleşmesi sona ermeden Leasing Şirketinin malıdır. Sözleşme, değindiğiniz gibi Leasing şirketine olan tüm borçların ödenmesini takiben Şirket ile varılacak mutabakat çerçevesinde sona erdirilebilir. Sözleşme sona erdikten ve tapusu size devredildikten sonra arsanın satışını yapabilirsiniz.

 

 

Kira borçlarını ödeyen kefillerin durumu

                                                                                                                                                                                               KONU BAŞLIKLARI

SORU:

Finansal Kiralama sözleşmesinin kefili kalan kira borçlarını öderse Leasing Şirketinin yerine geçip makineyi haciz edebilirmi? Kiracı borcun bitmesi durumunda makinenin devrini kendi üzerine almayıp başkasının üzerine alıp haciz den kaçabili mi? Yani kefil kalan borcu ödeyip makineyi ve kiracının mal varlığını haciz edebilir mi?

 

CEVAP:

Finansal Kiralama konusu mal Leasing Şirketinin malıdır. Bu nedenle kalan borcu (kiraları) kefil öderse Leasing Şirketinin yerine geçemez. Sadece sözleşme borçlusu olan kiracının yerine kefili olarak ödeme yaptığı için bunları kiracıdan talep edebilir ve bunun için mal üzerine haciz koyduramaz. Ancak kiracının yerine ödediği kiraların tutarının tahsili için kiracının diğer mal varlığını ve şayet kiracı satın alma hakkını kullanıp malı almış ise makineyi haczedebilir.

 

Öte yandan, kiraların tamamı ödendikten sonra kiracı malı bir başkasına (Mesela Size) devredilmesini Leasing Şirketinden talep edebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henüz imal edilmemiş bir mal finansal kiralamaya konu olabilir mi?

                                                                                                                                                     KONU BAŞLIKLARI

SORU:                                                                                                                                

Kurulacak olan kimya tesisi için kullanılmak üzere özel siparişle bir makine şirketine parası verilerek ürettirecek olan üretim reaktör makinasının leasing (Finansal Kiralama) ile alınması mümkün müdür?

 

 

CEVAP:

13.12.2012 Tarihinde yürürlüğe giren Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 20 nci maddesi aşağıdaki gibidir.

 

“Finansal kiralama bedeli

MADDE 20-  Finansal kiralama bedeli ve ödeme dönemleri taraflarca belirlenir. Sözleşmede açıkça belirtilmek kaydıyla sözleşme konusu mal henüz imal edilmemiş veya kiracıya teslim edilmemiş olsa dahi, sözleşme tarihinden başlamak üzere kira bedelleri tahsil edilebilir. Sözleşmede aksi belirtilmediği takdirde, sözleşme konusu malın sözleşme tarihinden itibaren iki yıl içinde kiracıya teslim edilmesi zorunludur.”

 

Görüldüğü gibi Kanunun 20 nci maddesine göre henüz imal edilmemiş veya kiracıya teslim edilmemiş mallar için finansal kiralama sözleşmesi düzenlenebilmektedir.

 

Bu durumda Leasing (Finansal Kiralama) şirketleri üretilecek mal için gereken ödemeleri yapacak ve bu ödemelere göre mal henüz imal edilmemiş olmasına rağmen “Kira ödemeleri” sözleşme tarihinden itibaren başlatacaklardır.  Ayrıca mal için ödenen tutar dışında imalat süresinde ve sonrasında yapılacak diğer harcamaların leasing şirketi veya kiracı tarafından mı ödeneceği konusunun ve malın imalat süresinin iki yıldan fazla olması halinde bu durumun sözleşmede belirtilmesi gerekecektir.

 

Kira ödeme planının hazırlanması

                                                                                                                                               KONU BAŞLIKLARI 

SORU:

Tesis imal eden fabrikayım. Müşterilerim en küçük makinelerimi bile leasing yöntemi ile satın almak istemektedirler. Müşterime sunulmak üzere 48 ay süre ile kiralama ve geri ödeme tablosu alabilir miyim?

CEVAP:

Finansal Kiralama yöntemi ile yapılacak kiralama işlemleri 6361 Sayılı Kanun gereğince sadece Finansal Kiralama Şirketleri tarafından yürütülebilmektedir. Söz konusu kira tabloları da işlemin tutarı, malın cinsi, ödeme vadesi vb. gibi değişkenlere bağlı olarak bu şirketlerce hazırlanmaktadır. Bu değişkenler çerçevesinde doğal olarak her şirket aynı işlem için çok farklı kira tutarı önerebilmektedir.

Yazınızdan müşterilerinize satışın bir leasing şirketine yapılması durumunda kira ödemelerinin yaklaşık olarak hangi düzeyde olabileceğini göstermek istediğiniz anlaşılmaktadır.

Şayet bu amaçla örnek bir tablo isteniyor ise, www.leasingportali.com  internet sitesindeki

http://hulukanli.wixsite.com/leasingportali/kracilara-zel-alima-dosyalari

Bağlantısında yer alan “Finansal Kiralama İşleminde Kiraların Hesaplanması” özel çalışma dosyasının ücreti karşılığında talep edilmesi gerekecektir.

Böylece temin edilecek olan çalışma dosyasındaki bilgi girişlerinin tarafınızdan yapılacak faiz oranı tahminleri ve diğer değişkenler kullanılarak doldurulması halinde müşterilere sunabileceğiniz kira bilgilerini elde edebilirsiniz.

 

Kira ödeme planının değiştirilmesi

                                                                                                                                                   KONU BAŞLIKLARI

SORU:

Kiracı kalan kira borç tutarını kefil olmadan yeniden şekillendirebilir mi?

 

CEVAP:

Kiracı kira ödeme planında değişiklik yapılmasını her zaman Leasing Şirketinden isteyebilir. Bu konuda Leasing şirketi kalan tutarlar ile elindeki teminatları ve kiracının o zamana kadar olan ödeme durumunu birlikte inceledikten sonra bu değişiklik için yeni bir teminat isteyip istemediğine karar verir. Ancak, bu değişikliği elindeki teminatı azaltarak yapmaya karar vermesi pek mümkün değildir. Zira borç tamamen ödeninceye kadar teminat iadesi kendi açılarından ancak Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir ve Şirket yöneticileri yönetim kurullarına böyle bir öneriyi yapmamayı tercih ederler

 

 

SORU:

Nakit darboğazı nedeniyle leasing firmasından kiralama bedellerinin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili talebimiz olacaktır. Bu durumda leasing şirketi ne tip teminatlar isteyebilir ya da teminat istemesi bir zorunluluk mudur? Teminat vermeksizin yeniden yapılandırma yapılabilmek mümkün müdür?

 

 

CEVAP:

Leasing firmasına kiralama bedellerinin yeniden yapılandırılması ile ilgili talepte bulunabilirsiniz. Bu durumda leasing firması sizin bu güne kadar olan işlemlerinizi gözden geçirecek, ödemelerinizdeki gecikmeleri ve ödeme niyet ve kabiliyetinizi, özetle kredi değerliliğinizi yeniden karara bağlayacaktır. Bu inceleme sonucunda uygun görecekleri ek bir teminat da isteyebileceklerdir. Bu ya mevcut teminatlarınızın bir şekilde yükseltilmesi veya yeni bir teminat istenmesi şeklinde olabilir. Teminat istenmesindeki zorunluk tamamen sizin mali yapınız ile ilgili olarak şirketin ulaşacağı kanaatten kaynaklanmaktadır. Şirket talep etmesine rağmen Teminat vermeye yanaşmazsanız leasing şirketi Kanun ve aranızdaki sözleşme hükümlerine göre hakkı bulunan işlemlere tevessül edecektir

 

SORU:

Leasing Şirketinden 2016 yılı başında tek dosya olarak iki adet aynı model iş makinesi aldık. 11 Taksiti ödendi. Bu tek dosyayı bölüp her makineye ayrı bir leasing dosyası açtırabiliyor muyum? Bu mümkünse eğer ne kadar masrafı olur.

 

CEVAP:

Halen yürürlükte olan finansal kiralama sözleşmesinde belirtmiş olduğunuz şekilde bir değişiklik yapılarak kira ödeme planının her makine için ayrı olarak düzenlenmesinde bir engel bulunmamaktadır. Bu değişiklik işleminin yapılması için ilgili Leasing şirketi ile görüşmeniz gerekmektedir. Bu konuda bir masraf talep edilip edilmemesi tamamen Leasing Şirketi tarafından kararlaştırılacak bir konudur.

 

Kiralanan malın kefil tarafından götürülmesi

                                                                                                                                                        KONU BAŞLIKLARI

SORU:

 

Leasingden şirket olarak makinalar alınmıştı. Bu makinalara şirket sahipleri ve müdürlerden biri kefil olmuştu. Daha sonra ise makinalardan birinin borcu varken müdür (Kefil Olan) şirketten ayrıldı ve bu arada tezgâhlardan biri de yok. Şimdi bu tezgâhın borçlarından kim sorumlu bunun geri verilmemesi ne gibi sorunlar ortaya çıkarır?

 

CEVAP:

Yazınızda yer alan bilgilerden, bazı makinelerin leasing şirketinden Finansal Kiralama Kanunu kapsamında kiralandığı, leasing sözleşmesinin şirketiniz tarafından kiracı sıfatı ile imzalandığı ve şirket ortakları ile şirket müdürünün de sözleşmeye kefil oldukları, bu makinaların şirket müdürü tarafından kullanıldığı, şirketten ayrılan bu müdürün makineyi de götürdüğü,  anlaşılmaktadır.

Bu durumda, şirketinizin “Kiracı” sıfatı ile leasing kanunu ve leasing sözleşmesi hükümleri uyarınca sorumluluğu devam etmektedir ve kiraların ödememesi halinde kiracı olan şirketiniz ile kefil olarak sözleşmeyi imzalayan şirketiniz ortakları ve ayrılan müdürünüz Kanun ve sözleşme hükümlerine göre yapılacak takip ve işlemlere muhatap olacaktır.

Kiralanan makinelerin şirket müdürü tarafından götürülmüş olması, Leasing Şirketi, şirketiniz ve ayrılan müdürünüz arasındaki hukuki bir durumdur.

Buna göre, şirketiniz leasing sözleşmesi hükümlerini eksiksiz olarak yerine getirecek, ancak kayıp tezgâh ile ilgili olarak uğrayacağı zararı bu tezgâhı götürdüğü ifade edilen Müdür aleyhine yapılacak Hukuki Takip sonucunda telafi etmeye çalışacaktır.

 

 

 

 

Kirası ödenemeyen leasing işleminde teminat ve kefillerin durumu

                                                                                                                                                   KONU BAŞLIKLARI

 

SORU:

2012 yılında bir arkadaşıma endustriyel makinalar alması konusunda müteselsil olarak kefil oldum , lakin arkadaşım taksitleri bi süre düzenli ödedikten sonra işleri bozuldu ve ödemeyi bıraktı ve Leasing şirketi makinaların bir kısmına el koydu. Kefaletim halen devam etmektedir.

Yakın bir tarihte de leasing firması avukata başvurarak durumu hukuki arenaya taşıdı.

Bu durumda müteselsil kefil olarak nasıl bir yok izlemem doğru olacaktır?

 

CEVAP:

Finansal Kiralama sözleşmelerini kefil olarak imzalanması halinde kefilin sorumluluğu ancak Leasing şirketinin tüm alacaklarını tahsil etmesi ile sona ermektedir. Leasing şirketinin geri aldığı makinaların satışı ile kiracının kalan borcundan bir miktar ödenmiş olacaktır.

 

Buna göre Leasing şirketi kalan tutar için Kiracı ile birlikte kefil olarak sizi de takip edebilecek ve ödeme yapmanızı isteyecektir.

 

Bu işlem ile ilgili olarak tarafınızdan kiracı için bir ödeme yapılması halinde, daha sonra bu tutarları belgelerini ibraz ederek kiracıdan talep etme hakkınız bulunmaktadır.

 

SORU:

Bir finansal kiralama işlemine kefil olduk ve ayrıca 3 adet taşınmazımıza ipotek konuldu. Simdi Kiracı borcu odemiyor. Leasing sirketi sozlesmeyi iptal edecek. Bu durumda; Leasing Şirketi verdiğimiz ipotekleri hemen satışa çıkarıp maaşlarımıza haciz mi gönderecek. Yoksa önce makineyi kiracıdan almasımı gerekiyor.

 

Finansal Kiralama sözleşmesi feshedildiğinde Kiracı makinayı vermek istemezse Leasing Şirketi ipotekleri paraya çevirebilirmi?

 

CEVAP:

Leasing şirketi kiraların zamanında ödenmemesi nedeniyle kiracı aleyhine takibe geçebilmesi için finansal kiralama sözleşmesini fesih ettiğinde, kiracının mal varlıklarına ve şayet almış ise kiracının imzaladığı borç senetlerine yönelik işlem başlatacaktır. Ancak, bu işlemlerin sonuçlanmasını beklemeden kefiller aleyhine takibe geçebilir ve teminat olarak aldığı ipoteğin paraya çevrilmesi işlemini de başlatabilir.

 

 

SORU:

Leasing ile satın alınmış bir iş makinesine kefilliğim var ve Alıcı şirket 2010 yılında iflas etmiş durumda. Leasing taksitlerinin düzenli ödenememesinden dolayı 2011 yılından başlayan maaşımda haciz var.

Leasing avukatları ile defalarca yaptığımız görüşmelerde şu şekilde olmuştur.

1- Asıl borçlunun bu borcu tümünü birden yatıramadığından taksit talep edilmesine rağmen kabul edilmeyip borcun tümü istenmektedir.

2- Kefilliğimden sonra ki bir zaman da devlet personeli olarak işe başlamamdan dolayı maaşımda icra oluşu kurum içerisinde kötü bir intiba bıraktığından bu sözleşmedeki kefilliğimin yeni bir kefil ile (bu kefilin asıl borçlunun yakını, şirket sahibi ve şirket de sermayesi olan ) değiştirimesini teklif etsek de kabul olmadığını.

3- Asıl borçlunun hiç bir mal varlığının olmaması ve benden sadece maaşımın 4/1 oranı kesildiğinden mevcut borcun böylelikle kapanmasının zor olduğunu belirtmemize rağmen hiç bir çözümsel yaklaşmadıkları.

 

Leasing ile alınan iş makinası Leasing şirketine geri teslim edildi ve satılıp borcun bir kısmından düşüldü. Fakat bu dosyanın 4/1 oranında kesilerek ödenmesi yani borcun bitmesi imkânsız. Asıl borçlu ve onun yakınları Leasing şirketinin yapacağı iyimser yaklaşımlar çerçevesinde ödeme yoluna sıcak baktıkları fakat Leasing şirketi hiç bir teklife sıçak bakmadığından dosya böylece devam etmektedir. Ben kefil olarak bu olaydan kurtulmak istiyorum. Kefillikten nasıl kurtulabilirim.

 

CEVAP:

Belirtilen hususlar çerçevesinde durumunuzun oldukça ciddi olduğu anlaşılmaktadır. Böyle durumlarda en önemli konu, mutlaka Finansal Kiralama şirketi ile bir anlaşma yapılmasıdır. Görüldüğü kadarı ile şirket bu tür yaklaşımlara olumlu cevap vermemektedir.

Kiralama konusu mal geri verilmiş olduğuna göre borcun önemli bir bölümünün bu makinenin satışı ile ödenmiş olması gerekirdi. Ancak,  anlaşıldığına göre geçen uzun zaman nedeniyle borca eklenen gecikme faizlerinin etkisiyle sizin maaşınızdan haczedilen tutar ile kalan borcun tasfiye edilmesi mümkün olamamaktadır.

İmzalamış olduğunuz sözleşme nedeniyle bu durumdan çıkmanız ancak kalan borcun tamamının ödenmesi ile mümkün olabilecektir. Bu durumda daha düşük maliyetli başka bir kaynaktan temin edeceğiniz kalan borç tutarının Leasing Şirketine defaten ödenmesi ve böylece leasing şirketi ile ilişkinizin kesilmesi tek çare olarak düşünülmektedir. Daha düşük maliyetli yeni kaynak için ödenecek taksit tutarlarının şu anda maaşınızdan kesilen tutardan az olmasına dikkat edilmesi gerekecektir. Ayrıca asıl kiracı adına yaptığınız ödemeler ile ilgili belgeleri, ileride geri alabilmeniz açısından, saklamanız gerekmektedir.

 

 

SORU:

Bir arkadas Leasing kullanarak Cnc tezgah aldi. Biz bu kisiye kefil olduk tasinmaz mallarimiza ipotek konuldu. Simdi arkadas borclarini odeyemiyor. Leasing firmasi sozlesmeyi fesh edecek. Bu durum bizi nasil etkileyecek. Bu durumdan biz en az zararla nasil kurtuluruz. Nasil bir yol izlememiz gerekiyor.

 

CEVAP:

Üçüncü bir şahsın leasing şirketi ile imzaladığı Finansal Kiralama sözleşmesine teminat olarak size ait bir taşınmazın ipotek verilmesi sonucunda, bu taşınmaz üzerindeki ipotek ancak leasing şirketinin "Tüm Alacaklarını" tahsil etmesi halinde fek edilebilir (Çözülebilir).

Leasing şirketi finansal kiralama sözleşmesini fesih ettiğinde kiracının mal varlıklarına ve şayet almış ise kiracının imzaladığı borç senetlerine yönelik işlem başlatacaktır. Ancak, bu işlemlerin sonuçlanmasını beklemeden size ait ipoteğin paraya çevrilmesi işlemini de başlatabilir. Sizin taşınmazınızın paraya çevrilmesi işleminin başlatılmaması yukarıda değinildiği gibi sadece kiracının tüm borçlarını ödemesine bağlı bulunduğundan, bir seçenek olarak kiracının leasing şirketi ile görüşerek kalan kiraları ve diğer borçlarının yeni bir ödeme planına bağlanmasını sağlaması gerekmektedir.

 

SORU:

Bir arkadaşımız leasing ile bir CNC tezgah aldı. Biz bu kişiye kefil olduk. Leasing 3 adet taşınmazımıza ipotek koydu. Arkadaş kiraları düzensiz ödemeye başladı. Leasing firması bizi arıyor kefilsiniz size haciz gönderip mallarınızı sattırıp maaşlarınıza haciz koydururum diyor. Leasing Şirketinin öncelikle kiralanan makinaya el koyup makinayı satıp kalan borcu tahsil yoluna gitmesi gerekmez mi? Ya da, bizim kefillikten kurtulabilmemiz için bu yolu tercih etme hakkımız var mı. Çünkü vatandaş borçlarını düzenli ödemiyor.

 

CEVAP:

Leasing Şirketi, kiracısı ile imzaladığı finansal kiralama sözleşmesini feshetmeden kefiller ile ilgili bir işlem yapmaz. Ancak kira sözleşmesi feshedilmiş ise, Öncelikle kiralanan malın kiracı tarafından şirkete iade edilmesi gerekmektedir.  Şayet mal geri verilmiş ise, şirket malı paraya çevirme işlemlerini başlatacaktır. Ancak bu durum şirketin kiracı ile birlikte kefiller üzerine hukuki takip yapmasını engellememektedir. Yani bir taraftan malın satışı yapılırken aynı zamanda hukuki takipleri de başlatabilir.  Bu arada kiracıdan ya da kefilinden aldığı teminatların  (İpotek gibi) paraya çevrilmesi işlemlerini de başlatabilir.

Sizin bu durumdan kurtulmanız ancak kiracını şirkete olan borçlarını tamamen ödemesine bağlıdır. Bunu sağlamak için kiracıdan şirket ile görüşerek tüm borcunu yeni bir ödeme planına bağlamasını istemeniz gerekecektir.

 

SORU:

İş makinesi için çekilen leasinge kefil oldum Kefil olduğum şahıs borçlarını düzenli ödemiyor. Bu durum ile ilgili olarak aşağıdaki noktaları size sormak istedim.

 

Banka makineye el koysa makineyi direk satar mı?

Geri kalan borcun tamamını mı ister?

Leasingi çeken şahsın mal varlığına haciz gelir mi?

Kefil olan şahsın mal varlığına haciz gelir mi?

 

CEVAP:

Leasing Şirketi kiracısının kiraları ödemesinde aksamalar olduğunda leasing şirketi sözleşmenin feshedilmesini takiben, aynı anda kiracıya ve işlemin tamamından sorumlu olan kefillerine de (haciz dahil) başvurabilir. Şayet Kefil (Veya üçüncü bir şahıs) kiracının borcunu öder ise, ödediği bu tutar için Leasing Şirketinden değil, Kiracıdan “Alacaklı” konumunda olur ve ödediği tutarları ancak Kiracıdan talep edebilir. Bu konuda bir sorun olursa kiracı dava edilecek, ödemelere ait belgeler yardımı ile ödenen tutarlar tahsil edilebilecektir

 

 

SORU:

Bir leasing şirketiyle yapılan anlaşma sonucu bir makine alınmış ve büyük bir miktarı ödenmiş olup, son aylarda ödeme güçlüğüne düşülmüştür. Şu anda şirket ödenemeyen taksitleri faizi ile artı kalan taksitleri nakit olarak istemektedir. Fakat kiralanan makina ve arıca ipotek verilen mal göz önünde bulundurulmadan senet üzerindeki aval veren diye geçen şirket ortaklarının üzerine gidilmektedir. Bu durumda kiracı şirket, kiralanan makina ve ipotek edilen mal nerededir?

 

CEVAP:

Leasing şirketinin leasing sözleşmesini iptal ettiği ve bunu tebliğ ettiği anlaşılmaktadır. Bu durumda Kanunen kiralanan malın da leasing şirketine geri verilmesi gerekmektedir. Ancak, malın geri verilmesi borcunuzu ödemeyecektir. Bu durumunda dahi leasing şirketi ödenmeyen taksitlerin faizleri ile kalan taksitlerin ödenmesini sizden talep edecektir. Öte yandan yasal mevzuat gereğince leasing şirketi aynı zamanda bu işlem için sizden aldığı teminatların herhangi birisini veya hepsini paraya çevirmek için işlem başlatabilir.

 

 

 

Kirası ödenemeyen leasing konusu malın durumu

                                                                                                                                                         KONU BAŞLIKLARI

SORU:

Leasing şirketinin avukatı gecikmiş kira borçlarından dolayı kiralanan malı alacağını iletti. Bende bir haftaya kadar ödeyeceğimi söyledim;

Makine şu anda adreste değil ben bu parayı ödeyene kadar (1 hafta) içinde ne Tür yaptırım uygularlar

Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız dediler, bunu yapabilirler mi?

Avukatın stajyerleri geldi avukat hiçbir şekilde anlaşmaya dahi yanaşmıyor.

 

CEVAP:

Kiralanan makinenin geri alınması ancak Finansal Kiralama sözleşmesinin iptal edilmiş (Feshedilmiş) olması ile mümkündür. Finansal Kiralama sözleşmeniz henüz feshedilmemiş ise makinenin şirket tarafından alınması veya icra uygulanması mümkün bulunmamaktadır. Ancak fesih yapılmış ise yasal yollara başvurabilirler. Buna göre tüm masrafları size ait olmak üzere makinenin kendilerine teslim edilmesi için "İhtarname" göndereceklerdir. İhtara rağmen makineyi geri vermediğiniz takdirde icra ile geri alma işlemini yapabileceklerdir. Sözleşmeye dayalı ve mali nitelikli olan bu konunun Savcılık ile ilgili olduğunu düşünmüyoruz.

 

 

SORU:

Leasing Şirketi kiraları ödenemeyen malı ipotek veren kişinin almasını öneriyor. Ancak söz konusu malın Leasing Şirketince alınırken yatırım tesviki kullanılmış olması halinde malı alacak olan ipotek verenin yeni bir yatırım teşviki alması mümkün müdür?

 

CEVAP:

Öncelikle, kiralama sözleşmesinin feshedilmemiş olması halinde Leasing Şirketi malı satamaz. Sözleşme feshedilmiş ise alıcının yayınlanan “Teşvik Mevzuatı” çerçevesinde aranan koşulları haiz olması ve istenen belgeleri sağlaması halinde kandi adına yeni bir teşvik belgesi alması gerekecektir.

 

SORU:

Leasingle alınmış 2 adet makinem vardı. Şirketin icralık problemleri nedeniyle makineleri başka yere taşıdım. 1. makinenin taksitlerini bitirdim. 2. makinenin ise 6 taksit borcu bulunuyor. Kiracı şirketin yeni şirkete devrini yapacağız. Leasing firmasının eski icralık şirketimin borçlarından dolayı bu makinelerin etkilenmemesi için bir öneriniz var mıdır?

 

CEVAP:

Yazınızda yer alan hususların incelenmesinden, kira sözleşmesinin leasing şirketi tarafından feshedilip edilmediği anlaşılamamaktadır. Bu durum sorudaki hususlar ile doğrudan ilgili bulunmaktadır. Ancak,

 

Kiracı şirketin icra takibine uğradığı,

Leasing Şirketine bildirmeden kiralanan makineleri başka bir yere taşıdığı,

Kiracının makinelerden birisinin kiralarını ödediği,

Diğer makinenin 6 aylık kira borcunun bulunduğu,

Kiracı şirketin tasfiye edilerek kiralanan makinelerin yeni şirkete devredileceği,

 

Anlaşılmaktadır.

 

Sözleşmenin feshedilmediği varsayıldığında, Leasing şirketinin bilgisi dışında makinelerin başka yere taşınması sözleşmeye aykırılık teşkil etmektedir. Esasen Kanun gereğince kiralanan makinelerin icra takibi dışında tutulmaları ve İcra takibi yapıldığının leasing şirketine bildirilmesi zorunlu bulunmaktadır.

 

Aynı şekilde, makinelerin yeni kurulan şirkete devredilebilmesi için leasing şirketi ile tam bir mutabakat sağlanması ve kira sözleşmesinin buna göre değiştirilerek yenilenmesi gerekmektedir. Hiç bir şekilde makinelerin leasing şirketinden “Kaçırılması” mazur bir işlem değildir. Mutlaka leasing şirketi ile görüşerek bir çıkış yolunun müştereken bulunması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Kirası ödenemeyen leasing konusu malın Leasing Şirketi tarafından satılması

                                                                                                                                                   KONU BAŞLIKLARI

SORU:

SÖZLEŞME KONUSU 3 ADET KULLANILMIŞ KAMYON OLAN TİCARİ ARACIN

ALIMI İLE İLGİLİDİR. SÖZLEŞME BEDELİ TOPLAM 140000USD OLMUŞTUR. BU BEDELİN %40 I PEŞİNAT OLARAK HESABA YATIRILMIŞ GERİ KALAN MİKTAR AYDA 7000 USD ÖDENMEK ÜZERE 12 AYLIK VADEYE YAYILMIŞTIR. BU TAKSİTLERİN 6 YA DA 7 ADEDİ ÖDENDİKTEN SONRA FİRMAMIZ ÖDEME DE TEMERRÜTE DÜŞMÜŞ VE MEKANİK ARIZALI DURUMA GELEN ARAÇLAR LEASİNG TARAFINDAN GERİ ALINMIŞTIR. ARAÇLAR ÇALIŞIR DURUMA GETİRİLİP LEASİNG TARAFINDAN SATILMIŞTIR. DAHA SONRA ŞİRKETİMİZE HERHANGİ Bİ GERİ ÖDEME YAPILMAMIŞTIR.

-İŞ BU DURUMDA SÖZLEŞMEMİZDE BU ARAÇLARA YAPILAN ÖDEMELER TAMAMEN HÜKÜMSÜZ DURUMA MI GELMİŞTİR? SÖZLEME BEDELİNİN YAKLAŞIK % 75İ ÖDENMİŞTİR

-ARAÇLARIMIZ KASKOLU OLMASI DOLAYISIYLA MEYDANA GELEN ZARARLAR SİGORTADAN TALEP EDİLEMEZ Mİ?

 

CEVAP:

Yazınızdan 3 adet kamyon ile ilgili finansal kiralama sözleşmesinin kiraların ödenememesi nedeniyle ilgili Leasing şirketi tarafından iptal (Fesih) edildiği ve kiralanan kamyonların şirket tarafından geri alınarak satıldıkları anlaşılmaktadır.

Bu durumda ilk olarak bilinmesi gereken husus, Leasing şirketi ile yapmış olduğunuz sözleşme hükümleri ve yürürlükteki yasal kurallar gereğince şirkete ödemiş olduğunuz ve “Peşinat” olarak tanımladığınız ödemenin aslında dönem başında ödenen “İlk Kira” olduğudur. Yani kamyonların kira dönemi sonunda size satışı yapılırken dikkate alınacak bir “Peşinat” ödemesi olmadığıdır. Bu ödeme diğer kiralar gibi bir kira ödemesidir ve tek özelliği bu ilk kira tutarının (dönem başında ödendiği için) diğer kira tutarlarının “Daha Az Tutarda” olmasını sağlamasıdır.

Yine yürürlükteki yasal kurallara göre ödediğiniz kiralar o maldan yararlanmanızın bir karşılığı niteliğinde olması nedeniyle geri alınması mümkün bulunmamaktadır. İlaveten, bu kamyonların kasko sigortaları “Malın Sahibi” durumunda olan Leasing şirketi tarafından yaptırılmış olduğundan tamirleri için ödenen tazminat tutarı da Leasing şirketi tarafından tahsil edilmiştir.

Sizin ileri sürebileceğiniz yegâne husus, Leasing şirketinin bu satış sonrasında elde ettiği tutarın bu işlemden beklediği geliri ve yapılan giderleri karşıladıktan sonra elinde bir miktar para kalmış ve bu tutarı size bildirmemiş olması halinde bu tutarı talep etme hakkınızın bulunması olabilir.

 

Kirası ödenemeyen leasing konusu malın Kiracı tarafından satılması

                                                                                                                                                       KONU BAŞLIKLARI

SORU:

Ödemeleri devam eden leasing konusu makinalar şirketin zora düşmesi sebebiyle sözleşme iptali ve makinaların geri alınacağı korkusuyla başka bir ile kaçırılmıştır. Biraz çalıştırıldıktan sonra borçların ödenemeyeceği korkusuyla faturasız satılmıştır. Bu durumda leasing konusu makinanın kiracıları hangi suçu işlemiş bulunmaktadırlar.(Leasing firması icra takibi başlatmıştır ve Başsavcılığı’na şikâyette bulunmuştur).

 

CEVAP:

Finansal Kiralama sözleşmesine konu olmuş bir malın kiracısı tarafından kiralayan şirketin bilgisi ve rızası dışında kullanıldığı yerden başka bir yere götürülmesi ve faturasız olarak satılması tamamen yasalara aykırı bir işlem niteliğindedir. Bu durumda Kiracı Finansal Kiralama Kanunu yanında Ceza Kanununa uymamış olması nedeniyle bu Kanunlarda öngörülen yaptırımlarla karşılaşabilecektir. Örneğin Leasing Şirketi bu işlemler sonucunda uğradığı zararın telafisini talep edebileceği gibi Ceza Kanunu çerçevesinde en azından emniyeti suiistimal suçlamasına muhatap olabilecektir.

 

 

Leasing iş hacmi bilgileri

                                                                                                                                                            KONU BAŞLIKLARI

SORU:

İyi günler, ABD, Fransa, Japonya, İngiltere gibi gelişimiş ülkelerdeki güncel finansal kiralama işlem hacimlerine ulaşabileceğim bir site var mıdır acaba?

 

CEVAP:

Belirttiğiniz bilgileri topluca verebilecek özel bir site bulunmamaktadır. Bu bilgilere,

Avrupa için Avrupa Leasing Şirketleri Birliği’ne (Lease Europe) ait http://www.leaseurope.org/index.php?page=home   sitesinden,

ABD için Ekipman Leasing ve Finans Birliği’ne (Equipment Leasing and Finance Association) ait http://www.elfaonline.org  sitesinden,

Ülkemizde http://www.fkb.org.tr/  sitesinden ve

Diğer ülkeler için her ülkenin leasing şirketleri birliğine ait sitelere başvurarak ulaşabilirsiniz.

 

SORU:

Leasing işlemi en çok hangi sektörlerde kullanılmaktadır, niçin böyledir?

 

CEVAP:

Leasing işlemi daha çok sanayi malları üretimi ve hizmet sektörlerinde kullanılmaktadır. Üretim sektörü, orta vadeli finansman sağlanması nedeniyle, hizmet sektörü ise KDV avantajı nedeniyle leasingi tercih etmektedirler. Ancak bu durum her zaman aynı yapıyı göstermez ve ekonomide zaman zaman öne çıkan sektörler en çok leasing işlemi yapabilirler. Bu konuda son duruma ait doğru ve güncel bilgileri Finansal Kurumlar Birliği’nin www.fkb.org.tr sitesinden temin edilebilir.

 

 

Leasing işlemi için teminat istenmesi

                                                                                                                                                           KONU BAŞLIKLARI

SORU:

İş yerimize sanayi tipi makina alıp, işimizi sağlamlaştırmak, büyütmek ve modern çağın gerekliliklerine haiz hale getirmek istiyoruz ancak aradığım müracaat ettiğim tüm banka leasing birimleri bir mülke  “ev, yazlık vs.”  sahip olmam gerektiğini ve ipotek koşulu ile leasing uygulamasından yararlanabileceğimi söylüyor.  Bu uygulama ne kadar doğru? Zaten bir taşınmaz mülk sahibi olsam makinayı alacağım firmaya şahsi ipotek eder, aramızda halledebilirdik. Eğer bu bilgiler doğru değilse sizden sağlıklı bir yönlendirme ve leasing firma adresi istiyorum.

 

CEVAP:

Leasing şirketleri, kredi veren diğer finans kuruluşları ve bankalar gibi, öncelikle kiralanacak olan makina veya ekipman için ödedikleri tutarın, kiralama sözleşmesinde belirtilen vadelerde tahsil edilebilmesini amaçlamaktadırlar. Bu nedenle kiracılar ile yapılan görüşmelerde daima bu ana konuyu sağlamaya çalışırlar. Mali açıdan Leasing şirketleri için kira bedellerinin zamanında tahsil edilmesi son derece önem taşımaktadır. Kiralar mal bedelini de ihtiva etiğinden, tahsilinde güçlük çıkması durumunda tüm alacakları tehlikeye girmektedir.

Bugünkü uygulamada kiralanan makine leasing şirketi açısından tam bir güvence niteliğini taşımamaktadır. Bu durumda kiraların zamanında tahsil edilebilmesini sağlamak üzere kiracılardan ek teminatlar ve bu arada ipotek talep edilmektedir. Böylece leasing şirketleri kira alacaklarını güvence altına alabilmektedirler. İpoteğin tutarı her işlem için o işleme özel olarak şirket ile kiracısı arasında kiracının durumuna göre belirlenir.

 

SORU:

Leasing yapılırken ipotek isteniyor mu, isteniyorsa % kaç oran ile isteniyor?

 

CEVAP:

Leasing şirketleri için kira bedellerinin zamanında tahsil edilmesi son derece önem taşımaktadır. Kiralar mal bedelini de ihtiva etiğinden, tahsilinde güçlük çıkması durumunda

tüm alacakları tehlikeye girmektedir. Bu nedenlerle leasing şirketleri kira alacaklarını güvence altına almak üzere kiracılarından leasing işlemi için ipotek talep edebilirler. İpoteğin tutarı şirket ile kiracısı arasında, kiracının durumuna göre belirlenir. Bu nedenle her şirket, her işlem için o işleme özel olarak ipotek tutarını belirleyebilmektedir.

SORU:

Gayrimenkulümü satıp geri kiralama yöntemi ile Leasing Şirketine devrettim. Kira ödemeleri için ayrıca taksit senetleri imzalamak zorunda kaldım. Leasing Şirketi kira sözleşmesinin iptali için dava açtı. Bu arada verdiğim kira senetleri üzerinden diğer menkul ve gayrimenkul mallarıma haciz koydu. Şu anda hem leasing konusu malın tapusu onlarda hem de diğer mallarım hacizli. Bu konu yasal mı? Leasing Şirketinin kira taksitleri için senet alabilmesi yasal mı?

CEVAP:

Leasing şirketleri için kira bedellerinin zamanında tahsil edilmesi son derece önemlidir. Bu nedenle Finansal Kiralama amacı ile satın aldıkları taşınır veya taşınmaz malın mülkiyeti kendilerinde olmasına rağmen kiraların ödenmesinde bir aksama olduğunda gecikmelere meydan vermemek için ek teminat talebinde bulunmaktadırlar. Finansal Kiralama Şirketlerince Finansal Kiralama işlemi için kiracıdan senet, ipotek veya başka ek teminat alınmasında yasal bir sakınca bulunmamaktadır. Finansal Kiralama Kanununun 37 Maddesi Finansal kiralama sözleşmelerinin teminatı amacıyla düzenlenen kâğıtların damga vergisinden ve bu kâğıtlarla ilgili yapılacak işlemlerin harçtan müstesna olduğunu belirterek ek teminat alınmasını zımnen kabul etmiştir. Ayrıca yasal mevzuata göre Şirket bu işlem için sizden aldığı ek teminatların herhangi birisini veya hepsini paraya çevirmek için işlem başlatabilir.

 

Buna göre yapılacak Finansal kiralama işlemi ile ilgili görüşmelerde Şirket tarafından senet, ipotek veya benzer ek teminat talep edilmesi halinde kiracının mali yapısını ve projesinin karlılığını ileri sürerek bunları vermemek için pazarlık yapması ve mümkün olduğunca ek teminat vermeden sözleşme imzalaması daha uygun olmaktadır.

 

Leasing işlemi taraflarca iptal edilebilir mi?

                                                                                                                                                      KONU BAŞLIKLARI

SORU:

Bir leasing işlemi yaptırdık. Ödeme tedarikçi firmaya yapıldıktan sonra malları daha teslim almadan 4 gün sonra mallar üzerinde anlaşamadığımız için işlemi leasing firmasının bilgisi kapsamında iptal ettik. Tedarikçi firma 20 gün geçmiş olmasına rağmen hala leasing firmasından aldığı parayı ödememiş. Bu durum kiracı olarak bizi nasıl etkiler?

 

CEVAP:

Belirttiğiniz leasing işlemi, ancak imzalamış olduğunuz finansal kiralama sözleşmesinin hükümleri çerçevesinde iptal edilebilir.

Diğer bir deyimle, sözleşme imzalandıktan sonra sizin tedarikçi firma ile olan anlaşmazlığınız konusunda sözleşme hükümleri geçerli olacaktır. Söz konusu kiralama sözleşmesinde, Leasing firmasının tedarikçi firmaya mal bedelini ödedikten sonra sözleşmenin iptal edilmesini mümkün kılacak bir hükmün yer almasına izin vermeyeceğini düşünmekteyiz.

Buna göre leasing şirketi ancak sizle tedarikçi arasında bu konuda bir çözüm üretilerek ödenen mal bedelinin leasing şirketine iade edilmesi halinde sözleşmenin iptali ile ilgili olarak bir mutabakat verebilecektir. Aksi halde söz konusu sözleşme kapsamında leasing şirketine karşı olan sorumluluğunuz devam edecektir.

 

SORU:

Bir Leasing şirketinden leasing işlemi yaptırdık. Ödeme tedarikçi firmaya yapıldıktan sonra malları daha teslim almadan 4 gün sonra mallar üzerinde anlaşamadığımız için işlemi leasing firmasının bilgisi kapsamında iptal ettik. Tedarikçi firma 20 gün geçmiş olmasına rağmen hala leasing firmasından aldığı parayı ödememiş. Bu durum kiracı olarak bizi nasıl etkiler? Saygılarımla

 

CEVAP:

Belirttiğiniz leasing işlemi, ancak imzalamış olduğunuz finansal kiralama sözleşmesinin hükümleri çerçevesinde iptal edilebilir.

Diğer bir deyimle, sözleşme imzalandıktan sonra sizin tedarikçi firma ile olan anlaşmazlığınız konusunda sözleşme hükümleri geçerli olacaktır. Söz konusu kiralama sözleşmesinde, Leasing firmasının tedarikçi firmaya mal bedelini ödedikten sonra sözleşmenin iptal edilmesini mümkün kılacak bir hükmün yer almasına izin vermeyeceğini düşünmekteyiz.

Buna göre leasing şirketi ancak sizle tedarikçi arasında bu konuda bir çözüm üretilerek ödenen mal bedelinin leasing şirketine iade edilmesi halinde sözleşmenin iptali ile ilgili olarak bir mutabakat verebilecektir. Aksi halde söz konusu sözleşme kapsamında leasing şirketine karşı olan sorumluluğunuz devam edecektir.

 

 

Leasing işleminin başka bir kiracıya devri

                                                                                                                                                     KONU BAŞLIKLARI

SORU:

Leasing kira marifeti ile 400 bin TL. Değerinde iş makinası alınmış bu burcun yarısı ödenmiş durumda, kalan leasing kiralamasını (borcu) ben devir alabilir miyim?

Acaba bu malın (ödenmiş kısmı ‘da dâhil) borcun tamamına leasing yapılır mı?

 

CEVAP:

Yürürlükteki yasal ortam gereğince halen kiralarının yarısı ödenmiş bulunan finansal kiralama sözleşmesi konusu iş makinasının size devredilmesi ilgili leasing şirketi ile tam bir görüş birliği sağlamanız kaydıyla mümkün bulunmaktadır. Devir işlemi, ödenmiş bulunan kiralardan sonra “Kalan Anapara” üzerinden yapılacağı için ödenmiş kısım dâhil “Borcun Tamamı” üzerinden leasing yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Öte yandan malın yeni bir kiracıya devri işlemi yerine, mevcut finansal kiralama işleminin leasing şirketi tarafından “feshedilmesi” sonrasında leasing şirketine iade edilen malın leasing şirketi tarafından yeni bir sözleşme düzenlenerek size kiralanması da mümkün bulunmaktadır. Ancak bunun için feshedilen sözleşmeye ait malın leasing şirketine iade edilmesini beklemeniz ve leasing şirketi tarafından yeniden belirlenecek olan kira ve teminat koşullarını kabul etmeniz gerekecektir.

 

SORU:

Leasing ile almakta olduğumuz  makinelerin ilk taksitini ödedik ve makineler henüz gelmeden devir ettik. Makineler Yeni kiracıya geldi.

İlk taksitin faturası %1 kdv oranı ile şirketimize düzenlendi. Şimdi biz ilk taksiti yeni firmadan alırsak fatura kesmemiz gerekir ve kdv oranı kaç olur?

 

CEVAP:

Finansal Kiralama sözleşmesinin kiralarının ödenmesi devam ederken sözleşmenin bir başka “Kiracıya” devredilmesi halinde sözleşmedeki “İlk” kiracı bu devir işleminden sonra “Kiracı” vasfını kaybetmiş olmaktadır. Bu işlemin tabii bir sonucu olarak devir tarihinden sonra “Tarafı olmaktan ayrıldığı finansal kiralama işlemi ile bağlantılı olarak” yapacağı işlemlerde artık 6361 Sayılı Kanun hükümlerinden ve ilgili KDV mevzuatından yararlanmasının mümkün olamayacağı görüşündeyiz.Buna göre ödenen kira faturası tutarının tahsili için yeni Kiracıya kesilecek faturanın KDV oranının normal KDV oranında olması gerekecektir.

 

 

SORU:

Bizim birisinden alacağımız var ve bizde onlara leasingle alınmış 4 adet forklift iş makinası aldılar.  90.000 kadar daha borcu var. Bizde diyoruz ki biz kapatalım onun borcunu bize devredin. İşi yokuşa sürüyorlar ama benim merak ettiğim isterlerse 4 makineyi bize devredebilirler mi? Görüştüğüm kişiler notere gidip borcuyla bile olsa devir alabilirsiniz diyorlar.

 

CEVAP:

Yazınızdan, alacaklı olduğunuz kişilerin sizin kefaletiniz ile ve finansal kiralama yöntemi ile 4 adet forklift kiraladıkları anlaşılmaktadır. Şayet işlem böyle ise, sizin alacaklı olduğunuz kiracı ile; ödenmiş kiralar ve giderler, ödenecek kiralar ve giderler ve alacaklı olduğunuz tutar dikkate alınarak ve ilaveten kira dönemi sonunda satın alma hakkı kullanılacak forkliftlerin o zamandaki tahmin edilen değeri de göz önünde bulundurularak belirtilen borcun tasfiyesini sağlamak üzere bir anlaşmaya varmanız gerekmektedir. Bu anlaşma sağlandıktan sonra birlikte Leasing Şirketine başvurarak Kiracılık sıfatının tüm hak ve mükellefiyetleri ile size devredilmesini talep edebilirsiniz. Ancak, bu konudaki son karar Leasing Şirketi tarafından verilecektir.

 

SORU:

Leasing kiralama yöntemiyle şirket için araç alındı.

Şirket şuan kapalı ve şirket sahibinin yurt dışında olması nedeniyle şirket sahibinin vereceği vekâletle araç bir başkasına devredebilir mi?

 

CEVAP:

Bu konuda leasing şirketinin onayı ile 13.12.2012 Tarihli 6361 sayılı yeni Kanunda bu konuna getirilen aşağıdaki özel hükme göre işlem yapılması gerekmektedir.

Zilyedliğin ve kiracılık sıfatının devri

MADDE 26- (1) Kiracı, kiracılık sıfatını veya sözleşmeden doğan hak veya yükümlülüklerini, kiralayandan yazılı izin almak kaydıyla devredebilir. Bu devir nedeniyle finansal kiralama sözleşmesinde yapılan kiracı değişikliği, ilgisine göre 21 inci veya 22 nci madde çerçevesinde tescil edilir veya şerh olunur.

 

SORU:

2 Yıl vadeli leasing anlaşması ile kiralanmış bulunan bir is makinesini (%1 KDV) kiracıdan devir almak istiyoruz.  Leasing şirketi de onay veriyor.  Mevcut kiracının bugüne kadar ödediği kiraların tamamını veya anlaşmamıza göre bir kısmını mevcut kiracıya ödememiz gerekiyor.  Bu durumda mevcut kiracı bize hangi amaçla ve hangi KDV oranına göre bir fatura kesmek durumundadır?

 

CEVAP:

Eski Kiracıya Leasing yöntemi ile kiralanmış bulunan iş makinesinin sahibi ilgili leasing şirketidir. Leasing Şirketinin onayı ile bu “Kiralananı” devir aldığınızda, eski kiracının  "Kiracı" sıfatı sona erecek ve leasing işlemi kaldığı yerden bu defa kira sözleşmesinde sizin “Kiracı” olarak yer almanız gerekecektir. Eski kiracı daha önce ödemiş olduğu kiralar ile ilgili olarak yapacağınız anlaşma gereğince sizden bir talepte bulunacaktır. Üzerinde anlaşılacak olan bu tutarın tahsili için eski kiracı size “Diğer Gelirler” olarak tanımlayacağı bir fatura düzenleyecektir. Söz konusu devir sözleşmesinin imzalanması ile eski kiracının Leasing Şirketi ve size devir edilen kiralama sözleşmesi ile bir ilişkisi kalmayacak ve devir işleminden sonra, bu devir sözleşmesi hükümlerine ve dolayısı ile Finansal Kiralama Kanununa tabi olmayacaktır.

Diğer taraftan özel KDV oranı sadece, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin 22.2.2013 tarihli ve 2013/4345 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan ve amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan makine ve cihazların finansal kiralamaya konu olmak üzere finansal kiralama şirketlerine teslimi ve bu malların finansal kiralama şirketleri tarafından katma değer vergisi mükelleflerine kiralanması ve teslimi işlemlerinde geçerli olmaktadır.

Bu nedenle eski kiracının düzenleyeceği faturanın KDV oranının % 18 olması gerekmektedir.

 

SORU:

Leasingle aldığımız bir arsa kira ödemeleri bitmeden başka bir kişiye devredildi.  Biz leasing firmasına mı alan kişiye mi fatura edeceğiz? Ayrıca, leasing firmasından gelen kira faturalarının KDV oranı  %1; bizim düzenleyeceğimiz faturada KDV oranı %1 mi yoksa %18 mi olmalıdır?

 

CEVAP:

Leasing yöntemi ile kiralamış olduğunuz arsanın sahibi ilgili leasing şirketidir. "Başka bir kişiye devredildi" ifadenizden bu arsa üzerindeki sizin "Kiracı" sıfatınızın sona erdiği ve leasing şirketinin bu arsayı bir başka kişiye "Kiraladığı" anlaşılmaktadır. Buna göre yaptığınız anlaşma gereğince yeni kiracıdan sizin bir alacağınız olduğu kararlaştırılmış ise, alacağınız olan bu tutar için yeni kiracıya fatura düzenlemeniz gerekecektir. Yapılan devir ile firmanızın leasing işlemi ile bir ilgisi kalmadığı için düzenleyeceğiniz faturanın KDV oranının % 18 olması gerekmektedir.

 

SORU:

Leasing'den 3 yıl vadeli 2.el CNC Torna tezgâhı satın aldık. Leasing alabilmek için gayrimenkul ipoteği verdik. Bu ay itibariyle 21.kiramızı ödemiş bulunacağız. Makinenin kapasitesi şu anda bize yetersiz geliyor. Bu makineyi satabilme imkânımız var mı? Örneğin tüm borcu kapatıp makineyi satabilir miyiz? Ya da ödeme güçlüğü çektiğimizi bildirsek leasingi başka bir firmaya devredebilir miyiz?

 

CEVAP:

Kiralama sözleşmesinin Yürürlükten kaldırılan eski Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine tabi olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu tezgâh Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 27.12.2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Genelge uyarınca finansal kiralama işlemlerinin süresi 2 yıldan az olmamak üzere 4 yıldan kısa olarak belirlenebilecek olan mallar arasında yer almamaktadır. Bu nedenle kira sözleşmesinin süresinin kısaltılması bu mal için mümkün görülmemektedir.

Öte yandan, Yürürlükteki yasal ortam gereğince kiracısı olduğunuz finansal kiralama sözleşmesini bir başka kiracıya devretmeniz, ilgili leasing şirketi ile tam bir görüş birliği sağlamanız kaydıyla mümkün bulunmaktadır. Ancak kiralama konusu tezgâhı satma yetkiniz bulunmamaktadır. Tezgâhın satışı ancak finansal kiralama sözleşmesinin ilgili leasing şirketi tarafından fesih edilmesinden sonra ve bu şirket tarafından yapılabilir. Bu durumda da ödenmemiş kiralar muacceliyet kazanacağı için bunların tamamını ödemeniz gerekecektir. Görüldüğü gibi, bu konularda ancak ilgili leasing şirketine kabul edilebilecek bir öneri götürülmesi ve bu öneri üzerinde müştereken görüşerek bir çıkış yolu bulunması gerekmektedir.

 

SORU:

1 sene önce bir leasing firması ile sözleşme imzaladık. Sözleşme 4 yıllık ilk bir yıl anapara ödemesiz son üç yıl ödemeli bir sözleşme. Piyasanın kötü şartlarından fazlasıyla etkilenmiş durumdayız. Bu durumda kiraladığımız makinayı 3. kişiye devretme ya da makinayı satma gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Ya da bu durumda yükümlülüklerimiz nelerdir?

 

CEVAP:

Yürürlükteki yasal ortam gereğince kiracısı olduğunuz finansal kiralama sözleşmesini bir başka kiracıya devretmeniz, ilgili leasing şirketi ile tam bir görüş birliği sağlamanız kaydıyla mümkün bulunmaktadır. Ancak kiralama konusu makineyi satma yetkiniz bulunmamaktadır. Makine ancak finansal kiralama sözleşmesinin ilgili leasing şirketi tarafından fesh edilmesinden sonra ve bu şirket tarafından yapılabilir. Bu durumda da ödenmemiş kiralar muacceliyet kazanacağı için makinenin satışı ile borcunuzun tamamından kurtulmanız mümkün değildir. Görüldüğü gibi, bu konularda ancak ilgili leasing şirketine kabul edilebilecek bir öneri götürülmesi ve bu öneri üzerinde müştereken görüşerek bir çıkış yolu bulunması gerekmektedir.

 

 

Leasing konusu malın başka bir kiracıya kiralanması

                                                                                                                                                     KONU BAŞLIKLARI

SORU:

şirketimiz 2014 yılı mayıs ayında leasing yöntemi ile bir iş makinasını aktifine kaydetti. Bu iş makinası 2015 yılı mart ayında  başka bir firmaya bir yıllığına kiraya vermek istiyoruz. Böyle bir hakkımız var mıdır. varsa iş makinası kira sözleşmesi düzenleyip noterde onaylatmamız yeterli midir?

 

SORU:

Firmamızın Daha Önce leasing şirketinden kiralamış olduğu 4 adet fore kazık makinası bulunmaktadır. Daha Taksitlerin Bitmesine 2 yıl gibi bir süre var. Bu Makinaları üçüncü bir kişiye Kira Sözleşmesine İstinaden kiralayabiliyor muyuz? Nasıl Bir Yol İzlememiz Gerekir.

 

CEVAP:

Şirketinizin finansal kiralama sözleşmesi kapsamında kiralamış olduğu iş makinesinin başka bir firmaya kiralanması, 6361 Sayılı Kanunun getirdiği yeni hükümler çerçevesinde mümkün bulunmaktadır. Ancak, Kiracının bu şekilde yeniden alt kiralama işlemini yapabilmesi,  ilk leasing işlemine ait sözleşmede varılan mutabakat gereğince kiracıya alt kiralama hakkının verilmesi ile mümkün bulunmaktır. Devam eden ve alt kiralama ile ilgili bir hüküm bulunmayan leasing sözleşmelerinin kiracılarına daha sonra alt kiralama hakkı verilmesi için mevcut sözleşmenin değiştirilmesi gerekecektir.

 

Bu durumda yapılacak olan ve tüm tarafların imzalayacağı değişiklik sözleşmesinde, leasing şirketi “Alt Kiralama” hakkının kullanılmasına kredi riskini dikkate alarak bu riski daha sağlam bir duruma getirilmesi koşulu ile  izin verebilir. Böylece risk açısından emniyetli bir durumda kalmayı isteyebilecektir.  Örneğin, ikinci kiracıdan ayrı teminat talep edilebilir, ilk kiralama süresini aşmasına  izin verilmeyebilir, mevcut koşulların değiştirilmesini engelleyebilir veya yeni koşullar getirilebilir.

 

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finanman Şirketleri Kanununda finansal kiralama sözleşmelerine ilişkin olarak sadece yazılı olma şartı öngörmektedir. Ayrıca, eski uygulamada noterler tarafından tutulan finansal kiralama sözleşmelerinin sicili 9.2.2015 tarihinden itibaren Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği merkezinde tutulacağı için Sözleşmelerin Noter’den geçirilmesine gerek bulunmadığını düşünmekteyiz. Bu konuda Sözleşme değişikliği yapılırken ilgili Leasing şirketi ile görüş birliği sağlanmasında fayda bulunmaktadır.

 

 

SORU:

Bizim adımıza bir başka firma leasingle makine aldı.  Bu makinaları karşı firma bize nasıl fatura edecek. Bu konu ile bilgi dönerseniz sevinirim. Kolay gelsin.

 

CEVAP:

Yazınızdan sizin adınıza leasing ile makine alan firmanın bu makineyi sizin yerinizde size kullandırdığı, leasing şirketinin bu firmaya gönderdiği finansal kiralama kira faturalarının tarafınızdan bu firmaya ödendiği ve bu firmanın da sizin ödediğiniz kiraları aynen Leasing şirketine ödediği anlaşılmaktadır.

 

Şayet işlem bu şekilde yapılmış ise, aracı firmanın leasing şirketinden aldığı her kira faturası için bu faturada yer alan tutarlar üzerinden “Kira Karşılığı” olarak size fatura düzenlemesi gerekecektir. Ancak bu fatura leasing işlemi ile ilgili olmadığı için, faturadaki KDV oranı % 18 olacaktır.

 

Öte yandan aracı firma leasing şirketine tüm kiraları ve finansal kiralama sözleşmesinden doğan tüm yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirdiği takdirde, kira dönemi sonunda kendisine sembolik bir bedel ile satılacak olan bu makinenin satışının doğrudan size fatura edilerek yapılmasını ilgili leasing şirketinden talep edebilir. Leasing şirketi bu talebi uygulamadığı takdirde, makine aracı firma tarafından size satılacaktır.

 

 
 
 
 
 

 

Leasing işleminin feshi ve sonuçları

                                                                                                                                                      KONU BAŞLIKLARI

 

SORU:

Leasing şirketi ile aramızdaki sözleşme ödenememezlik nedeniyle fesih oldu. Malların iadesi davası açıldı. Daha sonra sulh yoluyla çözüldü ve borcumuz ödendi. Ürünün tarafımıza devri normal leasing işlemlerinde ki gibi iz bedelle mi olacaktır, yoksa leasing şirketi bize ürünün değeri kadar mı fatura kesecektir? Sadece son 5 taksit döneminde fesih gerçekleşmiştir.

 

 

CEVAP:

Leasing Şirketi sözleşmeyi feshettiği için esasen kendi mülkiyetinde olan kiralanan malı piyasa koşulları ile satıp sizden olan alacağına mahsup etme yetkisi bulunmaktadır. Ancak, Leasing şirketi ile anlaşmaya varılmış ve borcun ödenmiş olması sonucunda, Şirketin bu sözleşme nedeniyle sizden alacağının kalmamış olması gerekmektedir. Bu durumda Leasing Şirketi ile görüşerek sözleşmenin tarafınızdan yapılan ödemeleri ve malın devrinin fesih öncesinde belirtilen tutar ile devrinin yapılacağı hususunu içerecek şekilde yeniden “Aktif” hale getirilmesi talep edilebilecektir. Bu yapıldığı takdirde malın yeniden aktif hale getirilmiş olan sözleşme uyarınca belirlenen tutar ile devredilmesi mümkün olabilir.

 

 

SORU:

Leasing Şirketi sozlesmeyi feshetti ve makinenin iadesi icin 60 gün sure verdi. Leasing Şirketine makineyi bize verdiği takdirde borcu biz öderiz dedik. Yasal süre oldugunu böyle birşeyin mümkün olmadığını belirttiler. Leasing Şirketine müteselsil kefil olarak yazılı bir başvuru yapsak makineyi alacağımızı ve borçları ödeyeceğimizi bildirsek bu tarihten sonra oluşacak zarar ziyan ve temerrütün sorumluluğundan kurtulma şansımız varmı?

 

CEVAP:

Finansal Kiralama sözleşmesinin feshedilmesini takiben verilen 60 günlük süre, bu zaman içerisinde yeniden kiralama işlemine devam edebilmesi için Kiracıya Kanunen tanınan bir hak niteliğinde olduğu için, bu süre içerisinde başka bir işlem yapılmayacaktır.

 

Kiracının belli bir hesap kesim tarihine göre hesaplanacak olan ödenmemiş borçları, temerrüt faizleri, sözleşmenin feshi nedeniyle “Muaccel” hale gelen vadesi gelmemiş tüm kira bedelleri ile sair borçlarının tarafınızdan ödeneceği ve Leasing Şirketine geri verilmiş olan makinenin sözleşmede belirtilen bedel ile tarafınızdan satın alınacağı ile ilgili talebiniz ancak bu süre sona erdikten sonra Leasing Şirketine iletilecektir.

 

Bu talebinizin iletilmesini takiben Leasing Şirketinin, alacaklı olduğu tutarın tamamını belli bir hesap kesim tarihine göre ve her bir alacağın nereden kaynaklandığını ve ödenmesi gereken faizli tutarı da belirterek hesaplaması ve Makinenin satış bedeli de dahil olmak üzere,  nihai olarak tahsil edeceği tutarı bir tablo halinde size bildirmesi gerekmektedir.

 

Şayet istenen bu tutar tarafınızdan Leasing Şirketince belirlenecek şekilde ve tamamen ödenirse kira konusu makine size satılacak ve ipotekler çözülebilecektir.

 

SORU:

Leasing Şirketi makinayı ve ipotekli malları satıp alacağını tahsil ettikten sonra kalan parayı borçluyamı iade eder? Eger borcluya iade ederse paraya çevrilen ipotekler karşılığında ipoteği verenler bu parayı Kiracıdan talep edebilirmi?  Borçluya ya da leasing şirketine alacak davası açılabilirmi?

 

CEVAP:

Leasing Şirketi kiralanan makinayı ve ipotekli malları satıp alacağını tahsil ettikten sonra para kalmış ise bu tutarı Finansal Kiralama sözleşmesinde özel hüküm bulunmaması halinde Kiracıya (borçluya) iade edecektir. Bu durumda ipotekleri paraya çevrilen ipoteği verenler, paraya çevrilen ipotek tutarını Kiracıdan talep edeceklerdir.  Bunu teminen leasing şirketine alacak davası açılması mümkün değildir.

 

SORU:

Leasing Şirketi makineyi satmadan ipotekleri satarak alacağını tahsil ederse makine ne olur? Borçluya mı verilir? Kefillerde hak sahibi olurmu?

 

CEVAP:

Leasing şirketi tarafından finansal kiralama sözleşmesini feshedilmesi halinde Kiracının malı Leasing Şirketine iade etmesi gerekmektedir. Sözleşmede aksi bir değer kararlaştırılmadıkça iade edilen malın satış bedelinin, vadesi gelmemiş finansal kiralama bedelleri ile varsa kiralayanın bunu aşan zararı toplamından yüksek olması durumunda aradaki fark kiralayan tarafından kiracıya ödenir. Bu hükme göre Leasing Şirketi malı satmadan doğrudan ipoteği paraya çevirme işlemini yaparsa veya Kefilleri takibe geçerse ve bu işlem sonucunda, aldığı satış bedelinin veya yaptığı tahsilat tutarının vadesi gelmemiş finansal kiralama bedelleri ile varsa kiralayanın bunu aşan zararı toplamından yüksek olması durumunda, aradaki farkı kiracıya ödemesi gerekecektir. İpotek verenler ve Kefiller ödedikleri bedelleri ancak Kiracıdan talep edeceklerdir.

 

SORU:

Kiraci sözlesme fesh olduktan sonra ödedigi paralari talep edebilirmi?

 

CEVAP:

Kiracının, finansal kiralama sözleşmesi uyarınca ödediği kira bedellerinin sözleşmede belirtilen tutardan fazla olduğunu kanıtlaması durumu dışında, leasing şirketinden bir talepte ebulunması mümkün değildir.

 

 

SORU:

Leasing firmasi malı ve paraya çevirdiği ipotekli taşınmazları satarken kefillere ve ipotek verenlere öncelik verirmi?

 

CEVAP:

Leasing şirketinin asıl amacı alacağını tahsil edebilmektir. Satış aşamasında kefillerin veya ipotek verenlerin belirlenen satış tutarını ödemeyi kabul etmeleri durumunda bunlara öncelik verilmesi genel hukuki mevzuat çerçevesinde talep edilebilir.

 

 

SORU:

Leasing ile aldığımız iş makinası taksitlerini ödeyemediğimiz için leasing firması makinayı elimizden aldı. Ancak sözleşme yapılırken peşin ödediğimiz belirli bir tutar vardı.

 

1/ iş makinasının başka bir firmaya satıldığını biliyoruz. Ödediğimiz peşinatı geri alabilecek miyiz?

2/ leasing firması bizden ödenmeyen son taksiti ve geçmiş gün faizi ile talep ediyor. Bu yüzden kefillerin üzerine gidiyor.

 

CEVAP:

Finansal Kiralama sözleşmelerinin, kiracının ödemelerini yerine getirememesi nedeniyle Leasing Şirketi tarafından feshedilmesinin sonuçları, imzalamış olduğunuz kiralama sözleşmesinde yer almaktadır.

Ancak genel bir uygulama olarak, kiralanın geri verilmesi ve şirketin bu işlemden dolayı bir “Alacağının” kalmaması gerekmektedir. Buna göre şirket geri aldığı kiralananı sattıktan sonra, elde ettiği tutar ve sizin ödemiş olduğunuz peşinat ve kiraların toplamı ile bu işlemden doğan tüm alacaklarını değerlendirecek ve halen tahsil edemediği bir tutarın bulunması halinde, bu alacağını tamamen tahsil edinceye kadar,  sizi ve kefillerinizi takip işlemlerini sürdürecektir.

Bu nedenle, şirkete yazılı olarak başvurarak, bu işlemden doğan alacaklarının ve sözleşme konusu işlem nedeniyle sizden tahsil edilen tutarlar ile geri alınan kiralananın satışından sağlanan tutarın toplamının ne kadar olduğunun ve halen bu tahsilata rağmen kalan bir alacaklarının bulunup bulunmadığının size yazılı olarak bildirmelerini talep etmeniz gerekmektedir.

Gelecek cevabın bu konularda deneyimli bir avukat ile değerlendirilerek avukatın göstereceği şekilde işlem yapılmasında fayda bulunmaktadır.

Leasing işleminin kiralarının hesaplanması

                                                                                                                                                        KONU BAŞLIKLARI

SORU:

Leasing kira taksitlerini hesaplama için bir programınızı nasıl elde edebilirim?

 

CEVAP:

Leasing kiralarının bulunması, faiz oranı ve diğer hesaplamalar ile ilgili olarak Leasing Portalı web sitemizin Leasing Kiralarının Hesaplanması  bölümünde bulunan dosyalardan bilgi alabilirsiniz. Ayrıca, belli başlı Leasing şirketlerinin web sayfalarında, kiralanacak mal tutarı ve para cinslerinin yazılması ile istenen kiraları o şirketin uyguladığı faiz oranları üzerinden hesaplayan kolaylıklar bulunmaktadır.

 

 

SORU:

Bir otel satin almayi planlamaktayım. Yatırımımın tamamini leasing sistemi ile finanse etmek istiyorum. Otelcilikte bildiginiz uzere nakit akışınız haziran-temmuz-agustos aylarinda maksimum olmaktadir. Ödemelerin bu aylara denk geldigi esnek odeme sekli olusturmak ve bu iş için finansman saglamak mümkünmüdür?

 

CEVAP:

Leasing işleminin süresi ve kiraların dönemlere göre farklı olarak belirlenmesi ile ilgili talebiniz leasing şirketine yapacağınız başvuru sırasında belirtilecektir. Kiraların belirttiğiniz yaz döneminde diğer dönemlere göre çok fazla ödenecek şekilde belirlenmesi mümkün bulunmaktadır.

 

 

 

Leasing işleminin kur farkı

                                                                                                                                                        KONU BAŞLIKLARI

SORU:

Bir leasing işlemimiz var. Pasifte vadesi gelmemiş doviz cinsi taksit yukumluluklerinin dönem sonu kuru ile hesaplanarak kur farkının gidere atılıp atılamıyacağını öğrenmek istiyoruz. Bu işlem bir döviz kredisi gibi yorumlanabilirmi cevap evet ise hem anapara hem faiz karşılıklarına kur farkı uygulanarak dönem giderine atılabilirmi?

 

CEVAP:

Türkiye Muhasebe Standartları Kurumu tarafından 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere yayınlanan ve Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin esasları belirleyen Sıra No: 13 No.lu Tebliğ ekinde bulunan (TMS 21) Sayılı Türkiye Muhasebe Standardının aşağıdaki maddelerine göre, bilanço içinde yabancı parası cinsinden izlenen hesaplar için dönem sonlarında “Kur Farkı” hesaplanması gerekmektedir.

Bu nedenle, Leasing işlemi ile ilgili olarak gelecek dönemlere ait kayıtlar için de dönem sonlarında kur farkı hesaplanması gereklidir.

 

Konunun Muhasebe ve Mali Müşavir kuruluşlarından teyit ettirilmesi mümkündür.

 

 

Yabancı para işlemlerin geçerli para biriminde raporlanması

İlk muhasebeleştirme

20.       Yabancı para bir işlem, yabancı para biriminde gerçekleştirilmiş ya da ödemenin yabancı para biriminde gerçekleştirilmesini gerektiren bir işlem olup, aşağıdakileri de kapsar:

 (b)      İşletmenin, borç ya da alacak tutarları yabancı bir para biriminde belirlenen kredi alması ya da borç vermesi veya

21.       Bir yabancı para işlemi ilk muhasebeleştirme sırasında; yabancı para birimindeki tutara, geçerli para birimi ile işlem tarihindeki yabancı para birimi arasındaki geçerli kur uygulanarak, geçerli para biriminden kaydedilir.

22.       İşlem tarihi, işlemin Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na göre ilk defa kaydedilmesi gerektiği tarihtir. Uygulama kolaylığı nedeniyle, işlem tarihindeki gerçek kura yaklaşan bir kurun, örneğin, haftanın ya da ayın ortalama kurunun, o dönem içinde her bir yabancı para biriminde gerçekleşen işlemlerin tümü için kullanılması mümkündür. Bununla birlikte, döviz kurunun önemli ölçüde dalgalanması durumunda dönem için ortalama kur kullanılmaz.

İzleyen bilanço tarihlerinde raporlama

23.       Her bilanço tarihinde aşağıdaki çevrim işlemleri gerçekleştirilir:

(a)        Yabancı para parasal kalemler kapanış kurundan çevrilir;

Kur farklarının muhasebeleştirilmesi

30.       Parasal olmayan bir kalemden kaynaklanan kazanç ya da zarar doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilirse, bu kazanç ya da zararın kurdan kaynaklanan kısmı da özkaynaklarda muhasebeleştirilir. Buna karşın, parasal olmayan bir kalemden kaynaklanan kazanç ya da zarar, kar ya da zararda muhasebeleştirilirse, bu kazanç ya da zararın kurdan kaynaklanan kısmı da kar ya da zararda muhasebeleştirilir.

 

 

 

 

Leasing işleminin maliyeti

                                                                                                                                                   KONU BAŞLIKLARI

SORU:

Leasing faiz oranları ile bankaların firmalara kullandırmış olduğu kredilerin faiz oranları arasında genel anlamda bir fark var mıdır? Var ise bu neden kaynaklanmaktadır. Leasing firmaları yaptıkları fonlamayı daha ucuza mı mal etmektedir?

 

CEVAP:

Leasing (Finansal Kiralama) işlemi sadece BDDK’dan “İzin” alan şirketlerce yapılabilmektedir. Yürürlükteki uygulamalar gereğince bu şirketlerin “Mevduat” ve benzeri kaynak toplamaları mümkün değildir. Bu nedenle leasing işlemlerine konu olacak Kiralanacak malın satın alınması için bu şirketlerin kredi temin etmeleri gerekmektedir.  Leasing işleminin en önemli niteliklerinden birisi orta ve uzun vadeli olmasıdır. Leasing şirketleri bu nedenle daima orta ve uzun vadeli fon (Kredi) bulmaya çalışırlar. Ancak, uzun bir süreden beri Türk Lirası kaynaklar genellikle kısa vadeli olarak bulunabilmektedir. Leasing işlemine uygun vadeli kaynaklar daha çok USD ve EUR olarak bulunabilmektedir. Öte yandan, bu fonların sağlanmasında ayrıca kredi verenlere yeterli teminat verilmesi gerekmektedir.

Görüldüğü gibi, leasing şirketlerinin uygun maliyetle fon bulmaları çok kısıtlıdır ve zorlukları bulunmaktadır. Bu nedenle, daha çok Banakaların kurdukları leasing şirketleri daha uygun kaynaklar bulabilmektedirler. Zira Bankalar kısa vadeli nakit krediler dışındaki taleplerin karşılanmasını kurdukları leasing şirketleri ile karşılamayı tercih etmektedirler. Bunun bir nedeni de kredinin “Nakit” olarak verilmemesi, bir malın satın alınması ve bu malın kiralama süresince leasing şirketinin mülkiyetinde kalmasıdır. Bu şekilde nakit verilen kredilere nazaran bir derece daha emniyetli bir kredi işlemi yapmaktadırlar. Bu nedenle Bankalar kendi leasing şirketlerine piyasaya uyguladıklarından daha ucuz maliyetle fon verebilmekte veya bu şirketlere kafil olarak yurt dışından daha uygun koşullarla fon sağlamalarına yardımcı olabilmektedirler. Sonuçta bu tür şirketler Banka kredileri ile karşılaştırıldığında daha uygun koşullarla yatırımlara kaynak sağlayabilmektedir.

Banka dışı kişi ve kuruluşlar tarafından kurulan leasing şirketleri ise, uzman oldukları konularda ve daha ziyade malın mülkiyetine dayanan ancak maliyetler açısından banka şirketlerine nazaran daha pahalı leasing işlemleri yapmaktadırlar.

 

 

 

Leasing işleminin para cinsi

                                                                                                                                                    KONU BAŞLIKLARI

SORU:
Leasing kullanırken dolar mı euro mu yoksa TL üzerinden mi kullanmak daha uygun ve mantıklıdır...

 

CEVAP:

Finansal Kiralama (Leasing) işlemine karar verilirken göz önünde bulundurulması gereken en önemli kurallardan birisi, ödenecek kiraların para cinsinin firmanın satış gelirinin para cinsine uygun olmasıdır. Örneğin, leasing yapacak firma satışlarını Türk Lirası olarak yapıyor ise mutlaka leasing işlemini de Türk Lirası olarak yapmalıdır. Satışların para cinsi ile leasing

para cinsinin farklı olması kira döneminde öngörülemeyen kur sorunlarına neden olacaktır.

 

SORU:

2016 yılında bir iş makinesini Leasing yöntemi ile şirketim adına ve şahsi kefaletimi vererek kiraladım. Taksitleri Euro olarak ödüyorum. Son günlerde Dövizde oluşan artışlar yüzünden Leasing firmasına kalan borcumun yaptığım ödemelere rağmen mal bedelinin üzerine çıkmaya başladığını gösteriyor. Bu şartlar altında ne yapmam gerekiyor?

 

CEVAP:

Yazınızdan anlaşıldığına göre döviz kazancınız olmamasına rağmen Euro ile kiralama yaptığınız anlaşılmaktadır. Bu durumda kurlarda meydana gelen anormal artışlar bahsettiğiniz şekilde olumsuzluklara neden olmaktadır. Leasing şirketi ile Döviz üzerinden yapılan sözleşmelerde kira ödemelerinin belirtilen Döviz ile yapılacağı yer almaktadır. Artan Döviz kuru nedeniyle karşılaştığınız zararınızı azaltmak amacı ile Kira ödemelerini durdurmanız veya sözleşmenin feshini talep etmeniz şu andaki Döviz cinsinden olan borcunuz açısından fayda sağlamayacak, aksine daha fazlalaşmasına neden olabilecektir.

Bir çözüm olarak Kira ödemelerinin Türk Lirasına dönüştürülmesi veya kira ödeme planının yeniden belirlenmesi düşünülebilir. Bu tür çözümler sadece Leasing şirketi ile görüşülerek mümkün olabilir. Ancak, Leasing şirketleri de bu tür işlemler için Döviz cinsinden kaynak kullandıkları için size faydalı olabilme imkânları kısıtlıdır. Bu nedenle beklediğiniz kolaylıkları sağlamaları mümkün olmayabilir.

Yine de bu durumdan çıkmanızı sağlayacak pratik bir çözüm bulunması için Leasing şirketi ile görüşülerek onlar açısından da kabul edilebilir bir ortak yol bulunmasına çalışılmasını önermekteyiz.

 

Leasing konusu malın arızalanması

                                                                                                                                                     KONU BAŞLIKLARI

SORU:

1998 de Leasing Şirketinden 190 Bin DM Alman Markı değerinde makina kiraladım. Bu makina kulanılmıştı ve 6 ay sonra arıza yaptı. Durumu şirkete telefonla bildirdim. Bu arada makinaya 160 Bin DM tutarında kira ödedim. Ayrıca, bu sure içersinde aynı şirketten 22.500 EURO değerinde bir ek ekipman da kiraladım.

Makinanın servisi 20 Bin DM masrafı olduğunu söyledi ve ben bu masrafı çok bulduğum için kabul etmedim.

İlk işlemden kalan borcum 30 Bin Alman markı ve sonraki işlemden olan 22.500 Euro için beni icraya verdiler. Sonuç olarak ödediğim kiralar ne oldu? Bu konuda bir hak talebim olurmu?

 

CEVAP:

Yazınızda açıkça belirtilmemekle birlikte söz konusu makinanın, Finansal Kiralama Kanunu kapsamında kiralandığı anlaşılmaktadır. Buna göre, kira bedeli olarak ödediğiniz tutarların geri alınması mümkün değildir. Ayrıca, Leasing Şirketinin, ödediğiniz kiraları dikkkate alarak diğer işlemden ve belirtilen işlemden dolayı leasing sözleşmenizi fesih etmediği anlaşılmaktadır. Bu nedenle makinenin servisi ile tamir bedeli için anlaşmaya varmanız ve leasing şirketine sözleşmede belirtilen kiraları ödemeye devam etmeniz gerekmektedir. Bu konuda başka herhangi bir teşebbüste bulunmanızdan bir sonuç elde edilmesinin mümkün olamıyacağını düşünmekteyiz.

 

SORU:

Leasing sözleşmesi ile alınan makina bu güne kadar hep arıza çıkartmış bir türlü istenilen performansı sağlıyamamıştır. Söz konusu sözleşme kiracı tarafından iptal edilip makine iade edilmek istenmektedir. Kiracının mali olarak katlanacağı yük ve diğer hususlar nelerdir?

 

CEVAP:

Yürürlükteki mevzuat gereğince Kiracı, Finansal Kiralama sözleşmesi sona erinceye kadar sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini (Kira bedellerinin, bakım onarım giderlerinin ödenmesi gibi) yerine getirecektir. 

 

Öncelikle, kiracının şikâyetlerinin giderilmesi için makinenin durumunu bu servis firmalarına iletmiş olması ve servis firmalarının sorunu çözemediğini belgelemiş bulunması gerekir. Bu durumda kiracı bu belgeleri de eklediği bir yazı ile durumu ilgili leasing şirketine iletecektir. 

 

Leasing şirketi makinanın istenen randımanı vermediğini kiracıdan aldığı belgeler yardımı ile ileri sürerek ithalatçı veya üretici firmadan bu sorunun giderilmesini ve gerekirse malın değiştirilmesini talep edecektir.

 

Sorun gidirelemez ve makine değiştirilmez ise Hukuki yollardan çözüm aranacaktır. Makine değiştirilirse kira sözleşmesi devam edecektir.

 

Kiracı, uğradığı zararı kiralanan malın üreticisi veya kanuni temsilcisinden talep edecektir. Kiracının bu konuda leasing şirketine başvurma hakkı bulunmamaktadır.

 

 

 
 
 
 
 
 

Leasing işleminin feshinden sonra Leasing şirketinin kalan alacaklarını devretmesi

                                                                                                                                                  KONU BAŞLIKLARI

SORU:

Leasingden alınan malın borcu var.

Malın mahkeme iade kararı vardı. Fakat borç varlık şirketine devredilmiş. Varlık şirketi malı kiracı haricinde başka kişiye satabilir mi. fakat araç leasing adına ve bizim sözleşmemiz devam ediyor. Leasingle görüşüldüğünde kiracının borcu olmadığı borcun varlık şirketine devir edildiğini söylüyor.

 

CEVAP:

Yazınızdan bir leasing şirketinden araç kiraladığınız ancak borcunu tamamen ödemediğiniz anlaşılmakta ve aracı leasing şirketine iade etmeniz için Mahkeme tarafından karar verildiği, ayrıca Leasing şirketinin sizden olan alacağını bir Varlık Şirketine devrettiği belirtilmektedir.

Öncelikle kiracısı olduğunuz araç ile ilgili Finansal Kiralama sözleşmesinin “Feshedildiği” ve malın sahibi olan leasing şirketinin aracı ve kalan alacağını bir Varlık Şirketine devrettiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle artık sizin leasing şirketi ile bir sözleşmeniz bulunmamakta ve araç Varlık şirketine ait olmaktadır.

Leasing şirketi sizden olan alacağını bu Varlık şirketine belli bir “Bedel” karşılığında devrettiği için kendi açısından bu sözleşmeden olan alacağını tasfiye etmiş olmaktadır. Varlık şirketi leasing şirketine bedelini ödeyerek devraldığı bu aracı satabilecek ve gerekirse kalan tutarı tahsil etmek için size başvurabilecektir.

 

 

Leasing konusu malın KDV oranı ve KDV uygulaması

                                                                                                                                                  KONU BAŞLIKLARI

SORU:

Leasing ile %1 KDV ödenerek alınmış bir tekstil makinesinin leasing süresi bittiğinde ve üçüncü şahıslara satışında KDV oranı %1 olarak mı yoksa %18 mi kesilecektir.

 

CEVAP:

Leasing konusu olan ve % 1 KDV oranına tabi bir malın leasing süresi sonunda “Kiracısına” devri yapılırken Leasing Şirketi tarafından düzenlenecek faturada KDV oranı % 1 olacaktır. Bu malın daha sonra kiracısı tarafından üçüncü şahıslara satışında uygulanacak olan KDV oranının % 18 olması gerekmektedir.

 

SORU:

Elektrik Mühendisliği yapmaktayız. %18 KDV ile aldığımız trafoyu Leasing şirketine  % kaç KDV ile fatura etmeliyiz?

 

CEVAP:

Leasing konusu olacak mallardan hangilerinin %1 KDV oranına tabi olacağı halen yürürlükte olan 01.12.2013 tarih ve 2013/5595 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki 1 sayılı listenin 16 ve 17 nci maddelerinde belirtilmiştir.

 

Bahsedilen trafo bu listelerde yer alıyor ise, Leasing şirketine kesilecek satış faturasında KDV oranı % 1 olacaktır. Aksi halde KDV oranının %18 olması gerekecektir.

01/12/2013 tarih ve 2013/5595 Sayılı BKK için tıklayınız.

 

SORU:

İşletme defteri tutan ikinci sınıf tüccar leasing kullanarak aldığı makinenin kdv sini indirim konusu yapar mı? Kiralama bedelindeki faizleri gider yazabilir mi?

 

 

CEVAP:

İşletme defteri tutan 2 nci sınıf tüccar ödediği KDV tutarını indirim konusu yapacaktır.

 

İşletmeler kendilerine yapılan teslim ve hizmetler için KDV öderler. Bu KDV'ye "İndirilecek KDV" denir ve Gider sayfasında İndirilecek KDV olarak kaydedilir. Buna karşılık İşletmeler yaptıkları teslim ve hizmetler için KDV hesaplarlar ve KDV tutarı alırlar, buna KDV'ye de "Hesaplanan KDV" denir ve Gelir sayfasında Hesaplanan KDV olarak kaydedilir.

 

 

İşletme hesabı defterinin gider ve gelir sayfasına yazılan KDV tutarları, işletmenin geliri ve gideri değildir. İşletmenin alış ve satış yaparken mal teslimi ve fatura düzenlenmesi durumunda, malın cinsine göre kanunun belirlediği oranlarda hesaplanan ve devlete ödenmesi gereken vergidir. İşletme; ay sonunda hesaplanan KDV’nin indirilecek KDV’den fazla çıkması hâlinde farkı, bir sonraki ayın 26’sına kadar bağlı bulunduğu vergi dairesine KDV beyannamesi ile beyan eder ve öder. Hesaplanan KDV, indirilecek KDV’den az olursa aradaki fark, gelecek ay ve aylarda indirilmek üzere devredilir.

 

 

Öte yandan, finansal kiralama bedelindeki faizleri gider yazılacaktır.

 

SORU:

Leasing uygulamalarında mal leasing şirketine fatura edildiğinde satıcının kestiği faturanın KDV'si ve kiracının leasing şirketine ödeyeceği KDV nasıl hesaplanıyor?

 

CEVAP:

Leasing işlemlerinde, yürürlükteki KDV yasası uygulanmaktadır. 2007 yılsonuna kadar leasing işlemlerinde özel olarak %1 oranı uygulanmakta idi.  Ancak, 30 Aralık 2007 Tarih ve 26742 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2007/13033 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, Finansal kiralama işlemlerinde işleme konu olan malın tabi olduğu katma değer vergisi oranının uygulanması kararlaştırılmıştır. 

 

Leasing işlemlerinin KDV uygulaması özel bir ayrıcalık taşımamaktadır. Buna göre,

 

 • Leasing şirketine mal satan firmalar, satış faturasına malın tabi olduğu oranda KDV ekleyecekler ve "Ödenecek KDV" hesabına tahsil ettikleri KDV tutarını günü gelince ödeyeceklerdir.

 • Leasing şirketi bu mal için "İndirilecek KDV" hesabı borcu ile ödediği KDV tutarını ödeme tarihinde kendi "Ödenecek KDV" hesabındaki tutardan mahsup edecektir.

 • Kiracı firmalar ise, kira faturasında yer alan ve kira tutarı ile birlikte kendi "Ödenen KDV" hesabı borcu ile ödediği KDV tutarını ödeme tarihinde kendi "Ödenecek KDV" hesabındaki tutardan mahsup edecektir.

 

Ancak, Leasing şirketinin kiraları belirlerken mal için ödediği KDV tutarını kısmen veya tamamen kiralara esas olacak tutara ilave etmesi söz konusu olabilir. Bu konu ile ilgili olarak ayrıntılı açıklama ve örnekleri Leasing Portalı  web sitemizdeki “Uygulama Özellikleri”

Kara Taşıt Araçları Finansal Kiralama  sayfasında bulabilirsiniz. Ayrıca, uygulanacak KDV oranları için 01/12/2013 tarih ve 2013/5595 Sayılı BKK için tıklayınız.  bağlantısından bilgi alınabilir.

 

 

 

SORU:

Bir firma konut ve villa inşaatı taahhüt işleri yapan bir diğer firmanın talebi üzerine leasingle satış yapacaktır. Satılan malların cinsi Kombi ve Radyatörden oluşmaktadır. Satış faturasında KDV oranı %1 mi %18 mi olacaktır? %1 se yüklenilen KDV için Vergi Dairesinden iade talebi mümkün müdür? Evetse ne şartlarda?

 

CEVAP:

1.12.2013 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2013/5595 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan KDV kararının 1 inci Maddesinin (2) fıkrasında,

"(2) (2011/2604 sayılı Kararname ile değişen sıra Yürürlük: 27.12.2011) (I) sayılı listenin 16 ve 17 inci sıralarında sayılan işlemler hariç olmak üzere finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu katma değer vergisi oranı uygulanır"

Hükmü yer almaktadır.

Söz konusu (1) sayılı listenin 16 ve 17 inci maddelerinde hangi hallerde % 1 KDV uygulanacağı açıklanmış bulunmaktadır.

"16- (2011/2604 sayılı Kararname ile eklenen sıra Yürürlük: 27.12.2011)  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizatın, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralama şirketleri tarafından kiralanması,

17- (2011/2604 sayılı Kararname ile eklenen sıra Yürürlük: 27/12/2011)  20/12/2010 tarih ve 2010/1180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan makine ve ekipman."

(Liste için  http://www.gib.gov.tr/node/108756    bağlantısına bakınız)

Buna göre, belirtilen mallar,  (1) sayılı listenin 16 ve 17 inci maddelerindeki nitelikleri taşmaması durumunda, Leasing Şirketine normal KDV oranı ile fatura edilecektir.

Şayet % 1 KDV oranı ile Leasing Şirketine satış yapılması gerekirse, bu mal için tarafınızdan satın alındığı tarihte % 18 oranında ödenen KDV tutarı ile ilgili olarak Vergi Dairesinden iade talebi yapılması mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle böyle bir işlemin söz konusu olması durumunda şirketinizin KDV hesaplarının incelenerek aradaki farkın taşınmasına tahammül edip etmeyeceği hesaplanacak ve satışın yapılması için bu inceleme sonucuna göre karar verilmesi gerekecektir.

 

 

 

Leasing konusu malın sigortası

                                                                                                                                                    KONU BAŞLIKLARI

SORU:

Yurt dışından ithal edilen makinenin garanti belgesi var, ancak bir de makinenin istenen şekilde çalışmaması riskini karşılamak için ürün garanti sigortası yaptırılması istenmektedir.

 

Bu tür bir sigorta için üretici mi başvurmalı? Makineyi ithal eden bu sigortadan nasıl yararlanır?

 

CEVAP:

Satın alacağınız makine hattının kurulduktan sonra çalışmaması riskinin "Satıcı" firma üzerinde olması gereklidir. Bunun için üretici/satıcı ile mutlaka bir satın alma sözleşmesi imzalamanız ve bu sözleşmede satın aldığınız makine hattının bedelinden belli bir bölümünün (Mesela %30 gibi) makine hattının kurulduktan ve istediğiniz şekilde çalışmasından sonra ödeneceği hükmünün yer alması gerekmektedir. Bu arada ihtilaf halinde yetkili mahkemelerin Türkiye’de olduğunun da sözleşmeye eklenmesi yerinde olacaktır.

 

SORU:

Leasıng işlemine konu olan malın sigorta poliçelerini kiralayan şirketin sözleşmesinde belirttiği sigorta şirketinin herhangi bir acentesi yapabilir mi? Yoksa leasıng şirketi seçilen sigorta şirketinin acentesine karışamaz mı? Veya sözleşmede tek bir sigorta şirketinin isminin alınması yasalmıdır? Kiracı şirket primlerini ödeyeceği poliçenin seçimini özgürce yapabilme hakkına sahip midir?

 

CEVAP:

 

6361 Sayılı Kanun gereğince Finansal Kiralama (Leasing) Şirketleri kiraladıkları malları sigorta ettirmek zorundadırlar. Bu nedenle Leasing Şirketleri binlerce malın sigorta primlerinin tahsilatının izlenmesi, işlem hacmi ve mal grupları çerçevesinde prim tutarlarında birlik ve indirim sağlanması, hasar işlemlerinde tek bir muhatap ile ve karşılıklı işbirliği anlayışı içerisinde sorunların çok çabuk ve etkili olarak çözülmesi gibi leasing işlemlerinin ayrılmaz ve önemli bir kısmı olan sigorta işlemlerini, uygun gördükleri bir veya iki sigorta şirketi ile anlaşma yapmak suretiyle yürütmektedirler.  Leasing Şirketlerinin işlemlerinin kalitesi açısından çok önem taşıyan bir konu için uzun süre çalışacağı sigorta şirketini belirlemesi çok doğru bir uygulama olmaktadır. Leasing Şirketi bu hususu kira sözleşmesine dahil etmekte ve kiracılar da bu sözleşmeyi imzalayarak bu hususu işin başında kabul etmektedirler.

Ancak, yeni Kanun ile kiralanan malın kiracıların belirleyecekleri sigorta şirketi tarafından sigortalanmasına olanak sağlanmıştır. Bunun için kiracının leasing şirketi ile görüş birliği sağlaması gerekmektedir.

 

 

 

Leasing konusu malın teslim edilememesi

                                                                                                                                                        KONU BAŞLIKLARI

SORU:

Yurtdışından Türkiye’ye leasing aracılığı ile makine satışı yapıldı.

Makinelerin ödemesi Satıcıya yapıldı fakat burdan gümrükten makinalar için TSE den onay alınamadı ve leasing şirketi mahrecine iade edilecek dedi.

Böyle bir durum da kiracıyı ne bekliyor?

Yurtdışı Satıcısından geri ödeme talep edilir mi?

 

CEVAP:

Yürürlükte bulunan 6361 sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 25 nci maddesi;

 

“Malın kiracıya teslim edilmemesi

MADDE 25- (1) Finansal kiralama konusu malın, kiralayanın malın imalatçısı veya satıcısı ile zamanında sözleşme yapmaması veya gerekli ödemeyi zamanında yerine getirmemesi veya kiralayanın kusur ve ihmalinden kaynaklanan diğer sebepler ile kiracıya teslim edilmemesi hâlinde, 11.1.2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 123, 125 ve 126 ncı madde hükümleri uygulanır.”

Hükmünü içermektedir.

 

Buna göre imzalanan finansal kiralama sözleşmesinde söz konusu onayın temin edilmesinin Kiralayanın sorumluluğunda bulunması durumunda Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacaktır. Ancak sözleşme metninde belirtilen izinlerin alınması Kiracının sorumluluğunda ise bu konuda sözleşmede yer alan hükümlerinin uygulanması gerekecektir. Sözleşmeye göre malın teslim edilememesi durumunda malın iadesi gerekiyor ise, yapılan giderler ve uğranılan zararlar konusunda yine sözleşme hükümleri uygulanacaktır.

 

 

 

Leasing konusu malın yurt dışına çıkışı

                                                                                                                                                       KONU BAŞLIKLARI

SORU:

Finansal Kiralama ile ticari araç aldık. Fakat malum piyasa şartlarından dolayı kiralarını düzensiz ödedik. Uluslararası nakliye işini yapabilmemiz için araçların yurt dışına çıkış ve geri dönüşü için leasing firmasının muvafakatname düzenlemesi gerekiyor bu belgeyi yıllık olarak düzenleyen şirket 2009 yılı başından bu yana borç bakiyesini gerekçe göstererek bu belge talebimize karşılık vermemekte iken tüm kira faiz vesair borç bakiyesini ödedik. Bir aydır bu belgeyi almaya çalışıyoruz ama bu seferde şirket risk var gerekçesiyle bu belgeyi bize vermemekte. Dolayısıyla yılbaşından buyana araçlarımız çalışmamaktadır.

 

Bu durumda kiraladığım araçları kullanamıyorum yasal bir hakkım var mıdır?

 

CEVAP:

Yazınızdan bir süre aksatılan kira ödemelerinizin yaklaşık bir ay kadar önce faizleri ile birlikte ödediğiniz anlaşılmaktadır. Bu durumda Leasing Şirketinin işlerinizi yürütebilmeniz için gerekli olan yurt dışına çıkış iznini vermesi gerekmektedir. Şirket ile imzalamış olduğunuz finansal kiralama sözleşmesinde bu konuda sahip bulunduğunuz haklar ve leasing şirketinin sorumlulukları ile ilgili hususların yer alması gerekmektedir. Ayrıca, 6361 sayılı Kanunu Madde 24/1 de “Kiracı, sözleşme süresince finansal kiralama konusu malın zilyedi olup, sözleşmenin amacına uygun olarak her türlü faydayı elde etme hakkına sahiptir.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm kiracının mükellefiyetlerini yerine getirmesi durumunda ileri sürülebilmektedir. Leasing şirketinin bu hakkı kısıtlayabilmesi için sözleşmeden doğan yetkilerinin bulunması gerekmektedir.

 

SORU:

Leasing konusu mal yurt dışına çıkarılabilir mi?

 

CEVAP:

Finansal Kiralama konusu olan bir malın yurt dışına çıkarılması ile ilgili olarak, öncelikle

 • Bu malın kiracısının yurt dışında olması nedeniyle kiralayan leasing şirketi tarafından mı yurt dışına gönderildiğinin veya

 • Bu malı yurt içinde leasing şirketinden kiralamış bulunan kiracı tarafından bir başka şahıs veya kuruluşa ait iş yerinde kullanmak üzere mi yurt dışına gönderildiğinin veya

 • Yurt içindeki kiracının leasing şirketinden kiralamış olduğu malın yurt dışında bulunan ve kiracının kendisine ait olan bir başka iş yerinde kullanılmak üzere mi yurt dışına gönderildiğinin

  belirlenmesi gerekmektedir.

  İlk durumda kiralanan malın ihracında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Zira Mal Türkiye’de mukim bir leasing şirketinin malıdır ve yurt dışında bulunan bir şahsa veya kuruluşa kiralanmıştır ve kiralık olarak gönderilmektedir. Burada 6361 Sayılı Kanunun 24/1 maddesi hükmü, yurt dışındaki kiracı için uygulanacaktır. Yani yurt dışındaki kiracının,  “Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracat” mevzuatı çerçevesinde olmak kaydıyla, Türkiye’den kendisine gönderilmiş olan kiraladığı malın zilyedi olarak Kanunda belirlenen hak ve borçları üstlenmesi gerekecektir.

  İkinci durum farklıdır. Mal Türkiye’de bulunan bir şahsa veya kuruluşa 6361 Sayılı Kanun gereğince kiralanmıştır. Bu durumda mal kiracısı tarafından yurt dışındaki bir başka şahsa veya kuruluşa gönderilmek istenmektedir ve bu durum 6361 Sayılı Kanunun 24/1 maddesinde belirlenen hususlara uymamaktadır. Öte yandan, malın sahibi olan Finansal Kiralama şirketinin kanuni haklarının da ihlali söz konusu olmaktadır. Değinilen Kanun Maddesi, Kiralayan Leasing şirketinin mal üzerindeki mülkiyet hakkının teyidi ve teminat altına alınmasını amaçlamaktadır. Bu nedenle hiçbir leasing şirketinin kiraladığı bir malın kiracısı tarafından, izni olmadığı halde malın zilyetliğinin yurt dışında bir başka şahsa geçmesine izin vermesi mümkün görülmemektedir.

  Üçüncü durumda ise, yurt içindeki kiracının leasing şirketinden 6361 sayılı Kanun gereğince kiralamış olduğu malı yurt dışında bulunan ve kendisine ait olan bir başka iş yerinde kullanmaya devam etmesi söz konusudur. Buna göre, Kanunda belirtilen kiracının zilyedliği devam etmektedir. Ancak, malın leasing şirketinin teminatı olması nedeniyle malın bu şekilde yurt dışına çıkarılmasına malın sahibi olan Leasing Şirketinin izin vermesi gerekmektedir.

 

 

 

 

Leasing konusu mallar

                                                                                                                                                  KONU BAŞLIKLARI

SORU:

Finansal kiralama veya leasing anlaşması ile bir makine veya tezgah yahut ev, dükkan,

araba kiralamak yerine, likitide yani para kiralayabilir miyiz?

Aslına bakarsanız her şeyin bir değeri var ve paranın da bir değeri var. Hatta diğer para birimlerini göz önünde bulundurursak 1 $=2 TL gibi. Ülkemizde enflasyon ve faiz olduğu sürecede para satılabilir vaya kiralanabilir ki, bankalarda bu işi yapıyor zaten. Zaman karşılığında size para satıyor veya para satın alıyor ve vade arttıkça risk artıyor. Bütün her şey (iş makineleri vs.) de olduğu gibi para (TL, $, € vs.) de de risk var. Değerleri artıp azalabiliyor.

 

Acenta / Leasing (broker/packager) firmaları Türkiye ‘de var mı? Yoksa nedeni nedir? Varsa nasıl faaliyete geçirebiliriz ve geçirmek için neler gereklidir?

 

Leasing firmasının risklerine karşılık batık sigortasını hangi sigortacılar ne şartlar altında yapıyor?

 

 

CEVAP:

Ülkemizde finansal kiralama işlemi 6361 Sayılı Kanun ile düzenlenmiştir. Bu Kanunda hangi nitelikli işlerin “Finansal Kiralama” olarak sayılacağı belirtilmektedir. Bu Kanun içeriğini ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ( http://www.bbdk.org.tr ) banka dışındaki finansal kuruluşlar ile ilgili olarak yayınlanmış olan diğer Yönetmelik ve Tebliğleri incelediğinizde buradaki finansal kelimesinin daha ziyade bir kredi işlemine referans ettiğini ve o nedenle BDDK tarafından denetlendiğini görebilirsiniz.

Yine ülkemizde “Para” ile ilgili işlemler, özellikle tanımladığınız anlamdaki işlemler BDDK tarafından “Denetlenen” Bankalar ve Finansman Şirketleri tarafından yürütülmektedir. Bu husustaki kurallar 5411 Sayılı Bankalar Kanununda 6361 Sayılı Kanunda ve Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yer almaktadır.

6361 Sayılı Kanun gereğince, Leasing (Finansal Kiralama) konusundaki Acente Şirketi kurulması mümkün bulunmamaktadır. Halen bu tür faaliyetler, genellikle Leasing Şirketlerinin “Şubeleri” tarafından yürütülmektedir. Ancak Leasing şirketleri kendilerine “İş” getiren kişi veya firmalar ile özel anlaşmalar yapabilmektedirler. Bu anlaşmalar “Acente” niteliğinde olmamakta,  “Aracılık” niteliği göstermektedir.

Sigorta şirketleri Kredi Risklerinin sigortalanmasında istekli değillerdir. Bu konuda Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinden daha ayrıntılı bilgi almanız mümkündür. http://www.hazine.gov.tr/default.aspx?nsw=gmS/Uzvsv7fiSOam+2U2iA==-H7deC+LxBI8=&nm=858  

 

 

 

Leasing sözleşme süresi dolmadan kiraların ödenmesi

                                                                                                                                                    KONU BAŞLIKLARI

SORU:

Şirketimiz bünyesinde 60 ay süre ile kiralaması yapılmış bir mülk var leasing bitiş süresine henüz 17 ay var lakin biz bunun kalan taksitlerini kapatıp mülkü satmak istiyoruz bu mümkün müdür

 

CEVAP:

Söz konusu finansal kiralama sözleşmesi, belirtmiş olduğunuz şekilde değiştirilebilir. Bunun için leasing şirketi ile görüşmeler yapmanız ve sözleşmenin belirtilen şekilde yeniden düzenlenmesini sağlamanız gerekmektedir. Sözleşmenin tüm borçlarının ödenmesini takiben kiralanan mülkün tapusu size intikal edeceğinden tarafınızdan bir başka şahsa satılması mümkün olacaktır.

 

SORU:

Biz bir X Bankasından Fabrika inşaatımızın arsası için 7 yıl vadeli Leasing anlaşması yaptık ve 1,5 yılı aşkın zamandır da taksitlerimizi geciktirmeden ödüyoruz. Şimdi inşaatımız bitti ve İnşaatımız üzerinden 120 veya 180 ay vadeli kredi kullanıp Leasing ve diğer banka borçlarımzı kapamak istiyoruz.

Yapılan değerlemeler neticesinde pek çok banka kredi vermeyi uygun görürken bazı banka hukuk bölümlerinden “Leasingle alınan arsaların üzerindeki leasingi 2 yıl gibi bir zaman geçtikten sonra ancak kapamasını resmi olarak yapabilirsiniz, kredi talepleriniz ancak bu süreç bittikten sonra değerlendirilir” gibi bir yanıtlar gelmeye başladı.

Yani, iskânı ve ruhsatı alınmış fabrika binamız için uzun vadeli kredi kullanamayacak mıyız? Örneğin uzun vadeli kredi alımıyla X bankasıyla yaptığımız leasingi ve diğer banka borçlarımız kapatıp kalan nakitimizlede hammadde ve üretim tesislerimizde verim arttırımına gitmeyi planlıyoruz. Bu konudaki görüşlerinizi rica ediyoruz.

 

CEVAP:

Bilindiği gibi Finansal Kiralama işlemleri son olarak 13.12.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6361 Sayılı Kanun ile düzenlenmektedir. Söz konusu Kanununda Leasing Sözleşmesi süresini tanımlayan veya kısıtlayan bir hüküm bulunmamakta ve Kanunun 30 ncu Maddesinin 1 inci fıkrası, sözleşmenin “Sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça, sözleşme süresinin dolması” halinde kendiliğinden sona ereceğini ifade etmektedir.

 

İki yıllık süre ile ilgili olarak Kanunun 20 nci maddesi 1 nci fıkrasında “MADDE 20- (1) Finansal kiralama bedeli ve ödeme dönemleri taraflarca belirlenir. Sözleşmede açıkça belirtilmek kaydıyla sözleşme konusu mal henüz imal edilmemiş veya kiracıya teslim edilmemiş olsa dahi, sözleşme tarihinden başlamak üzere kira bedelleri tahsil edilebilir. Sözleşmede aksi belirtilmediği takdirde, sözleşme konusu malın sözleşme tarihinden itibaren iki yıl içinde kiracıya teslim edilmesi zorunludur.” hükmü yer almaktadır. Burada belirtilen iki yıllık süre ile kiralama konusu malın (İmalat süresi, montaj vb. gibi nedenlerle) kiracıya tesliminin iki yılı aşamayacağı belirtilmektedir.

 

Leasing şirketi ile yaptığınız leasing sözleşmesinin süresi 7 yıl olduğu dikkate alındığında, söz konusu malın size iadesi normal olarak ancak bu sürenin sonunda gerçekleşebilecektir.

 

Öte yandan, Kanunda sözleşme değişiklikleri konusunda da kısıtlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. Bu durumda, sözleşmenin süresi taraflar arasında kararlaştırılmakta ve bu sürenin yine tarafların üzerinde anlaşacağı koşullar ile ve yapılacak bir “Değişiklik Sözleşmesi” ile yeniden belirlenmesi mümkün bulunmaktadır. Buna göre, leasing sözleşmesi sona ermeden sözleşmede yapılacak bir değişiklik ile herhangi bir zaman kısıtlamasına tabi olmadan ve her iki tarafın anlaşacağı şekilde kalan kiraların ödenmesi ve sözleşmenin sona erdirilmesinin kararlaştırılması mümkün bulunmaktadır. Sözleşme böylece sona erdirildiğinde kiracı kalan tüm kira ve diğer taahhütlerini defaten ödeyecek ve Kanunun 32-1 Maddesinde açıklandığı gibi sözleşmeden doğan satın alma hakkını kullanıp malı devir alabilecektir.

 

SORU:

2 yıl önce Leasing ile alınmış bir iş makinasını satın almak istiyoruz. Makinaya ödeyeceğimiz toplam rakam takriben 1 milyon TL. Satıcı firmanın leasing şirketine kalan borcu 510bin TL. Makinenin serbest kalabilmesi için leasing firması bakiye borç olan 500bin TL’nin ödenmesini istiyor.  Bu parayı makina satış faturası karşılığında leasing firmasına ödeyeceğiz, buraya kadar sorun yok. Ancak bakiye 490 bin TL’yi hak bedeli olarak satıcı firmaya ödememiz gerekiyor. Satıcı firmaya bu parayı nasıl ödeyebiliriz. Mülkiyeti kendilerine ait olmayan bir makina için fatura kesebilirler mi? Leasing firması da paranın tamamını alıp bakiyesini satıcıya iade etmeyi kabul etmiyor. Borcu kadar kısmını bana ödeyin bakiyesini satıcı firmaya ödeyin diyor, yardımcı olabilirseniz seviniriz.

 

CEVAP:

Belirtilen duruma göre öncelikle sizin satıcı (Kiracı) firma ile özel bir “Satış Vaadi” anlaşması yapmanız gerekiyor. Bu anlaşmada satıcı (Kiracı) tarafından kalan borcun Leasing Şirketine sizin tarafınızdan ödendikten sonra Leasing Şirketinden geri alınacak makinenin 490 bin TL bedel karşılığında size satılacağının ve Leasing Şirketine malın size teslim edilmesi talimatının verileceğinin taahhüt edildiğinin açık olarak yer alması gerekmektedir.

Bu anlaşma imzalandıktan sonra Leasing şirketinin, sizin kiracı adına ödediğiniz tutar karşılığında kiracıya satış faturası düzenlemesi, kiracıyı ibra etmesi ve malı kiracının talimatı ile size teslim etmesi ve Kiracının da bu defa Satıcı sıfatı ile malı 990 bin TL tutarına bir satış faturası düzenlemek suretiyle size devretmesi mümkün olabilecektir.

 

SORU:

Finansal Kiralama yoluyla alınmış ve ödemeleri düzenli olarak yapılmış bir makinenin yaklaşık 12 ay kira ödemesi daha bulunmaktadır. Borcun tamamını kapatıp, makineyi devir alıp yurt dışına başka bir firmaya ihracat yapma imkânı var mıdır?

 

CEVAP:

Kira döneminin tamamlanmasına 12 ay olan makinenin kalan kiralarının ilgili leasing şirketi ile görüşülerek sağlanacak iskonto ile tamamının ödenmesi mümkün bulunmaktadır. Bu ödeme yapıldıktan sonra Leasing şirketi ile anlaşmaya varılarak sözleşme süresinin yeniden belirlenip makinenin tarafınıza hemen devredilebilmesi sağlanabilecektir.

 

 

     

 

 

 
 
 
 
 
 

Leasing süresi dolmamış malın üçüncü kişiye satılması

                                                                                                                                                    KONU BAŞLIKLARI

 

SORU:

Leasing süresi bitmeden iş makinamı bir şahsa satmış bulunmak tayım bu durumdan dolayı benim şirket olarak kime ve ne kadarlık fatura düzenlemem gerekli ve kdv oranı ne kadar olacak?

Not 48 aylık taksitinin geriye kalan 25 taksitiyle kira devri yapıldı

 

CEVAP:

Yazınızdan kiracısı olduğunuz iş makinasının ilgili leasing şirketinin “Bilgisi ve Onayı Dâhilinde” bir başka şahsa “Kiracı Devri” yapıldığı anlaşılmakta ve bu işlem için devralan yeni kiracıya düzenlenecek fatura ile ilgili bilgi talep edilmektedir.

Öncelikle söz konusu İş makinası sizin ve leasing şirketinin “İzni” ile “Sözleşme Devri” yapılarak leasing şirketi tarafından bir başka kiracıya “Kiralanmış” olmaktadır.

Bu durumda tarafınızdan Yeni kiracıya düzenlenecek fatura bir satış işlemi ile ilgili olmamakta ancak daha önce sizin leasing şirketine ödediğiniz kiralar ile birlikte değerlendirerek “Anlaşmaya Vardığınız” bir tutarı talep etme durumunuz bulunmaktadır. Sözleşmenin devredildiği yeni kiracıya çıkaracağınız fatura ancak bu tutar ile ilgili olacak ve normal KDV oranı uygulanacaktır

 

 

SORU:

Bir müşterimden leasingli makina aldım. Bana faturasını felan kesti ama hala kendisi leasinge borçlu bu durumda ne olur ? Benden yana bir sıkıntı olur mu? Kdv 18 i gider gösterebilir miyim ?

 

CEVAP:

Yazınızdaki “leasingli makina” ifadesinden, bir Finansal Kiralama (Leasing) şirketinin “Kiracısı” durumunda olan müşterinizin halen kiracısı olduğu makinayı bir bedel karşılığında ve fatura düzenleyerek size sattığı anlaşılmaktadır.

Böyle bir durum yasal bir uygulama değildir.

Kira Sözleşmesi devam eden bu makinanın size devrinin gerçekleşebilmesi ancak ilgili leasing şirketinin müşteriniz ile birlikte sizle de görüşerek ve sizle yeni bir sözleşme imzalayarak söz konusu makinenin “Kiracılık” sıfatının size devretmesi ile mümkün olabilir. Çünkü makine halen leasing şirketinin malıdır ve bu malın yeniden kiraya verilmesi veya herhangi bir şekilde satış işlemini sadece leasing şirketi yapabilir.

 

Leasing süresi dolmamış malın üçüncü kişiye kiralanması

                                                                                                                                                    KONU BAŞLIKLARI

SORU:

Ben leasing kullanarak 7 yıl geri ödemeli bir dükkân satın aldım. 4 yıl kendim işlettim. Şimdi sadece işletmesini kiraya vermek istiyorum. Tabi bu durumda işletme ruhsatı değişecek. 

1)      Bu mümkün mü? Benim adıma leasingle kiralık olan bir dükkânda kiracımın işletme ruhsatı olabilir mi?

2)      Eğer mümkünse ben kendi ruhsatımı kapatmadan mı bu işlemi gerçekleştirebilirim?

 

CEVAP:

Sorunuzdan Finansal Kiralama (Leasing) sözleşmesi ile “Kiralamış” olduğunuz dükkânda “İşletme Ruhsatına” tabi bir faaliyette bulunduğunuz anlaşılmaktadır. Öncelikle kiracınızın bu dükkanda iş yapabilmesi için dükkanın “Zilyetliğinin” devredilmesi gerekecektir.

 

6361 Sayılı Kanunun 26 ncı Maddesine göre, Konut finansmanı kapsamında yapılan finansal kiralama işlemlerinde kiracı, kiralayana bilgi vermek, diğer finansal kiralama işlemlerinde ise sözleşmede hüküm bulunmak kaydıyla finansal kiralama konusu malın zilyetliğini bir başkasına devredebilir. Buna göre, Kiracının bu şekilde finansal kiralama konusu malın zilyetliğini bir başkasına devredebilmesi yani yeniden “Alt Kiralama” işlemini yapabilmesi için Leasing şirketi ile imzalamış olduğu sözleşmede “Hüküm Bulunması” gerekmektedir. Devam eden ve alt kiralama ile ilgili bir hüküm bulunmayan Finansal Kiralama sözleşmelerinin kiracılarına daha sonra alt kiralama hakkı verilmesi için mevcut sözleşmenin değiştirilmesi gerekecektir.

 

Zilyetliğin devri ile ilgili olarak yapılacak olan ve tüm tarafların imzalayacağı değişiklik sözleşmesinde, leasing şirketi “Alt Kiralama” hakkının kullanılmasına kredi riskini dikkate alarak bu riski daha sağlam bir duruma getirilmesi koşulu ile izin verebilir. Böylece risk açısından emniyetli bir durumda kalmayı isteyebilecektir.  Örneğin, ikinci kiracıdan ayrı teminat talep edilebilir, ilk kiralama süresini aşmasına izin verilmeyebilir, mevcut koşulların değiştirilmesini engelleyebilir veya yeni koşullar getirilebilir.

 

Bu durumda zilyetliği devreden “Finansal Kiralama Sözleşmesi Kiracısının” Leasing Şirketine olan tüm sorumlulukları aynen devam edecektir. Ayrıca Kiracı, 6361 Sayılı Kanunun “Tarafların Hak ve Borçları” ile ilgili 24 ncü Maddesinde sayılan tüm yükümlülüklerden de sorumlu olmaya devam edecektir.

 

Söz konusu işletme ruhsatının verilmesinde Leasing şirketinin dükkânın “Sahibi” olmasının bir sorun yaratmadığı anlaşılmaktadır. Ancak, size ait ruhsatın iptal edilerek kiracınıza yeni işletme ruhsatı verilmesi veya size ait ruhsat ile kiracınızın faaliyette bulunup bulunamayacağı gibi konuların ruhsatı veren İdare ile görüşerek sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

 

Leasing sözleşmesinde kefaletten ayrılma

                                                                                                                                                   KONU BAŞLIKLARI

SORU:

Bir leasing firmasından araç alımı için sözleşme yapıldı. Sözleşmede haliyle hem şirket adına imza alındı hemde şahsi kefaletim alındı. Taksitlerim 2010 yılının ortalarında bitiyor. Ancak ortaklarımla anlaşmazlıklarım olduğundan şirketteki hissemi devredeceğim, fakat leasinglerdeki şahsi kefaletimi nasıl kaldırabilirim

 

CEVAP:

Leasing sözleşmesine atılan “Kefil” imzasının hükmünün kaldırılması, ancak asıl leasing sözleşmesinde kefaletinizin sona erdiğini belirten ve özellikle ilgili leasing şirketi ve diğer tarafların tamamının imzalayacağı “Değişiklik” sözleşmesi ile mümkün olabilir.

 

 

 

Leasing süresi dolan malın kiracıya devri

                                                                                                                                                    KONU BAŞLIKLARI

SORU:

Daha önce bir leasing şirketiyle sözleşme imzalayıp bir is makinesi almıştık. Ödemelerini düzenli yaptık daha sonra şirketi tasfiye ettik. Makinenin devrini almayı unuttuk. Simdi o makinenin devrini yeni kurduğumuz şirkete yapılmasını istiyoruz. Ne yapabiliriz?

 

CEVAP:

Leasing şirketi ile imzalamış olduğunuz sözleşmede, sözleşme süresi sonunda Leasing Şirketine sözleşmeden doğan hiç bir borcunuzun kalmaması halinde “Kiracının” malı satın alma hakkının bulunduğu yer almaktadır. Kira ödeme planında da satın alma bedeli bulunmaktadır.

Şirketinizi tasfiye etmiş olmanız nedeniyle şirketinize ait varlıkların hangi ortağa ve hangi oranda yapılacağının tasfiye belgelerinde belirtilmiş olması gerekmektedir.

Şayet, yeni kurduğunuz şirket ortakları “Kiracı” şirket ile aynı kişiler aynı oranlarda ortak ise, Leasing Şirketinden kiralanan malın bu yeni şirkete devrinin yapılmasını talep edebileceğinizi düşünmekteyiz.

Yeni şirketin ortakları farklı ise, söz konusu kiralanan malın tasfiye sonucuna göre eski şirket ortaklarına devredilmesini talep edilebilecektir.

Bu konuda Leasing Şirketi ile temas kurulması gerekmektedir.

 

SORU:

Sözleşme süresi dolmuş, kira borcu bulunmayan ancak henüz kiracı adına tescil edilmemiş malın başka bir şirkete devri mümkün müdür?

 

CEVAP:

Kanuni süresinin dolması sonucunda Leasing şirketinin sözleşme gereğince malı kiracısına önceden belirlenmiş olan sembolik bedelle devretmesi (Satması) gerekmektedir. Sözleşme gereğince kiracının leasing şirketine herhangi bir borcunun veya yükümlülüğünün bulunmaması ve tüm sözleşme hükümlerinin noksansız olarak yerine getirilmiş bulunması halinde Kiracı, leasing şirketine yazı ile başvurarak sözleşmeden doğan malı satın alma hakkını bir başkasına devrini talep edebilir. Bu konuda kanuni bir engel bulunmamaktadır.

 

 

 

 

 

Leasing şirketlerinin kararında etkili olan hususlar

                                                                                                                                                      KONU BAŞLIKLARI

SORU:

Leasing Şirketlerinin ürünlere göre tahsis ve teminat koşulları süreci hakkında bilgi verebilirmisiniz?

 

CEVAP:

Bilindiği gibi Leasing işlemi, ülkemizde genel anlamda 6361 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu'na göre yürütülen "Finansal Kiralama" işlemini ifade etmektedir. Finansal kiralama işlemi özü itibariyle bir kredi işlemidir ve bu yöntemi kullanarak ihtiyaç duyduğu bir malı kiralamak isteyen "Kiracıların” leasing şirketlerine yaptıkları başvurular öncelikle bu anlamda değerlendirilirler. Bu değerlendirme yapılırken dikkate alınan çeşitli unsurlar arasında özellikle iki tanesi çok önem taşımaktadır. 1) Kiracının mali yapısının ve ticari ahlakının kiralama işlemi için uygun olması, 2) Finansal kiralamaya konu olacak malın "Kiralananın” teminat değerinin bulunması.

Buna göre, Leasing şirketi yapacağı kredi değerlemesi sırasında kiralananın teminat değerinin bulunup bulunmadığına veya ne derecede teminat niteliği taşıdığına kendi bilgi ve deneyimleri çerçevesinde karar verecek ve bu konuda oluşturacağı kanaat kredi kararında etkili olacaktır. Diğer bir ifade ile leasing şirketi kiralanan mal yanında kiracıdan ek olarak bir teminat talep edip etmeyeceğini veya ne tür bir teminat talep edeceğini kendi bilgi ve deneyimleri ile oluşturacağı bir "Risk Değerlendirme" yöntemi ile belirleyecektir.

 

 

 

Satın alma hakkı ile ilgili konular

                                                                                                                                                       KONU BAŞLIKLARI

SORU:

Leasing yoluyla 17 ay vade ile TL olarak tekne alımı yaptık. Ödeme planında son ödeme tarihi (Satın alma opsiyon tarihi) 13.11.2014. Biz vadeyi beklemeden ödemenin tamamını yaptık ve şu anda teknenin bir borcu bulunmamaktadır. Tekne devir işlemini hemen yapabilirmiyiz? 

 

CEVAP:

Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6361 Sayılı yeni Finansal Kiralama Kanununa göre, finansal kiralama sözleşmelerinin süresi taraflarca serbestçe belirlenebilmektedir. Kanunun 30-1 Maddesinde de, sözleşmenin sona ermesinin taraflarca belirli koşullara bağlanabilmesine imkân verilmektedir. 

Buna göre ilgili finansal kiralama şirketine başvurulması ve tarafınızdan kiracılık mükellefiyetlerinin yerine getirilmiş olması nedeniyle sözleşmenin sona erdirilerek kiralanan malın tarafınıza devredilmesi talebinde bulunmanız mümkün bulunmaktadır.

 

 

SORU:

Bir borcumuzdan dolayı leasing konusu olan teknelerimizin satın alma hakkına haciz konuldu ve liman kaydına seferden men yazısı işlendi.

Biz leasing borcumuzu ödedik. Leasinge en son satın almadan dolayı 130 euro borcumuz kaldı. Fakat karşı taraf leasing şirketine 89-1 yollamış ve bizim teknelerimizi bu yolla bağlattılar şimdi biz ne yapabiliriz? Birde leasing bize devir işlemini de gerçekleştirmiyor. Bu sebepten dolayı biz limanda olan seferden men işlemine ne yapabiliriz

 

CEVAP:

Sorunuz ile ilgili olarak aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir:

 

Leasing şirketinin bu haciz işlemi ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. Alacaklınız finansal kiralama sözleşmesi gereğince doğacak olan tekneleri satın alma hakkınız üzerine haciz işlemi başlatmıştır.

 

Leasing şirketi sizin kira sözleşmesinden doğan borcunuzun tamamen ödenmesi (Yani 130 euro ve varsa başka borçlarınız) ve kira süresi tamamlanmış olması durumunda, sizin tekneleri satın alma hakkınızı kullanmanıza mani olması söz konusu olmayacaktır.

 

Leasing yöntemi ile kiralamış olduğunuz teknelerin sözleşme gereğince kira süresi sonunda tarafınızdan satın alınmasına imkân veren “Satın Alma Hakkı” üzerine bir alacaklınız tarafından konulmuş olan haciz ve seferden men işleminin kaldırılması, ancak sizin bu alacaklınıza olan borcunuzun ödenmesi ile mümkün olabilecektir.

 

Zira leasing şirketine olan borçlarınızın tamamen ödenmesine rağmen bu alacaklınıza olan borcunuzu ödemediğiniz takdirde, tekneler üzerine konulan haciz işlemi yürütülecek ve tekneler bu alacaklınız tarafından haciz yolu ile satılacaktır.

 

Söz konusu tekneleri leasing şirketinden satın alınması ve haciz işlemlerini durdurulması ancak sizin hem leasing şirketine ve hem de bu alacaklınıza olan borçlarınızın tamamen ödenmesi ile mümkün olabilecektir.

 

 

 

Satıp Geri Kiralama işlemi ile ilgili konular

                                                                                                                                                     KONU BAŞLIKLARI

SORU:

Satıp Geri kiralama işleminin Kiracısı, bu işleme konu bir mülkü belirli bir bedel karşılığı ve noter sözleşmesi vasıtasıyla bana satmak istiyor. Tüm borcum bitince de, o da leaseback i bitirip tapuyu bana vermeyi kabul ediyor.

Hâlihazırda leaseback yapılmış bir taşınmazın bana sözleşmeyle satışı yasal mıdır?

 

CEVAP:

Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6361 sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile satıp geri kiralama işlemi yasal olarak mümkün hale gelmiştir. Ancak ilgili Kanun Maddesinin gerekçesinde “uluslararası uygulamada yaygın bir finansman yöntemi olan sat-geri kiralama işleminin yapılabilmesine imkân tanındığı” ifade edilmektedir.

http://www.fkb.org.tr/Sites/1/upload/files/KANUNKITAPCIGI_new-96.pdf  

 

Gerekçede belirtilen “Finansman Yöntemi” ifadesi, Kiracının nakit ihtiyacını karşılamak üzere elinde bulunan malı bir Leasing Şirketine satarak toplu nakit sağlaması ve bu tutarı belli bir sürede taksitler halinde Leasing Şirketine geri ödemesi yöntemini tanımlamaktadır. Kanun bu yöntem ile Kiracıların kendi mallarını kullanarak nakit sağlamalarına izin vermiştir.

 

Buna göre, Kiracının kira dönemi içinde “Finansal Kiralama konusu malı” üçüncü bir şahsa bir sözleşme ile devretmesinin, Kanun amacı ile “Uyuşmadığı”,

 

Yürürlükteki bir finansal kiralama sözleşmesine konu malın, mevcut kiracısından satın alınmasının herhangi bir “Hukuki” dayanağının bulunmadığı,

 

Söz konusu malın finansal kiralama sözleşmesinin mevcut Kiracısı tarafından kira süresi sonunda satılacağını taahhüt eden bir sözleşme imzalanmasının da sağlam bir esasa bağlanmasının zor olacağı ve yeni sorunlara neden olabileceği,

 

Söz konusu Malın, yürürlükteki finansal kiralama sözleşmesinde, “Kiracılık” sıfatının devredilmesini ve “Alt Kiralamaya” izin verilmesini kapsamak üzere, değişiklik yapılarak Kiracı sıfatının devir alınması suretiyle “Kiralık” olarak kullanılmasının mümkün olduğu,

 

Bu işlemin yapılması durumunda, sözleşme süresinin “Kalan” bölümüne ait kiraların tarafınızdan ödenerek dönem sonunda malın tarafınıza devredileceğinin dikkate alınarak değerlendirme yapılmasının gerekli olduğu,

 

Ve ayrıca süreç içinde ve sonucunda karşılaşılması muhtemel tüm mali ve hukuki konuların değerlendirilerek elde edilecek sonuca göre karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

 

SORU:

Finansal Kiralama ile kiralanan gayrı menkulün 2002 yılında borçları tamamı ödenmiş ve taksitlerin anapara ve faizleri gidere atlmış olup gider olarak kayıt edilmiştir. Tapu devir bedeli 10 TL dir. Tapu adımıza tescil edilmiştir. Şimdi aynı gayrı menkulu tekrar leasing firmasına satıp yeniden kiralama şeklinde devir alacağız. İlk alımda gider konusu yaptığımızdan ve gidere attığımızdan dolayı bu ikinci alımda KDV ve Kurumlar vergisi yönünden gider konusu yapacakmıyız veya istisnalardan faydalanma durumumuz söz konusu olmayacakmıdır

 

CEVAP:

Yeni yapılacak olan Finansal Kiralama işlemi 2012 Aralık Ayında yürürlüğe giren 6361 Sayılı Kanuna göre “Satıp Geri Kiralama” olarak yapılacaktır. Bu işlemin önceki yapmış olduğunuz ve tamamlanmış bulunan işlem ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Yürürlükteki uygulamaya göre, yeni işlem ile ilgili olarak;  Leasing Şirketinin göndereceği Kira faturalarındaki “Faiz” kısmı muhasebenizde “Gider” yazılabilecektir.

 

KDV ve Kurumlar Vergisi İstisna uygulamasında ise aşağıdaki şekilde işlem yapılabilecektir:

 

A) KDV AÇISINDAN

KDV Kanununun 17. maddesinin 4. fıkrasına 6495 sayılı Kanunla eklenen y) bendi ile, 6361 sayılı Kanun ile Finansal Kiralama Şirketlerinin satıp geri kiralama işlemlerinde, finansal kiralama şirketlerinin bizzat kiracıdan satın alıp geriye kiraladığı taşınmazların mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri işlemleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

 

Buna göre, finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşuluyla,

 

- Taşınmazın finansal kiralama şirketine satışı,

 

- Taşınmazın finansal kiralama şirketince tekrar satan kişilere kiralanması,

 

- Taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda finansal kiralama şirketince tekrar devralındığı kişilere (kiracıya) devri işlemleri

 

KDV’den istisnadır. Bu istisna hükmü, 2.8.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

 

Öte yandan, taşınmazını 6361 sayılı Kanun kapsamında finansal kiralama şirketine Sat ve Geri Kirala yöntemiyle satan şirketlerin; bu satışı KDV Kanununun 17/4-y maddesine göre KDV’den “Kısmi İstisna Niteliğinde” istisna olduğundan, bu taşınmazın alımı veya inşası nedeniyle yüklenilen KDV’lerin Kanunun 30/a maddesine göre indirim konusu yapılmaması gerekmektedir.

 

Ancak, normalde “İndirim” konusu olan ve sonradan “İndirim” yapılamayacak hale gelen ve (İndirim yapılıp yapılamayacağı önceden bilinemediği için) “İndirilen” KDV’nin, indirilebilir vergi niteliğini kaybederek indirilemeyecek vergi haline geldiği vergilendirme döneminde hesaplanan KDV’ye ilave edilmek suretiyle düzeltilmesi gerekmektedir. Bu şekilde hesaplanarak düzeltilen KDV tutarının kurumlar vergisi uygulamasında gider veya maliyet unsuru olarak göz önüne alınması mümkündür.

 

B) KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin birinci paragrafı, 6495 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. Buna göre, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında kapsamında taşınmazların, geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, finansal kiralama şirketlerine satışı ile bu taşınmazların finansal kiralama şirketlerince tekrar devralındığı kuruma satışından doğan kazançların tamamı yani % 100’ü 2/8/2013 tarihinden itibaren kurumlar vergisinden istisna olacaktır. Ayrıca, istisnadan yararlanabilmek için bu taşınmazların en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı aranmayacaktır.

 

 

Ancak, ana faaliyet konuları arasında taşınmaz ticareti ve kiralaması bulunan şirketlerin bu amaçla iktisap ettikleri ve ellerinde tuttukları taşınmazların Finansal kiralama şirketlerine satışı ve Finansal kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı şirketlere satışından doğan kazançlara, anılan 5/e maddesinde düzenlenen istisnanın uygulanması mümkün değildir.

 

SORU:

Tüzel kişilik olarak sahibi olduğumuz ticari gayrimenkulumu bir Finansal Kiralama Şirketine

satarak aynı gayrimenkulu Finansal Kiralama yoluyla kiralarsak işbu gayri menkulü (finansal kiralama ile kiramızda olan bu gayrı menkulü) Arsa payı karşılığı satış inşaat yapım ve satış vaadi sözleşmesi ile üçüncü kişiye satabilir miyiz?

 

Tapu Finansal Kiralama Şirketi Üzerinde iken kira bittikten sonra üzerimize alacağımız bu gayrimenkulun tapudan devrinin verileceği vaadi olmasına karşın bu sözleşmeyi bu gün tapuda şerhettirmenin yolu nedir. Finansal Kiralama Şİrketinin muvafakatımı, yoksa Finansal Kiralama Sözleşmesinde bu şerhi yapılabilir diye bir maddemi koymak gerekir.

 

CEVAP:

Sorunuzla ilgili olarak Finansal Kiralama açısından gayrı menkulünüzü bir leasing şirketine satarak geri kiralamanız halinde, sözleşme süresince bu gayrı menkulün tüm hukuki konularda tek yetkilisinin Leasing Şirketi olacağının dikkate alınması gerekmektedir.

Buna göre, gayrı menkul ile ilgili olarak satış vaadi verilmesi ve diğer her türlü tapu işlemleri ancak Leasing Şirketi tarafından yapılabilecektir.

Bu nedenle, tasarladığınız işlemleri en ince detayına kadar ilgili Leasing Şirketi ile görüşüp, yapılacak işlemlerin “Finansal Kiralama Sözleşmesine” dahil edilmesinin sağlanması gerekecektir.

Ancak, “Doğru” bilgiye ulaşılabilmesi için, gayrı menkul konularında uzman bir avukatlık bürosuna danışılmasında fayda bulunmaktadır.

 

SORU:

Yakın tarihte bir anaokulu açmış bulunuyorum. Tabi yeni bir iş kurmanın doğası itibariyle demirbaş satın alımından doğan borçlarım var. Bu borçların birden fazla alıcısı olması nedeniyle şu andan itibaren ben, herhangi bir leasing şirketi aracılığıyla söz konusu borçlarımı tek elde toplatabilir miyim, yani leasing şirketine başvuru yapabilir miyim?

 

CEVAP:

Sorunuzda yer alan bilgilerden çeşitli kişilerden aldığınız demirbaşları bir leasing şirketine satarak elde edeceğiniz para ile bu kişilere olan borçlarınızı ödeyip bu tutar için sadece leasing şirketine borçlanmak istediğiniz anlaşılmaktadır.

Şu andaki düzenlemelerine göre, size fatura edilmiş bulunan bu demirbaşların sizin tarafınızdan leasing şirketine satılması ve yeniden kiralanması şeklindeki uygulama, kiralama konusu malın niteliğinin leasing şirketi tarafından uygun bulunması halinde mümkün bulunmaktadır.

Bu nedenle, isteğinizi leasing şirketlerine iletmeniz ve şayet ilgilenmeleri durumunda koşullarını bu şirket ile görüşerek işlemi gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teşvikli işlemler ile ilgili konular

                                                                                                                                                     KONU BAŞLIKLARI

SORU:

2012 yılında almış olduğumuz yatırım teşvik belgesine istinaden leasing şirketi ile anlaşma yaparak teşvik belgesi kapsamında yurtdışından makine alışı yaptık.

Almış olduğumuz makinayı ekonomi bakanlığından gerekli izni alarak yurt dışında bulunan şubemize ihraç etmek istemekteyiz. Ekonomi Bakanlığı buna izin vermesine rağmen leasing ile alınan sabit kıymetin kati ihracatına leasing şirketi izin vermemektedir. Leasing şirketine olan tüm taksitleri tek seferede ödeyerek sabit kıymetin mülkiyetini devralmak ya da riski yok ederek bu işlemi yapmak istememize rağmen böyle bir işleme izin vermemektedir. Bu konu ile ilgili değerli görüşlerinizi paylaşırsanız memnun olurum. Şimdiden ilginiz için teşekkür ederim.

 

CEVAP:

19 Haziran 2012 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın beş yılını doldurmamış makine ve teçhizatın yatırımın bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla veya bütünü ile birlikte;

a) Teşvik belgeli bir başka yatırım için devri,

b) Teşvik belgesi olmayan bir başka yatırımcıya satışı,

c) İhracı,

ç) Kiralanması,

Müsteşarlığın iznine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre ihracat işleminin yapılabilmesi için öncelikle Hazine Müsteşarlığı’nın izni gerekmektedir.

Belirtilen işlemde kiralanan teşvikli mal bir finansal kiralama şirketine “Kiralayan” ait bulunmaktadır. Bu nedenle kiralayan açısından, kiraların tam ve zamanında geri ödenmesi en önemli hususu teşkil etmektedir. Zira bu malın alınmasında kullandığı fon kaynağına aldığı tutarı benzer zamanlarda ve tutarlarda geri ödeme taahhüdünde bulunmuştur. Bu nedenle kiralama sözleşmesinde değişiklik yapılarak tüm kiraların tek seferde ödenmesini tercih etmeyebilirler.

Ancak Kiralayan şirket ile daha detaylı görüşmeler yapılarak;

a) Kullandıkları fon nedeniyle karşılaşacakları hususların sizinle birlikte ele alınması ve üzerinde uzlaşılacak bir telafi edici ödeme ile veya

b) Tüm kiraların tek seferde ödemesi yapılmasa bile “Kiralayan” şirketin “ihracatın yine “Kiracı” şirketin şubesine yapılacağını ve asıl kiracı şirketin tüm sorumluluk ve taahhütleri aynen devam edeceğini dikkate alarak bazı “ek teminatlar alarak” bu işleme izin verebilir.

 

 

 

Yeni kurulan/kurulacak şirkete leasing yapılabilir mi?

                                                                                                                                                      KONU BAŞLIKLARI

SORU:

Yeni kurulacak bir ltd. Şti nin makine alımlarında leasing yapabilme ihtimali nedir?

Böyle bir ihtimal var ise gerekler nelerdir(hangi şartlar sağlanılmalıdır) ve Leasing miktarı Tl/$ cinsinden ne hangi aralıktadır

 

CEVAP:

Yeni kurulacak bir şirket ile leasing işleminin yapılmasında yasal bir engel bulunmamaktadır. Konu tamamen Kredi Riski ile ilgilidir. Bu nedenle leasing talebi ile başvurulacak Leasing Şirketi, yeni şirketin ortaklarının durumunu dikkate alacaktır. Ortakların veya gösterdiği kefilin veya kefillerin Kredi değerliliği işlem için uygun ise yeni şirkete de leasing işlemi yapabilirler. Uygun değil ise, mutlaka tüm kiraları karşılayacak tutarda ve özellikte teminat istenecektir. Ancak, bazı şirketler, yeterli teminat verilse bile prensip olarak yeni şirketlerle işlem yapmayabilirler.

Başvurulabilecek leasing şirketlerinin listesine www.fider.org.tr  internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

 

SORU:

Yeni kurulan bir şirket leasing imkânından faydalanabiliyor mu? Faydalanması için ne gibi etkenler olması gerekiyor? Mesela kefil olan başka bir şirket olsa yeni kurulan şirket leasingden faydalanabilir mi?

 

CEVAP:

Bu hususta yasal bir engel bulunmamaktadır. Konu tamamen Kredi Riski ile ilgilidir. Bu nedenle leasing talebi ile başvurulacak Leasing Şirketi, yeni şirketin ortaklarının durumunu dikkate alacaktır. Ortakların veya gösterdiği kefilin veya kefillerin Kredi değerliliği işlem için uygun ise yeni şirkete de leasing işlemi yapabilirler. Uygun değil ise, mutlaka tüm kiraları karşılayacak tutarda ve özellikte teminat istenecektir. Ancak, bazı şirketler, yeterli teminat verilse bile prensip olarak yeni şirketlerle işlem yapmayabilirler.

 

 

SORU:

Bir makina ihtiyacımız vardır ve şirketimiz yeni yani kurulum aşamasında olduğu için şimdiye kadar araştırmalarımız sonucunda bizden ya teminat mektubu yada alınacak makinanın değeri kadar bir teminat (ipotek gibi) istenmektedir. Bunun kiracı açısından daha kolay kiralama yolu var mıdır?

 

CEVAP:

Leasing şirketleri, kredi veren diğer finans kuruluşları ve bankalar gibi, öncelikle kiralanacak olan makina veya ekipman için ödedikleri tutarın, kiralama sözleşmesinde belirtilen vadelerde tahsil edilebilmesini amaçlamaktadırlar. Bu nedenle kiracılar ile yapılan görüşmelerde daima bu ana konuyu sağlamaya çalışırlar.

Bugünkü uygulamada kiralanan makine leasing şirketi açısından tam bir güvence niteliğini taşımamaktadır. Bu nedenle kiraların zamanında tahsil edilebilmesini sağlamak üzere kiracılardan ek teminatlar talep edilmektedir. Sizin gibi yatırımcılar açısından bu durum olumsuz gibi görünebilir ancak konuya yukarıdaki açıklamaları dikkate alarak leasing şirketi açısından değerlendirdiğinizde ek teminatın istenmesinin doğru ve gerekli olduğu sonucuna siz de ulaşabilirsiniz.

Bu nedenle, yatırım kararınızın doğru olduğuna ve kiralamanın yapılması ile beklediğiniz fayda ve gelişmelerin sağlanacağına olan inancınız tam ise, size güvenen ve Finans Kuruluşları açısından kredi değerliliği bulunan yakınlarınızın kefaletlerinin temin edilmesi veya sizin veya yakınlarınızın gayrimenkulleri üzerine ipotek tesis edilmesine çalışmanız gerekmektedir. Bu arada işlem için verebileceğiniz peşinat tutarı da leasing şirketleri açısından olumlu olarak değerlendirilecektir.

 

 

 

Yurt dışına veya Yurt dışından yapılacak leasing işlemleri

                                                                                                                                                KONU BAŞLIKLARI

SORU:

Yurt dışından yapılacak veya Yurtdışında yerleşik bir firmayla yapılacak leasing işleminde, sözleşmenin ve kira ödemelerinin yasal zorunlulukları nelerdir, Lesing yapılacak ülkeye başka bir ülkeden ve Türkiye'den ekipman gönderimi ne şekilde yapılabilir?

 

CEVAP:

Yurt dışında yerleşik bir firmaya yapılacak leasing işlemi ile ilgili olarak kiracının bulunduğu ülkenin mevzuat hükümleri de devreye girmektedir. Bu bakımdan bu tür işlemlere girilmeden önce kiralanan malın gönderileceği ülkenin bu konudaki yasal ortamının çok iyi incelenmesi ve risk taşıyan hususların belirlenerek önlem alınması gerekecektir.

Öte yandan bu tür bir işlem için Türkiye’de üretilen mal geçici ihracat rejimi ile ve Kiralık olarak kiracının bulunduğu ülkeye gönderilecektir. Başka bir ülkeden yine yurt dışındakı bir kiracıya malın gönderilmesi de malın satın alındığı üreticiye kiracının bulunduğu ülkede tesliminin yapılması şeklinde talimat verilmesi ile mümkün bulunmaktadır. Ancak, bu durumda da Malın bedelinin Türkiye’den ödendiği dikkate alındığında kiraların tahsilinin sağlanması amacı ile kiracıdan teminat mektubu talep edilmesi gerekebilecektir.

Yurt dışına ve yurt dışından yapılacak finansal kiralama işlemleri ile ilgili konularda Finansal Kurumlar Birliği’nden ( www.fkb.org.tr ) daha ayrıntılı ve doğru bilgi edinilmesini öneririz.

 

SORU:

Türkiyede faaliyet gösteren bir firma olarak yurt dışdında faaliyet dösteren bir şirkete, yine yurt dışdında faaliyet gösteren bir leasing şirketi vasıtasıyla iş makinasını satmak istiyoruz. Bu konuda nelere dikkat etmemiz gerekiyor?

 

CEVAP:

Yapılan işlem, normal bir ihracat işlemidir. Buna göre sözkonusu leasing şirketinden lehinize uluslararası bir bankadan akreditif açılması ve sizin malı Türkiye gümrüklerinde nakil vasıtasına yükleyip akreditif evrakını akreditifin geldiği sizin bankanıza verdiğinizde size ödeme yapılmasını talep etmeniz gerekmektedir. Ancak, alıcı bir leasing şirketi olduğu için, göndereceğiniz malın sözleşmede yapılan tanımına ve niteliklerine tam olarak uygun olması gerekmektedir. Bu konuda bir eksper görevlendirilmemiş ise malın gönderildikten sonra kabulünde bir sorun olmaması için malın sözleşmeye uygunluğunun tarafınızdan nasıl kanıtlanacağının açık olarak belirlenmiş olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

                                                                                                                                                         KONU BAŞLIKLARI

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Satıp Geri Kiralama işleminde Leasing Şirketi (Kiralayan) değişikliği

                                                                                                                                                     KONU BAŞLIKLARI

 

SORU:

Sat-Geri Al Leasing yöntemi ile kiralanan ve sözleşme süresi henüz tamamlanmamış olan gayrimenkul için başka bir Leasing firmasına devredilerek yeniden değerlenen tutarla Sat-Geri al Leasing yapılabilir mi? 

 

CEVAP:

Öncelikle teknik olarak bir satıp geri kiralama işleminin sözleşme süresi dolmadan ve “Değişik bir Bedel Üzerinden” bir başka leasing şirketine “Kiralayan” devrinin mümkün olamayacağı görüşündeyiz. Zira devri istenen tarihe kadar ilk leasing şirketi kiraları tahsil etmiştir ve o tarihe göre belli bir ”Anapara” ve “Faiz” alacağı bulunmaktadır. Buna göre devir işleminin tutarı, henüz ödenmemiş anapara tutarı ile beklenen (Reeskont Edilecek) bir “Faiz” tutarının devir tarihindeki toplamına eşit olacaktır. Buna göre işlemi devir alan leasing şirketinin ilk şirkete “Tapu Devri” sırasında ödeyeceği bu tutar dışında bir ödeme yapması mümkün bulunmamaktadır.

 

Bu işlemin gerçekleştirilmesi için önceki satıp geri kiralama işlemi ile ilgili olarak leasing şirketi ile bir sözleşme değişikliği yapılarak,

 • İşleme ait kalan anapara ve reeskont edilecek kalan faiz tutarının “Defaten” ödenmesi,

 • Sözleşme süresinin “Defaten Ödeme” tarihinde sona erecek şekilde değiştirilmesi,

 • Böylece ödeme tarihinde sözleşmesi sona eren ve tüm “Ödemeleri Tamamlamış” olan Kiralanan gayrimenkulün “Kiracısına” devredilmesi

gerekmektedir. Böylece Kiracının ilk leasing şirketi ile mali ve hukuki hiçbir ilişkisi kalmayacaktır.

 

Bundan sonra gayrimenkul için diğer leasing şirketi ile ve anlaşılacak yeni bedel ve süre üzerinden yeni bir satıp geri kiralama işlemi yapılabilecektir.

 

Leasing süresi dolan malın kiracıya devri

                                                                                                                                                  KONU BAŞLIKLARI

 

SORU:

Leasing ile alınmış ve borcu tamamen ödenmiş ve devir işlemi yapılmış ve yaklaşık 2,5 yıl olmuş 2 adet Tekstil makinasını, firmadan banka aracılığı ile yine leasing ile almak istiyoruz. Burada uygulanacak KDV oranı ne olacaktır? Satış ile ilgili özel koşul var mıdır? Belli bir süre geçmesi gerekir mi?

 

CEVAP:

Finansal Kiralama işlemine konu edilmiş malın kiralarının tamamen ödenerek Kiracısına devir işlemi yapıldıktan sonra bir başka finansal kiralama işlemine konu olması mümkün bulunmaktadır. Bu konuda özel bir durum bulunmamakta ve belli bir sürenin geçmiş olması da gerekmemektedir. Burada esas konu kiralamayı yapacak olan leasing şirketinin “Kullanılmış” olan ve belki de amortisman süresi tamamlanmış olan bu makinayı kiralamayı kabul edip etmeyeceğidir. Bir iktisadi kıymet üzerinden amortisman ayrılması için bu kıymetin yeni olma şartı aranmamakla birlikte,  kiralanan mal leasing şirketi için bir anlamda “Teminat” niteliğindedir. Bu nedenle leasing şirketi kullanılmış mal için finansal kiralama işlemi yapmamayı tercih edebilir. Öte yandan söz konusu malın leasing şirketine satışı sırasında, 01/12/2013 tarih ve 2013/5595 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. gereğince özel bir orana tabi olmadığı takdirde normal oranda KDV uygulanacaktır

 

BİZE ULAŞIN

Eposta:      info@leasingportali.com

Telefon :    0552 281 8281

 • w-facebook
 • Twitter Clean
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now